Shqip | عربي | Hayeren | Bangla | Català | Čeština | 中文 | Dansk | Deutsch | Español | Esperanto | Euskara | فارسی | Français | Ελληνικό | בעברית | Indonesian
Italiano | 日本語 | 한국어 | Kurd | Македонски | Magyar | Nederlands | Norsk | Polski | Português | Punjabi | Русский | Română | Sinhala | slovenščina
Slovencina | српскохрватски | srpskohrvatski | Suomi | Svenska | ไทย | Tagalog | Türkçe | Urdu | Tiếng Việt | X-language


Светозар Марковић интернет архива

 

 

Српске обмане (1869.)

Садржај:

I поглавље

II поглавље

III поглавље

IV поглавље

Србија на истоку (1872.)

Садржај:

Предговор и увод

Турска државна система пред српским устанком. Организација општине и нахије. Црквена власт.

Породица, задруга и њен економски значај. Патријархалне економске установе: моба, позајмица, спрег. Општинска, задружна и лична својина. Друштвени значај задруге и општине. Развитак личности у патријархалном друштву.

Противност између српског друштва и турске државе. Утицај управе на ту противност. Хајдуци, њиов - грађански и политични значај. Српска револуција и политично-друштвени преврат, што га је она учинила.

Социјално-политични преврат у српској револуцији. Образовање нове српске државе. Патријархално и демократско друштво. Господари и "врховни вожд".

Организација прве српске државе. Совјет и магистрати. Народна скупштина. Узрок пропасти демократског начела у првој српској држави. Начело монархично и династија.