Vladimir Lenin

Teokset


Osa 36

1900–1923


Suomennos: R. Sykiäinen
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 36. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, Moskova [ei julk. vuotta].
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1900
J. M. Stekloville. Syyskuun alku 1–3
***. Syyskuun 5 ja 15 päivän välillä 4–5
P. B. Axelrodille. Lokakuun 10 pnä 6–7
P. B. Axelrodille. Lokakuun 18 pnä 8–9
P. B. Axelrodille. Lokakuun 19 pnä 10
P. B. Axelrodille. Lokakuun 21 pnä 11–12
V. P. Noginille. Marraskuun 2 pnä 13–14
P. B. Axelrodille. Marraskuun 3 pnä 15–16
P. B. Axelrodille. Marraskuun 8 pnä 17–19
* G. V. Plehanoville. Marraskuun 9 pnä 20–24
P. B. Axelrodille. Marraskuun 16 pnä 25–26
P. B. Axelrodille. Marraskuun 19 pnä 27–28
P. B. Axelrodille. Marraskuun 26 pnä 29
P. B. Axelrodille. Joulukuun 11 pnä 30–31
P. B. Axelrodille. Joulukuun 14 pnä 32
P. B. Axelrodille. Joulukuun 24 pnä 33–34
 
1901
V. P. Noginille. Tammikuun 3 pnä 35–36
V. P. Noginille. Tammikuun 24 pnä 37–38
»Borba» ryhmälle. Helmikuun 3 pnä 39–40
»Borba» ryhmälle. Helmikuun 21 pnä 41–42
P. B. Axelrodille. Helmikuun 27 pnä 43–44
F. I. Danille. Maaliskuun 22 pnä 45–46
V. P. Noginille. Huhtikuun 6 pnä 47
* K. H. Brantingille. Huhtikuun 19 pnä 48–49
G. V. Plehanoville. Huhtikuun 21 pnä 50
M. G. Vetshesloville. Huhtikuun 25 pnä 51–52
S. I. Radtshenkolle. Huhtikuun lopulla 53
P. N. Lepeshinskille ja P. A. Krasikoville. Kesäkuun 1 pnä 54–55
P. B. Axelrodille. Kesäkuun 1 pnä 56–57
M. G. Vetshesloville. Kesäkuun 17 pnä 58
P. B. Axelrodille. Heinäkuun 9 pnä 59–60
* G. V. Plehanoville. Heinäkuun 13 pnä 61–62
P. B. Axelrodille. Heinäkuun 21 pnä 63–64
P. B. Axelrodille. Elokuun 24 pnä 65–66
P. B. Axelrodille. Elokuun 30 pnä 67–68
E. L. Gurevitsh-Danevitshille. Marraskuun 3 pnä 69
L. I. Axelrod-Ortodoxille. Marraskuun 27 pnä 70–71
G. V. Plehanoville. Joulukuun 1 pnä 72–73
G. V. Plehanoville. Joulukuun 19 pnä 74–75
L. I. Goldmannille. Joulukuu 76
 
1902
L. T. Axelrod-Ortodoxille. Helmikuun 18 pnä 77
P. B. Axelrodille. Maaliskuun 22 pnä 78–79
P. B. Axelrodille. Maaliskuun 27 pnä 80–81
A. A. Bogdanoville. Maaliskuun loppu (28 päivän jälkeen huhtikuun alku) 82–83
F. V. Lengnikille. Toukokuun 23 pnä 84
I. I. Radtshenkolle. Kesäkuun 22 pnä 85–86
G. V. Plehanoville. Heinäkuun 2 pnä 87–88
N. K. Krupskajalle. Heinäkuun 16 pnä 89–90
I. I. Radtshenkolle. Heinäkuun 16 pnä 91–94
A. M. Kalmykovalle. Syyskuun 27 pnä 95–96
* Alkulause Nizhni Novgorodin työläisten oikeudessa pitämiin puheisiin 97
* G. V. Plehanoville. Joulukuun 1 pnä 98
 
1903
F. V. Lengnikille. Tammikuun 17 pnä 99
J. D. Stasovalle. Tammikuun 28 pnä 100
G. M. Krzhizhanovskille ja V. A. Noskoville. Lokakuun 5 pnä 101–102
F. I. Danille. Joulukuun 2 pnä 103
 
1904
Keskuskomitean etelän-byroolle. Toukokuun lopulla 104–105
V. D. Bontsh-Brujevitshille. Heinäkuun 26 pnä 106–107
V. D. Bontsh-Brujevitshille. Elokuun 18 ja 31 päivän välillä 108–109
V. D. Bontsh-Brujevitshille. Syyskuun 13 pnä 110
G. D. Leiteisenille. Syyskuun 29 pnä 111
M. P. Golubevalle. Lokakuun 5 päivän jälkeen 112
E. E. Essenille. Marraskuun 4 pnä 113
A. I. Jeramasoville. Joulukuun alkupuolisko 114
 
1905
***. Maaliskuun 9 pnä 115–116
»Englannin »Työväenedustuskomitean» sihteerille. Maaliskuun 23 pnä 117
P. A. Krasikoville. Huhtikuun 5 pnä 118
***. Huhti–toukokuu 119
»Englannin »Työväenedustuskomitean» sihteerille. Toukokuun 20 pnä 120–121
* L. A. Fotijevalle. Kesäkuun 1 tai 2 pnä 122
VSDTP:n keskuskomitealle. Syyskuun 15 pnä 123–127
M. A. Reisnerille. Lokakuun 4 pnä 128
VSDTP:n keskuskomitealle. Lokakuun 25 pnä 129
 
1907
M. S. Kedroville. Joulukuun alku 130
 
1908
G. A. Aleksinskille. Tammikuun 7 pnä 131
G. A. Aleksinskille. Tammikuun 7 ja helmikuun 2 päivän välillä 132
G. A. Aleksinskille. Helmikuun 3 pnä 133
A. M. Gorkille. Maaliskuun alkupuolisko 134
M. F. Andrejevalle. Huhtikuun lopulla 135
TH. A. Rothsteinille. Heinäkuun 8 pnä 136
Kirjelappu A. A. Bogdanoville. Lokakuun 27 tai 28 pnä 137
 
1909
G. J. Zinovjeville. Kesä 138
G. J. Zinovjeville. Syyskuun 7 tai 14 pnä 139
 
1910
L. Tyszkalle. Maaliskuun 28 pnä 140–142
M. M. Zolinalle. Huhtikuun 30 pnä 143
L. Tyszkalle. Heinäkuun 20 pnä 144
K. Radekille. Syyskuun 30 pnä 145–146
K. Radekille. Lokakuun 9 pnä 147–148
G. V. Plehanoville. Marraskuun 22 pnä 149
 
1911
G. V. Plehanoville. Helmikuun 3 pnä 150
A. M. Gorkille. Huhtikuun lopulla 151–152
* Asiaintila puolueessa 153–157
A. M. Gorkille. Syyskuun 15 pnä 158–159
G. L. Shklovskille. Syyskuun 25 pnä 160
G. L. Shklovskille. Syyskuun 26 ja 28 päivän välillä 161
 
1912
* Mitä sanottavaa kadeteilla on vaaleissa? 162–163
* Työväen yhtenäisyys ja vaalit 164–165
V. A. Karpinskille. Lokakuun 8 pnä 166
* Kirje toimitukselle. Lokakuun alkupuolisko 167–169
* »Pravda» lehden toimitukseen. Lokakuu 170–171
* »Pravda» lehden toimitukseen. Marraskuun 2 pnä 172
* »Pravda» lehden toimitukseen. Marraskuun alkupuolisko 173–174
G. V. Plehanoville. Marraskuun 17 pnä 175–176
Pravda» lehden toimitukseen. Ennen marraskuun 26 päivää 177
* Amerikan vaalien jälkeen 178–179
* Yletöntä ahkerointia 180–181
* Kysymys puoluekantaisuudesta demokraattisten ylioppilaiden keskuudessa 182–183
G. L. Shklovskille. Ennen joulukuun 20 päivää 184–186
* Amerikassa 187–188
* Työväenluokka ja sen »parlamentti»-edustusto. III kirjoitus 189–191
* Työväenluokka ja sen »parlamentti»-edustusto. V kirjoitus 192–195
 
1913
* Eugene Pottier. (Hänen kuolemansa 25-vuotispäiväksi) 196–197
* Työväenkuorojen kehitys Saksassa 198–199
N. A. Rubakinille. Helmikuun 13 pnä 200
* Porvariston kansainvälistä politiikkaa 201–202
* Tilanherrain äänitorvi maaseudun »rauhoittamisesta» 203–204
* Kapitalismi ja naisten työ 205–206
* Belgian lakon opetuksia 207–208
* Rakennusteollisuus ja rakennustyöläiset 209–210
* IV duuman arviointi 211–212
* Korkeat elinkustannukset ja kapitalistien raskas elämä 213–214
* Saksan sosialidemokratia ja asevarustelu 215–216
* Saksan katolilaiset joukkoja järjestämässä 217–219
* Työläisten lomista 220–221
* »Historiallisen» lausuman merkitys 222–223
* Kuka antaa tukensa? 224–226
Ranskasta. (Kirjeenvaihtajaltamme) 227–229
* Kansanedustaja Frank kannattaa joukkolakkoa 230–231
* Mielenkiintoinen edustajakokous 232–233
V. M. Kasparoville. Kesäkuun jälkipuolisko 234
G. I. Safaroville. Heinäkuun 20 pnä 235
Ukrainalaiselle sosialidemokraatille (V. Stepanjukille). Heinäkuun 20 pnä 236–237
J. S. Haneckille. Syyskuun 12 pnä 238
Z. Lederille. Lokakuun 28 pnä 239
A. M. Gorkille. Marraskuun alku 240
A. M. Gorkille. Marraskuun puolivälissä 241
N. I. Buharinille. Marras–joulukuu 242
 
1914
* »Putj Pravdy» lehden toimitukseen. Helmikuun 9 pnä 243–244
A. A. Trojanovskille. Aikaisintaan helmikuun 11 pnä 245
I. A. Gurvitshille. Helmikuun 27 pnä 246–247
* »Putj Pravdy» lehden toimitukseen. Ennen maaliskuun 23 päivää 248–249
V. B. Stankevitshille. Maaliskuun 24 pnä 250
* Irlantia koskevista artikkeleista. Huhtikuun 7 ja 23 päivän välillä 251–252
G. L. Shklovskille. Huhtikuun lopulla 253
* Tehtävämme 254–257
A. A. Trojanovskille. Toukokuun 20 pnä 258
V. A. Karpinskille. Toukokuun 22 päivän jälkeen 259
G. J. Zinovjeville. Ennen heinäkuun 16 päivää 260
G. L. Shklovskille. Heinäkuun 31 pnä 261–262
M. V. Kobezkylle. Elokuun alussa 263
Viktor Adlerille. Syyskuun 5 pnä 264
Sotaa koskevat teesit 265–268
V. A. Karpinskille. Syyskuun 6 pnä 269
V. A. Karpinskille. Ennen lokakuun 11 päivää 270
Puhe tilaisuudessa, jossa G. V. Plehanov esitelmöi aiheesta »Sosialistien suhtautumisesta sotaan». Syyskuun 28 (lokakuun 11) pnä 1914. Lyhyt lehtiselostus 271–273
Esitelmä aiheesta »Proletariaatti ja sota». Lokakuun 1 (14) pnä 1914. Lehtiselostus 274–280
V. A. Karpinskille. Lokakuun 17 tai 18 pnä 281–282
V. A. Karpinskille. Lokakuun 23 pnä 283–284
A. G. Shljapnikoville. Marraskuun 14 pnä 285–287
A. G. Shljapnikoville. Marraskuun 25 pnä 288
A. M. Kollontaille. Marraskuun 28 ja joulukuun 8 päivän välillä 289
V. A. Karpinskille. Joulukuun 5 ja 12 päivän välillä 290
V. A. Karpinskille. Joulukuun 9 pnä 291
A. G. Shljapnikoville. Joulukuun lopulla 292–293
 
1915
V. A. Karpinskille. Tammikuun 3 pnä 294
Granatin julkaisujen toimitussihteerille. Tammikuun 4 pnä 295–296
A. G. Shljapnikoville. Tammikuun alkupuolisko 297
A. G. Shljapnikoville. Tammikuun jälkipuolisko 298–299
A. G. Shljapnikoville. Tammikuun 30 tai 31 pnä 300
Vappu ja sota 301–306
Karl Radekille. Heinäkuu 307–309
Karl Radekille. Heinäkuu 310–311
Karl Radekille. Ennen elokuun 4 päivää 312–314
S. N. Ravitshille. Elokuun 16 pnä 315
V. A. Karpinskille. Elokuun 16 tai 17 pnä 316
S. N. Ravitshille. Elokuun 16 päivän jälkeen 317–318
A. M. Kollontaille. Ennen elokuun 19 päivää 319
V. M. Kasparoville. Elokuun 19 pnä 320
J. A. Berzinille. Elokuun 20 pnä 321
A. M. Kollontaille. Elokuun lopulla 322–323
J. I. Rivlinalle. Elo- ja syyskuun vaihteessa 324
A. M. Kollontaille. Syyskuun 8 ja 13 päivän välillä 325–326
G. J. Zinovjeville. Syyskuun 11 ja 17 päivän välillä 327
G. L. Shklovskille. Syyskuun 13 pnä 328
V. A. Karpinskille. Syyskuun 13 pnä 329
Karl Radekille. Syyskuun 19 pnä 330
M. M. Haritonoville. Syyskuun 19 pnä 331
A. G. Shljapnikoville. Syyskuun 19 pnä 332–333
Karl Radekille. Syyskuun 20 pnä 334
Karl Radekille. Syyskuun lopulla 335
A. G. Shljapnikoville. Syys- ja lokakuun vaihteessa 336
G. L. Shklovskille. Syys- ja lokakuun vaihteessa 337
V. A. Karpinskille. Lokakuun 6 pnä 338
A. M. Kollontaille. Marraskuun 22 pnä 339
V. A. Karpinskille ja S. N. Ravitshille. Marras- ja joulukuun vaihteessa 340
S. N. Ravitshille. Ennen joulukuun 16 päivää 341
Dialektiikasta 342–346
 
1916
Henriette Roland-Holstille. Ennen tammikuun 21 päivää 347–348
M. M. Haritonoville. Tammikuun 27 pnä 349
M. M. Haritonoville. Tammikuun 29 pnä 350
A. M. Gorkille. Ennen helmikuun 8 päivää 351
S. N. Ravitshille. Helmikuun 13 pnä 352
S. N. Ravitshille. Helmikuun 17 pnä 353
V. A. Karpinskille. Helmikuun 24 pnä 354
S. N. Ravitshille. Helmikuun 27 pnä 355
J. Larinille. Maaliskuun 13 pnä 356
A. M. Kollontaille. Maaliskuun 19 pnä 357–359
A. M. Kollontaille. Maaliskuu 360–361
A. G. Shljapnikoville. Maalis–huhtikuu 362–363
VSDTP:n keskuskomitean ehdotus ISK:n (Bernin) toimesta kokoontuvalle toiselle sosialistikonferenssille. (Teesit päiväjärjestyksen kohdista 5, 6, 7a, 7b ja 8) 364–373
A. M. Kollontaille. Huhtikuun 4 pnä 374
A. M. Kollontaille. Huhtikuun 19 ja toukokuun 7 päivän välillä 375
A. G. Shljapnikoville. Toukokuun alkupuolisko 376–377
V. A. Karpinskille. Toukokuun 17 pnä 378
A. G. Shljapnikoville. Toukokuun 23 pnä 379–382
A. G. Shljapnikoville. Toukokuu 383–384
A. G. Shljapnikoville. Kesäkuun 17 pnä 385–389
S. N. Ravitshille. Kesäkuun 27 pnä 390
A. M. Kollontaille. Kesäkuu 391–392
A. M. Kollontaille. Heinäkuun 25 pnä 393–394
G. L. Shklovskille. Elokuun 4 tai 5 pnä 395
G. L. Shklovskille. Elokuun lopulla 396
z I. Lilinalle. Syyskuu 397
G. J. Belenkille. Lokakuun 26 pnä 398
V. A. Karpinskille. Joulukuun 20 pnä 399
 
1917
Tuntemattomalle. Tammikuun 11 tai 12 pnä 400
V. A. Karpinskille. Tammikuun 19 pnä 401
S. N. Ravitshille. Helmikuun 12 päivän jälkeen 402
V. A. Karpinskille. Maaliskuun 21 ja 23 päivän välillä 403
Sähke J. S. Haneckille. Maaliskuun 23 pnä 404
* Zürichissä pidetyn esitelmän »Venäjän vallankumous. Sen merkitys ja sen tehtävät» jäsennys 405–407
Sähke J. S. Haneckille. Maaliskuun 28 pnä 408
Sähke J. S. Haneckille. Maaliskuun 30 pnä 409
Sähke R. Grimmille. Maaliskuun 31 pnä 410
Zürichin bolshevikkijaostolle. Huhtikuun 3 pnä 411
Sähke J. S. Haneckille. Huhtikuun 5 pnä 412
Sähke Henri Guilbeaux'lle. Huhtikuun 6 pnä 413
Huhtikuun teesien alustava hahmotelma. Teesit 414–415
Puhe Saksan kautta tapahtuvaa matkaa koskevasta kysymyksestä Pietarin neuvoston toimeenpanevan komitean istunnossa huhtikuun 4 (17) pnä 1917. Pöytäkirjamerkinnöt 416
Puhe työläisten ja sotilaiden edustajain neuvostojen yleisvenäläisen neuvottelun bolshevikkiedustajain kokouksessa huhtikuun 4 (17) pnä 1917 417–426
J. S. Haneckille ja K. B. Radekille. Huhtikuun 12 pnä 427–428
Väliaikaisen hallituksen julkilausumaa koskevat teesit. Teesit 429–430
Huhtikuun konferenssia käsittelevän selostuksen jäsennys 431–434
Neuvostojen edustajakokoukselle 435–436
Kirjelappu L. B. Kameneville. Ennen heinäkuun 5 (18) päivää 437
Kirjelappu N. I. Podvoiskille ja V. A. Antonov-Ovsejenkolle. Marraskuun 26 pnä 438
Puheenvuoroja VSDTP(b):n keskuskomitean istunnossa marraskuun 29 (joulukuun 12) pnä 1917. Pöytäkirjamerkinnöt 439–440
Yleisvenäläisen TpKK:n istunto joulukuun 1 (14) pnä 1917 441
  Puheenvuoro Korkeimman kansantalousneuvoston perustamiskysymyksestä. Lehtiselostus 441
Kirjelappu A. G. Shljapnikoville ja F. E. Dzierzyńskille. Joulukuun alussa 442
Sähke V. A. Antonov-ovsejenkolle. Joulukuun 21 ja 28 päivän välillä 1917 (tammikuun 3 ja 10 päivän välillä 1918) 443
Publisistin päiväkirjasta. (Aiheita kehiteltäväksi) 444–447
Ehdotus dekreetiksi kulutuskommuuneista 448–449
  1. Alustavat teesit 448
 
1918
Puheet sodasta ja rauhasta VSDTP(b):n KK:n istunnossa tammikuun 11 (24) pnä 1918. Pöytäkirjamerkinnöt 450–453
Meriväen vallankumouskomitealle. Tammikuun 15 pnä 454
Sähke V. A. Antonov-Ovsejenkolle. Tammikuun 17 (30) pnä 455
Sähke V. A. Antonov-Ovsejenkolle. Ennen tammikuun 21 päivää 456
Sähke V. A. Antonov-Ovsejenkolle. Tammikuun 21 pnä 457
Puheenvuoroja VSDTP(b):n KK:n istunnossa tammikuun 24 (helmikuun 6) pnä 1918. Pöytäkirjamerkinnöt 458
Korjauksesta Bebelin ehdottamaan Stuttgartin kongressin päätöslauselmaan 459
Sähke M. A. Muravjoville. Helmikuun 14 pnä 460
Yli komentaja M. A. Muravjoville, Romanian korkeimmalle kollegiolle, Ukrainan tasavallan kansansihteeristöön V. A. Antonoville. Helmikuun 17 pnä 461
Puheenvuoroja VSDTP(b):n KK:n istunnossa helmikuun 18 pnä 1918. Pöytäkirjamerkinnöt 462
Puheenvuoroja VSDTP(b):n KK:n istunnossa helmikuun 23 pnä 1918. Pöytäkirjamerkinnöt 463–465
Sähke V. A. Antonov-Ovsejenkolle. Helmikuun 23 pnä 466
Sähke V. A. Antonov-Ovsejenkolle. Helmikuun 28 pnä 467
Neuvostojen ylimääräisen, IV yleisvenäläisen edustajakokouksen puolueryhmälle pidetyn puheen jäsennys 468
Brestin rauhan ratifioinnista. Neuvostojen edustajakokouksessa pidetyn puheen jäsennys 469
Turkestanin aluepiirin neuvostojen Tashkentin edustajakokoukselle, Turkestanin aluepiirin kansankomissaarien neuvostolle, Ibragimoville ja Klevlejeville. Huhtikuun 22 (toukokuun 5) pnä 470
G. J. Zinovjeville. Kesäkuun 14 pnä 471
Sähke komissaari Ivanoville. Heinäkuun 11 pnä 472
Sähke J. B. Boshille. Elokuun 9 pnä 473
Sähke J. B. Boshille. Elokuun 12 pnä 474
Sähke M. S. Kedroville. Elokuun 12 pnä 475
N. I. Muraloville. Elokuun 29 pnä 476
Kansankomissaarien neuvoston päätös kansankomissariaattien toimintaselostuksista 477
Kirjelappu M. F. Vladimirskille. Lokakuun 27 pnä 478
Radiosanoma Moskovasta kaikille, kaikille, kaikille! Marraskuun 10 pnä 479
* G. M. Serratille. Joulukuun 4 pnä 480
Tov. Proshjanin muistolle 481–482
 
1919
Sähke Kurskin erikoiskomissiolle. Tammikuun 6 pnä 483
Vastaus talonpojan kyselyyn 484–487
Merkinnöt valtionvalvonnan uudelleenjärjestämiskysymyksestä 488
* Ohjelman yleispoliittisen osan kolmannen kohdan ehdotelma (puolueen VIII edustajakokouksen ohjelmavaliokunnalle) 489
Kirjelappu E. M. Skljanskille. Huhtikuun 24 pnä 490
G. J. Zinovjeville. Huhtikuun 30 pnä 491
Sähke L. B. Kameneville. Toukokuun 7 pnä 492
* Sähke Bela Kunille. Toukokuun 13 pnä 493
L. B. Kameneville. Toukokuun 16 pnä 494
* Kirjelappu V. A. Avanesov1lle. Toukokuun 20 pnä 495
* Bela Kunille. Kesäkuun 18 pnä 496
Kirjelappu E. M. Skljanskille. Syyskuun 4 pnä 497
Esipuhe G. Zinovjevin kirjoitukseen »Puolueemme jäsenmäärästä» 498
Sähke Pietarin neuvoston toimeenpanevalle komitealle Judenitshin hyökkäyksen johdosta lokakuun 14 pnä 1919 499
* Kirjelappu A. S. Jenukidzelle, L. B. Kameneville ja J. D. Stasovalle. Marraskuun 12 pnä 500
Kirjelappu D. I. Kurskille. Joulukuun 17 ja 23 päivän välillä 501
Kirjelappu D. I. Kurskille. Joulukuun 17 ja 23 päivän välillä 502
Esipuhe John Reedin kirjaan »10 päivää jotka järisyttivät maailmaa» 503
 
1920
Puhe yleisvenäläisen ammattiliittojen keskusneuvoston kommunistiryhmän istunnossa maaliskuun 15 pnä 1920. Pöytäkirjamerkinnöt 504–507
Lisäys vuoden 1920 toukokuun 6 pn radiotiedotukseen 508
Kirjelappu V. P. Miljutinille. Toukokuu 509
S. I. Botinille. Kesäkuun 4 pnä 510
Valtion kustantamolle sekä J. A. Preobrazhenskille ja N. I. Buharinille. Elokuun 8 pnä 511
N. I. Buharinille. Loppukesällä 512
Kirjelappu A. I. Jelizarovalle. Syksy 513
M. N. Pokrovskille. Joulukuun 5 pnä 514
* Sähke sähköauroja valmistaneille laitoksille. Joulukuun 31 pnä 515
Polyteknillisesta opetuksesta. Huomautuksia Nadezhda Konstantinovnan teeseihin 516–518
 
1921
Vkp(b):n X edustajakokouksessa pidetyn puheen jäsennys. Aiheena luovutusvelvollisuuden korvaaminen verotuksella. Luovutusvelvollisuuden verotuksella-korvaamista koskevan puheen jäsennys 519–521
Kronstadtin kapinasta 522
Kirjelappu N. I. Buharinille. Maalis–huhtikuu 523
* Sähke Pietariin elintarvikepalkintojen myöntämisestä sähköauroja valmistaneille työläisille. Toukokuun 31 pnä 524
S. G. Said-Galijeville. Heinäkuun 18 ja 10 päivän välillä 525
* Kirjelappu V. A. Smoljaninoville. Elokuun 5 pnä 526
N. P. Gorbunoville. Syyskuun 3 pnä 527–529
A. S. Kiseljoville. Syyskuun 15 pnä 530
V. A. Avanesoville. Lokakuun 15 pnä 531
Poliittisen valistustyön tekijäin II yleisvenäläisessä edustajakokouksessa pidetyn puheen jäsennys. Uusi talouspolitiikka ja poliittisen valistustyön laitosten tehtävät 532–533
D. I. Kurskille vuokraus- ja toimilupakysymyksestä maanviljelyn alalla. Lokakuun 25 pnä 534
Huomautuksia VKP:n historiasta 535–537
  Erimielisyyttä aiheuttaneiden asioiden luettelo (aikajärjestyksessä) 535
  Bolshevikkien ja menshevikkien taistelu (määräsuhteiden muuttuminen) 536
Puhelinsanoma V. A. Avanesoville, D. I. Kurskille ja A. D. Tsjurupalle. Joulukuun 13 pnä 538
P. A. Bogdanoville. Joulukuun 23 pnä 539–541
Kirjelappu G. I. Kruminille. Vuoden 1921 lopulla 542
 
1922
Sodanvastaista taistelua koskevasta kysymyksestä 543
Kirjelappu D. I. Kurskille. Helmikuun 20 pnä 544
A. D. Tsjurupalle. Pienelle kansankomissaarien neuvostolle annettavan ohjeen luonnoksesta 545
* Valtionpankin johtajalle. Helmikuun 28 pnä 546–547
V. A. Tihomiroville. Maaliskuun 1 pnä 548
I. I. Skvortsov-Stepanoville. Maaliskuun 19 pnä 549
27. III. 1922 pidettävän puheen jäsennys 550–554
D. I. Kurskille. Maaliskuun 31 pnä 555–556
* N. Osinskille. Huhtikuun 12 pnä 557–558
Työläis- ja talonpoikaisinspektion kansankomissariaatin kollegion jäsenille. Elokuun 21 pnä 559
V. A. Avanesoville. Syyskuun 1 pnä 560–561
L. M. Hintshukille. Ennen syyskuun 12 päivää 562
Kominternin IV kongressissa pidetyn puheen jäsennys 563–565
Neuvostojen X yleisvenäläisessä edustajakokouksessa pitämättä jääneen puheen konsepti 566–567
L. M. Hintshukille. Vuoden 1922 lopulla 568
 
1922–1923
* Kirje edustajakokoukselle 569–582
  I. 571
  II. 572
    * Lisäys 24. joulukuuta 1922 päivättyyn kirjeeseen 574
  III. 574
  * IV. Lainsäädännöllisten tehtävien antamisesta valtion suunnittelukomissiolle 576
  V. 578
  VI. 579
  * VII. (Keskuskomitean jäsenmäärän lisäämistä koskevaan osaan) 581
* Kansallisuuksia eli »autonomisointia» koskevasta kysymyksestä 583–589
 
Huomautuksia 591
Nimihakemisto 707
 
Lataa Teosten 36. osa kokonaisena