W. F. Haug

Läs Kapitalet!

Introduktion till analysen av värdeformen

1976


Original titel: "Vorlesungen zur Einführung ins 'Kapital' "
Publicerat: 1974, 2:a uppl. 1976. Ffg på svenska maj 1979.
Översättning: Gabriel Oxenstierna och Esbjörn Flodin
Digitalisering: Jonas Holmgren


'Kapitalets' början är svår. Alltför många har blivit hängande där, för att slutligen ge upp.

Trots att Marx' egen framställning är ett mönster av klarhet, behövs det således en introduktion - något som verkligen för in läsaren 'Kapitalet'.

I början gäller det därför att s.a.s. bryta isen. Dock inte genom att ersätta 'Kapitalet' med någon mer eller mindre ofullständig sammanfattning, utan genom att underlätta för läsaren, ge läsaren en inkörsport.

Syftet med denna bok är just detta, att påskynda och effektivisera 'Kapital'-studiet. Den för in läsaren - inte i Marx' färdiga lärdomar, utan i deras förfärdigande. Å ena sidan tar den tjuren vid hornen, genom att ge sig i kast med alla de svårigheter som hopar sig just i 'Kapitalets' början. Och å andra sidan försöker den behandla dem i enklast möjliga form.

När svårigheterna i 'Kapitalets' början väl en gång övervunnits, går den fortsatta läsningen mycket lättare - och då kan läsaren också uppleva 'Kapitalet' för vad det är: en av de mest spännande böcker som någonsin skrivits.

Läs Kapitalet! kräver inga som helst förkunskaper i marxism; däremot kräver den ett visst mått tålamod (och naturligtvis ett exemplar av 'Kapitalet'). Bäst läses den i grupp - men den är också en oumbärlig hjälpreda för den som vill studera 'Kapitalet' på egen hand.

*

Alla Kapital-citat i Läs Kapitalet! kommer från Cavefors/Clarté-utgåvan (Ivan Bohmans översättning). Tyvärr är denna enda aktuella svenska översättning grovt felaktig på ett antal punkter och diskutabel på ännu fler. Avgörande begrepp inom dialektiken har fått oenhetliga omskrivningar i den svenska texten o.s.v. (det grövsta exemplet är begreppet förmedling). Vi har därför sett oss tvingade att korrigera en del av citaten från Kapitalet, men endast där det varit helt nödvändigt - fr.a. då för att kunna hänga med i Haugs text. Alla sidhänvisningar vid Kapital-citaten syftar på Cavefors-utgåvan. Vilka av citaten som korrigerats har dock inte angivits.


Innehåll: