Marxistisk Internet Arkiv: Dansk afdeling

Seneste nyt

 

 

2009

23 aug  Tilføjet til Mattick-arkivetKritik af neo-marxisterne (1974)  [Tak til Jonas Holmgren]
22 aug  Tilføjet til Dutschke-arkivetForsøg på at stille Lenin på benene (1974)  [Tak til Jonas Holmgren]

 

2008

23 dec  Tilføjet til Mattick-arkivetKriser og kriseteorier (1974)  [Tak til Jonas Holmgren]

 

2007

  [Ikke opdateret endnu]

 

2005

15 mar  Tilføjet til Trotskij-arkivetStalinisme og bolsjevisme (1937)  [Tak til Socialistisk Standpunkt]
14 mar  Tilføjet til Trotskij-arkivetKlassen, partiet og ledelsen (1940)  [Tak til Socialistisk Standpunkt]
27 feb  Tilføjet til Trotskij-arkivetHvorfor marxister er imod individuel terrorisme (1909)  [Tak til Socialistisk Standpunkt]
19 feb  Tilføjet John Reed arkivet: Ti dage der rystede verden (1919)  [Tak til Socialistisk Standpunkt]

 

2000

19 aug  Tilføjet de sidste 20 afsnit af Leon Trotskij: Fra Novemberrevolutionen til Brest-Litovsk-freden, som nu er komplet.
29 jun Til føjet til Trotskij-arkivet:
Avisen og dens læsere (29.6.1923)
Unge mennesker, lær politik (29.4.1924)
Diskussion om overgangsprogrammet (7.6.1938)
En stor præstation (30.8.1938)  [Tak til Bertel Nygaard for disse fire]
Læren af Pariserkommunen (1921)
de sidste 7 artikler fra Om fagforeninger, så den nu er komplet.
6 nye kapitler af Fra Novemberrevolutionen til Brest-Litowsk-freden (1918), så der nu er 14.
25 jun  Tilføjet til Lenin arkivet:
Friedrich Engels (1895)

Tilføjet til Marx/Engels arkivet:
Socialismens udvikling fra utopi til videnskab (1877/92)
Kritik af Gothaprogrammet (1875/91) – incl 3 Breve
Lønarbejde og kapital (1849)
Henvendelse fra centralledelsen til forbundet, marts 1850
Almindelige statutter for Den Internationale Arbejderassociation (1864)
Pariserkommunen (Borgerkrigen i Frankrig) (1870)
Arbejdets rolle ved abens forvandling til menneske (1876).
22 jun  Tilføjet til Lenin arkivet:
(Med Zinoviev:) Socialisme og krig (Aug 1915)
Hele Ti "Socialistiske" Ministre (6.11.1916)
Breve Fra Det Fjerne. Første brev (7.3.1917)
Bolsjevikkerne skal tage magten (12.9.1917)
Krisen er modnet (29.9.1917)
Brev til centralkomiteens medlemmer (24 okt 1917)
Til Ruslands Borgere (25 okt 1917)
Et Storstilet Initiativ (28.6.1919)
"Venstre"-kommunismen – en børnesygdom (Maj 1920)
Brev til kongressen (Dec 1922 – Også kendt som "Lenins testamente")
Om Vor Revolution (16.1.1923)
Hvordan Vi Skal Reorganisere Arbejder- Og Bondeinspektionen (23.1.1923)
Hellere mindre, men bedre (2.3.1923)
16. juni  Tilføjet Trotskij:
Til forsvar for Oktober (Københavnertalen, 27.11.1932)
+ 3 nye kapitler af Fra November til Brest-Litovsk
til Trotskij arkivet
23. jan  Tilføjet Lenin: Om Junius-brochuren (1916) til Lenin arkivet

Tilføjet Luxemburg: Udkast til Juniusteserne (3 feb 1916)
Begyndelsen (18 nov 1918)
Nationalforsamlingen (20 nov 1918)
Den "umodne" masse (3 dec 1918)
til Luxemburg arkivet
Flyttet Luxemburg: Forsømte pligter og Orden hersker i Berlin
10. jan Tilføjet Engels: Karl Marx (1877) til Marx / Engels arkivet
3. jan Tilføjet Lenin: Revolutionen i Rusland begyndt (1905)
Frihed til Kritik og Enhed i Handling (1906)
Staten og Revolutionen (1917)
Udkast til teser om det nationale og koloniale spørgsmål (1920)
Indholdsfortegnelse til Udvalgte Værker i 16 bind
til Lenin arkivet

 

1999

10. dec  Tilføjet Lenin: Vor bevægelses mest nødvendige opgaver (1900) til Lenin arkivet
27. juni  Tilføjet Trotskij: 'Du' og 'De' i Den røde Hær og Den kapitalistiske udviklingskurve til Trotskij arkivet (Tak til Bertel Nygaard)
26. juni  Tilføjet Trotskij: Det kommunistiske manifest i 90 år til Trotskij arkivet (Tak til Bertel Nygaard)
15. feb. Tilføjet Luxemburg: Massestrejke, parti og fagforeninger (1906) til Luxemburg arkivet
14. feb. Tilføjet Lenin: Marxismens tre kilder og tre bestanddele og Marxismens historiske skæbne (begge 1913) til Lenin arkivet
5. feb.  Tilføjet Luxemburg: Forsømte pligter og Orden hersker i Berlin (begge jan. 1919) til Luxemburg arkivet
3. feb.  Fra Marx: Økonomisk-filosofiske manuskripter (1844) er tilføjet afsnittene Fremmedgjort arbejde og Om penge til Marx / Engels arkivet
22. jan.  Tilføjet Marxisme og revisionisme (1908) til Lenin arkivet
8. jan.  Tilføjet 3 artikler af Trotskij om: Krise, boom og revolution til Trotskij arkivet
6. jan.  Tilføjet Lenin: Om proletariatets opgaver i den nuværende revolution (Aprilteserne) til Lenin arkivet
2. jan.  Tilføjet Marx: Tale ved "The People's Paper"s årsfest (1856) og Bidrag til kritikken af den politiske økonomi. Forord (1859) til Marx / Engels arkivet

 

1998

28. dec.  Tilføjet Engels: Indledning til "Naturens Dialektik" (1875/76) samt 9 breve af Marx til Marx / Engels arkivet
26. dec. Tilføjet Engels: Bondespørgsmålet i Frankrig og Tyskland (1894) til Marx / Engels arkivet
25. dec. Tilføjet Gramsci: Om den russiske revolution (1917), Bolsjevikkerne (1917) og Individualisme og kollektivisme (1918) til Gramsci arkivet
24. dec.  Tilføjet Gramsci: Fra Fængselsoptegnelser: Bidrag til marxismens teori og historie til Gramsci arkivet
23. dec.  Tilføjet Trotskij: Overgangsprogrammet til Trotskij arkivet
19. dec.  Tilføjet Lenin: Af en skribents dagbog til Lenin arkivet
18. dec. Tilføjet Lenin: Om dobbeltmagten til Lenin arkivet
17. dec.  Tilføjet Marx: Inauguraladresse for Den Internationale Arbejderassociation til Marx / Engels arkivet
8. dec.  Tilføjet Lenin: En udenforståendes råd til Lenin arkivet
2. dec.  Tilføjet Gramsci: Revolutionen mod "Kapitalen", Vores Marx og Socialister og anarkister til Gramsci arkivet
30. nov.  Tilføjet Engels: Kommunismens grundsætninger til Marx / Engels arkivet
29. nov. Tilføjet Lenin: Til de kvindelige arbejdere til Lenin arkivet
28. nov.  Arkivet er åbent - med nogle Trotskij-tekster og nogle links, og ikke så meget andet.