Louise Bryant

Miralls de Moscou
Redactat entre el 1921 i el 1923. Publicat com a «Mirrors of Moscow» (Thomas Seltzer, New York, 1923), amb cinc il·lustracions de Césare.


Índex

Prefaci

Lenin i els seus subordinats

Nikolai Lenin
Christian Rakovski
Abraham Krasnitxakov
Leo Kamenev i Grigori Zinoviev
Peter Stutxka
Alexei Ivanovitx Rijkov
Jacob Peters, Feodor S. Dzerzhinsky i la Comissió Extraordinària
Anatol Vassilievitx Lunatxarski i la cultura russa
Mikhail Ivanòvitx Kalinin i els camperols
Madame Alexandra Kollontai i el moviment de la dona
Leon Trotsky, senyor soviètic de la guerra
Enver Paixà i els mahometans
Tikon i l'Església Russa
Txitxerin, comissari d'afers exteriors i els seus subordinats
Maksim Litvinov, comissari ajudant, Leonid Krassin i subordinats