Marxists Internet Archive: Македонски

 


Шпанска граѓанска војна и револуција


 

Tom Mann

 

1936: Рафаел Алберти Малечок разговор на револуцијата и поетот

1937: Џорџ Орвел Разоткривање на шпанската тајна

1938: Џорџ Орвел Во знак на почит на Каталонија (глава 5)


1936/1937: Волче Наумчески Шпанија

1937: Кочо Рацин Испанска балада

1937: Кочо Рацин Смртта на астурискиот рудар

1937-1938: Никола Јонков Вапцаров Песни за една земја

1937: Трајко Мишковски Од Мадридскиот фронт. На Македонците во Америка и Канада

1938: непознат автор Ој Шпанијо земјо храбра

1971: Борис Атков Минерот - снајперист

1979: Трајко Мишковски Автобиографија

непозната година: Трајко Мишковски Биографија

непозната година: Андон Банџов Куса биографија на Спас Банџов

Учесници во Шпанската граѓанска војна од Македонија