Shqip | عربي | Hayeren | Bangla | Català | Čeština | 中文 | Dansk | Deutsch | Español | Esperanto | Euskara | فارسی | Français | Ελληνικό | בעברית | Indonesian
Italiano | 日本語 | 한국어 | Kurdî | Македонски | Magyar | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Punjabi | Русский | Română | Sinhala | slovenščina
Slovencina | српскохрватски | srpskohrvatski | Suomi | Svenska | ไทย | Tagalog | Türkçe | Urdu | Tiếng Việt | X-language


Vladimir Ilič Lenjin internet arhiva

 

Владимир Илич Лењин

Fridrih Engels (1895.)
Zadaci ruskih socijal-demokrata (1897.)
Seoskoj sirotinji (1903.)
Socijalizam i religija (3. decembar 1905.)
Marksizam i revizionizam (3. april 1908.)
Istoriska sudbina učenja Marka Marksa (1. mart 1913.)
Tri izvora i tri sastavna dela marksizma (latinična verzija) (3. mart 1913.)
Socijalizam i rat (od jula do avgusta 1915.)
Oportunizam i slom II Internacionale (januar 1916.)
Iz članka „Vojni program proleterske revolucije“ (jesen 1916.)
Imperijalizam i rescep socijalizma (oktobar 1916.)
Imperijalizam kao najviši stadij kapitalizma (PDF A4, PDF A5, DOC) (1916.)
Predavanje o revoluciji 1905 godine (22. januar 1917.)
O zadacima proletarijata u ovoj revoluciji
(4. april 1917.)
Oproštajno pismo švajcarskim radnicima (8. april 1917.)
Pisma o taktici (13. april 1917.)
Proleterska milicija
(20. april 1917.)
Zadaci proletera u našoj revoluciji (april 1917.)
Socijal-šovinisti i internacionalisti (12. maj 1917.)
Država i revolucija (septembar 1917.)
Zadaci naše partije u Internacionali (oktobar 1917.)
O "lijevoj" djetinjariji i o malogradjanštini (5. maj 1918.)
Teze o suvremenoj političkoj situaciji (13. maj 1918.)
Govor prilikom otvaranja spomenika Marksu i Engelsu 7. novembra 1918. (7. novembar 1918.)
Govor Lenjina na I sveruskom kongresu radnica (19. novembr 1918.)
O buržoaskoj demokratiji i diktaturi proletarijata (4. mart 1919.)
Velika inicijativa (28. juni 1919.)
O državi (11. juli 1919.)
O zadacima ženskog radničkog pokreta u sovjetskoj republici (latinična verzija) (23. septembar 1919.)
Sovjetska vlast i položaj žene (6. novembar 1919.)
O ulozi komunističke partije (23. juli 1920.)
Međunarodni dan radnica (8. mart 1921.)
Nova vremena, stare griješke u novom vidu (20. avgust 1921.)
O tezama po agrarnom pitanju Francuske komunističke partije (11. decembar 1921.)
O uslovima primanja novih članova u partiju (26. mart 1922.)
Platili smo odveć skupo (9. april 1922.)
O zadrugarstvu
(6. januar 1923.)
O čišćenju partije


?? ?? ?? ??