Friedrich Engels

Anti-Dühring

De heer Eugen Dührings omwenteling van de wetenschap


Geschreven: eind mei 1876 – begin juli 1878
Bron: Uitgeverij Progres, Moskou 1978
Vertaling: Uitgeverij Progres
Eerste publicatie: Vorwärts, 3 januari 1877 – 7 juli 1878
Tweede publicatie: als boek, Leipzig 1878
Deze versie: Taalkundige aanpassingen (spelling, punctuatie en woorden) voor een meer hedendaagse zinsbouw. Het deel Toevoegingen etc. is hier niet opgenomen, omdat het gaat over het werk De ontwikkeling van het socialisme van utopie tot wetenschap, dat elders te lezen is op het Marxists Internet Archive.
HTML: Maarten Vanheuverswyn, voor het Marxists Internet Archive, maart 2005


Anti-Dühring ➝ E-boek (EPUB) door Sander Sweers

Anti-Dühring ➝ pdf

Laatste bewerking:24 maart 2014


Inhoud

Voorwoorden bij de drie uitgavenFriedrich Engels

Inleiding

I. Algemeen gedeelte
II. Wat de heer Dühring belooft

Eerste deel: FILOSOFIE

III. Indeling. Apriorisme
IV. Wereldschematisme
V. Natuurfilosofie. Tijd en ruimte
VI. Natuurfilosofie. Kosmogonie, natuurkunde, scheikunde
VII. Natuurfilosofie. De organische wereld
VIII. Natuurfilosofie. De organische wereld (slot)
IX. Moraal en recht. Eeuwige waarheden
X. Moraal en recht. Gelijkheid
XI. Moraal en recht. Vrijheid en noodzakelijkheid
XII. Dialectiek. Kwantiteit en kwaliteit
XIII. Dialectiek. Negatie van de negatie
XIV. Slot

Tweede deel: POLITIEKE ECONOMIE

I. Onderwerp en methode
II. De theorie van het geweld
III. De theorie van het geweld (vervolg)
IV. De theorie van het geweld (slot)
V. De waardetheorie
VI. Eenvoudige en samengestelde arbeid
VII. Kapitaal en meerwaarde
VIII. Kapitaal en meerwaarde (slot)
IX. Natuurwetten van de economie. Grondrente.
X. Uit de ‘Kritische geschiedenis’

Derde deel: SOCIALISME

I. Geschiedkundige kwesties
I. Theoretische kwesties
III. De productie
IV. De verdeling
V. Staat, gezin, opvoeding

Materiaal bij de Anti-Dühring

Oud woord vooraf bij de Anti-Dühring. Over de dialectiek
Uit het voorbereidende werk van Engels voor de Anti-Dühring

Eerste afdeling
Tweede afdeling

Tactiek van de infanterie, uit de materiële oorzaken afgeleid
Aantekeningen bij de Anti-Dühring