MIA: Svenska Arkivet: Marx & Engels: biografiskt

Karl Marx/Friedrich Engels

Biografier


 

Karl Marx:

Minnen av Engels
    av Wilhelm Liebknecht
Före 1848 och efter
    av Friedrich Lessner
Ur: Tio underbara år
    av P. V. Annenkov
Minnen av Marx
    av Wilhelm Liebknecht
Om Marx
    av Friedrich Adolf Sorge
En kort konturteckning av ett händelserikt liv
    av Jenny Marx
Några anmärkningar till ett brev av den unge Marx
    av Eleanor Marx-Aveling
Brev till Adolf Cluss
    av Jenny Marx
Brev till Joseph Weydemeyer
    av Jenny Marx
Några drag ur Marx' familjeliv
    av Edgar Longuet
Brev till Luise Weydemeyer
    av Jenny Marx
Minnen av Marx
    av Paul Lafargue
Minnen från första internationalens tid
    av Anselmo Lorenzo
Besök hos Karl Marx
    av Nikolaj Alexandrovich Morozov
Att gå till Canossa
    av August Bebel
Marx' sjukdom och död
    av Wilhelm Liebknecht
Karl Marx - hans livs historia
    av Franz Mehring
Karl Marx - En introduktion
    av Per Månson

Friedrich Engels:

Minnen av Engels
    av Paul Lafargue
Ur ett brev till M. N. Osjanina
    av H. A. Lopatin
Samtal med Engels
    av Alexis Voden
En arbetares minnen av Friedrich Engels
    av Friedrich Lessner