O. W. Kuusinen

Valitut teokset

1918–1964


Julkaistu: 1968
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Valitut teokset (1918–1964)». Kustannusliike Edistys, Moskova [1968]
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

 1. Kustantajalta [PDF]
 2. Suomen Kommunistisen Puolueen perustavan kokouksen avoin kirje toveri Leninille [3. syyskuuta 1918] [PDF]
 3. Teesit kommunististen puolueiden rakenteesta ja järjestötoiminnasta [1921] [PDF]
  1. Yleistä
  2. Demokraattisesta sentralismista
  3. Kommunistien työvelvollisuudesta
  4. Propaganda- ja agitaatiotyöstä
  5. Puoluelehdistöstä
  6. Puolueen yleisestä järjestörakenteesta
  7. Legaalinen ja illegaalinen toiminta
 4. Perisynti [1921] [PDF]
 5. Venäjän johdolla [1924] [PDF]
  • Maailman proletariaatin vallankumousarmeija
  • Internationaalin venäläiset rakentajat
  • Ensimmäiset vaiheet
  • Enemmän järjestelmällisyyttä toimintaan!
  • Kohti voittoja
 6. Yhteenvedot VKP:ssä esiintyneestä oppositiosta [1924] [PDF]
  1. Opposition muodostuminen uuden talouspolitiikan aikana
  2. Puolueen revisio
  3. Kommunistisen puolueen johtavan osuuden kiistäminen
  4. Puolueen talouspolitiikan pikkuporvarillinen arvostelu
  5. Keskuskomitea ja koko puolue puolustamassa leninismin perusteita
  6. Puolueen oikean johdon myönteiset tulokset
  7. Kommunistisen Internationaalin saamat opetukset
 7. Leninin neuvojen soveltaminen kapitalistimaiden kommunististen puolueiden organisaatiotyössä [1925] [PDF]
 8. Kommunististen puolueiden toiminta joukkojen keskuudessa. Alustus Kominternin Toimeenpanevan Komitean VI laajennetussa täysistunnossa 11. maaliskuuta 1926 [PDF]
 9. Kansainvälinen tilanne ja Kominternin tehtävät. Alustus Kominternin Toimeenpanevan Komitean X täysistunnossa 3. heinäkuuta 1929 [PDF]
  1. Nykykauden taloudellisista ristiriidoista
   • Kapitalismin taloudellisen edistyksen yliarviointia vastaan
   • Kapitalistisesta järkiperäistämisestä
   • Työväenluokan elintason aleneminen
   • Työn huimaava voimaperäistäminen ja joukkotyöttömyyden kasvu
   • Onko kapitalistinen suunnitelmatalous mahdollinen?
   • Sosialistinen suunnitelmatalous
   • Imperialismin ristiriidat maailman mitassa
   • Kapitalismin perikadon laki
   • Leniniläisen konkretisoinnin välttämättömyys
  2. Kansainvälisen politiikan huomattavimmat ajankohtaiset ristiriidat
   • Neuvostoliitto ja kapitalistinen maailma
   • Saksan porvariston kansainvälinen asema
   • Sotakorvauskysymys
   • Yhdysvallat ja Saksa
   • Imperialististen ristiriitojen »sovittaminen»
   • Englannin ja Amerikan välinen ristiriita
   • Kiinan asema
  3. Sisäisten luokkaristiriitojen kärjistyminen kapitalistisissa maissa
   • Porvariston luokkaherruuden fasisoiminen
   • Työväenluokan vasemmistolaistuminen
   • Suhteellisen tasapainon horjuminen
   • Nykyisten joukkotaistelujen luonne
   • Oikeistolaisten ja sovittelijain antautumismielialoja ja perässälaahustamista vastaan
   • Liikkeen johdossa vallankumouksellista nousua kohti
 10. Nuoriso ja taistelu fasismia ja sodanvaaraa vastaan [1935] [PDF]
  • Ranskan kokemus
  • Amerikan kokemus
  • Työskentely porvarillisissa nuorisojärjestöissä
  • Kommunistiset nuorisoliitot
  • Kommunistisen nuorisointernationaalin tehtävä
 11. Antikaisen juttu [1936] [PDF]
 12. Kommunistisen Internationaalin kaksikymmenvuotinen taival [1939] [PDF]
  • I
  • II
  • III
 13. Neljännesvuosisata Neuvostoliiton työtätekevien taistelua ja voittoja [1942] [PDF]
  • I
  • II
  • III
 14. Suomi ilman naamiota [1943] [PDF]
  1. Suomen neuvostovastaisen politiikan alkujuuret
   1. Erikoislaatuista kansalliskiihkoilua
   2. Oman kansan pelko
   3. Suomen rahavallan ahneus
  2. Suomen valjastaminen Saksan imperialismin sotavankkurien eteen
   1. Taloudelliset siteet
   2. Poliittiset siteet
   3. Neuvostovastaisen sodan valmistelu
   4. Suomen yhtyminen Hitlerin sotaan
  3. Hitleriläistetty Suomi
   1. Kuinka saksalaiset imevät mehut Suomesta
   2. Saksalaiset isännät ja suomalaiset rengit
   3. Kaksinaamaisuutta takaportin varaamiseksi
   4. Hitleriläisten maun mukaista »demokratiaa»
   5. Talouspula
   6. Nälänhätä
   7. Epätoivo ja moraalinen rappio
  4. Hitleriläisyyden hävittämisen näköalat Suomessa
   1. Työtätekevän kansan vihan ja aktiivisen vastarinnan kasvu
   2. Tyytymättömyyden kasvu armeijassa
   3. Karjalais-Suomalaisen Neuvostotasavallan kansan viha ja taistelu
   4. Hämmennystä ja eripuraisuutta Suomen hallituspiireissä
   5. Fasistisen seikkailupolitiikan toivottomuus
 15. Isänmaallisuudesta [1945] [PDF]
  • Historiallinen koetus
  • Isänmaallisuus ja sota
  • Ilman nationalistisia ennakkoluuloja
  • Kosmopolitismi on työtätekeville vieras ideologia
  • Solidaarisuus Neuvostoliittoa kohtaan
  • Isänmaallisuus ja kansanvaltaisuus
 16. Lehdistön vapaudesta. Avomielistä sananvaihtoa hra K. Cooperin kanssa [1945] [PDF]
 17. Lehdistön vapaudesta ja vastuusta [1945] [PDF]
  1. Lehtipääoman kuninkaat sotaretkellä
  2. Tarkoituksellista harhauttamista informoinnin varjolla
  3. Mihin kansainväliset parjaajat ovat syypäitä?
  4. Älkää kieltäytykö vastuusta, jos tahdotte vapautta
 18. Mitä Hitlerin suomalaisten apurien oikeusjuttu on tuonut päivänvaloon [1946] [PDF]
  • Suomalais-saksalaisen hyökkäyksen salaiset valmistelut
  • Minkä puolesta Rytin–Tannerin hallitus kävi sotaa?
  • Tekopyhyyden ja kataluuden näytös
 19. Voittanut sosialismi ja kapitalismin henkivartijat [1947] [PDF]
  • Miksi sosialismin saavutukset Neuvostoliitossa ärsyttävät taantumuksellisia?
  • Näennäistä sosialismia
  • Jalo mutta vaarallinen esimerkki
  • Apua! Missä on yhteiskunnan loiseläjien vapaus?
  • Etevämmyys
  • Koko edistyksellisen ihmiskunnan lipunkantaja
 20. »Kommunistisen puolueen manifestin» poliittisesta merkityksestä nykyajan kansainväliselle työväenliikkeelle [1948] [PDF]
  • I
  • II
 21. Oletteko Neuvostoliiton puolella vai sitä vastaan? [1948] [PDF]
 22. Suomalaisten rauhanvastustajien asevarastosta [1951] [PDF]
  • I
  • II
  • III
 23. Yhdysvaltojen nykyisen ulkopolitiikan luonteenomaisia piirteitä [1954] [PDF]
  • Yhdysvaltojen finanssiharvainvallan ulkopolitiikan päälinja
  • Antikommunismin musta lippu ja sen käytön eri muodot
  • Orjuuttavien sopimusten tyrkyttäminen riippuvaisuussuhteessa oleville maille
  • Seikkailunomaista siirtomaapolitiikkaa
  • Kaikkien Euroopan valtioiden riippumattomuuden ja turvallisuuden vihollinen
  • Amerikan imperialistien ja heidän kanssarikollistensa lisääntyvä moraalinen ja poliittinen eristyneisyys
 24. Länsi-Euroopan kommunistiset puolueet etujoukkona taistelussa demokraattisten vapauksien puolesta [1954] [PDF]
  1. Ranskassa
  2. Italiassa
  3. Länsi-Saksassa
  4. Historian opetuksia
  5. Työväenluokan yhtenäisyys raivaa itselleen tietä. Kommunistinen etujoukko lujittuu
 25. Vapauden tunnus ja amerikkalainen käytäntö [1954] [PDF]
  • Amerikkalaisten propagandistien demagoginen uutuus
  • On taisteltava taloudellisen vapauden puolesta
  • On taisteltava poliittisen vapauden puolesta
  • Amerikkalaisten demagogien kohtalokas virhe
 26. Puhe NKP:n XX edustajakokouksessa 18. helmikuuta 1956 [PDF]
 27. Kalevala ja sen luojat. Kalevalan alkulause [1956] [PDF]
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 28. Puhe NKP:n ylimääräisessä XXI edustajakokouksessa 3. helmikuuta 1959 [PDF]
 29. Nykyajan monopolikapitalismin tendensseistä ja näköaloista [1960] [PDF]
 30. Leninin aatteet toteutuvat käytännössä. Juhlapuhe V. I. Leninin syntymän 90-vuotispäivälle omistetussa juhlatilaisuudessa Moskovassa 22. huhtikuuta 1960 [PDF]
  • Lenin on aina kanssamme
  • Leninin viitoittamaa tietä kommunismiin
  • Siirtomaaikeen karistaneet kansat ja ystävyyspolitiikka
  • Taistelu rauhan ja rauhanomaisen rinnakkainolon puolesta
  • Leninin suurten aatteiden toteutumisen vuosisata
 31. Kansainvälisen kommunistisen liikkeen merkkimies ja sankarillinen taistelija. Juhlapuhe G. M. Dimitrovin syntymän 80-vuotispäivälle omistetussa juhlatilaisuudessa 18. kesäkuuta 1962 [PDF]
  • I
  • II
  • III
  • IV
 32. Kuinka Lenin paranteli Kominternia »vasemmistolaisuuden» lastentaudista. Sivuja muistelmista [1963] [PDF]
 33. Hiukan historiallisesta kokemuksesta [1964] [PDF]
  1. I Internationaalin taistelusta bakunismia vastaan
  2. Bolševismin taistelusta sosialistivallankumouksellisia vastaan
  3. Trotskisminvastaisen taistelun kokemuksesta