Marxists Internet Archive: Rıza Yürükoğlu İnternet Arşivi

Rıza Yürükoğlu

1945 - 2001


Rıza Yürükoğlu (4 Ekim 1945, Ankara - 11 Aralık 2001, Londra), Türkiye Komünist Partisi içinde 1979 yılında yaşanan bölünmede TKP - İşçinin Sesi tarafının lideridir. 


 

1978: Emperyalizmin Zayıf Halkası Türkiye

1979: Proletarya Enternasyonalizmi

1979: Üçüncü Program ve Görevlerimiz

1980: Açık Mektup

1980: Sınıf Savaşının Vardığı Aşama ve Komünist Partisi'nin Taktikleri

1980: Sosyalizm Üstün Gelecektir

1980: Propaganda Ajitasyonun Güncel Sorunları

1981: Bu Kavga Gelecek Kavgasıdır

1982: Durum ve Görevlerimiz 1983

1982: Kankun Konferansı

1982: Yaşayan Sosyalizm

1982: Sosyalizm ve Demokrasi

1984: Faşizmin Çözülüşü

1984: İyi Öncü Değil Kötü Artçı Bile Değil

1986: Kırkın Yarısı- II

1986: Örgüt ve Örgütçü

1990: Eğitim Seferberliği

1991: Faşizm ve Burjuva Demokrasisi

1998: Doğu Asya Krizi