Max Stirner

De enige en zijn eigendomGeschreven: 1844
Bron: De enige en zijn eigendom, ABB, Brussel, 2008, 198 p.
Deze versie: Uitgegeven bij: Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, Brussel, 2008 198 p. — [Met bijzondere dank aan Widukind De Ridder voor deze opname in MIA] — Voor de versie in boekvorm: Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ, Keizerslaan 1, 1000 Brussel. Tel: 02/5195733, of Christiane.Vanderrijcken (-@-) kbr.be | bijkomende info
Vertaling: Thomas Eden en Widukind De Ridder
HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive, mei 2008


Het boek als pdf

Zie ook:
De Duitse ideologie, Deel 3: Sint Max

Inhoudsopgave


Voorwoord

Verantwoording van de vertalers

Ik heb mijn zaak op niets gesteld

Deel 1 - De Mens

1. Een Mensenleven

2. Mensen van de Oude en de Nieuwe Tijd

1. De Ouden

2. De Nieuwen

§ 1. De Geest

§ 2. De Bezetenen

        Het Spook
        De Schroeven

§ 3. De Hiërarchie

3. De Vrijen

§ 1. Het Politieke Liberalisme
§ 2. Het Sociale Liberalisme
§ 3. Het Humane Liberalisme

Opmerking


Deel 2 - Ik

1. De Eigenheid

2. De Eigenaar

1. Mijn Macht

2. Mijn Omgang

3. Mijn Zelfgenot

3. De Enige

Nawoord