Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels
Spisy

SVAZEK

I

(podle 1. vydání vydaného Státním nakladatelstvím politické literatury Praha, 1956)

1839
Dopisy z Wuppertalu, Bedřich Engels

1842
Poznámky k nové pruské censurní instrukci, Karel Marx
Luther jako rozhodčí mezi Straussem a Feuerbachem, Karel Marx
Jednání šestého porýnského sněmu (První článek). Debaty o svobodě tisku a o zveřejňování jednání zemských stavů, Karel Marx
Alexander Jung, "Přednášky o moderní německé literatuře", Bedřich Engels
Filosofický manifest historické právní školy, Karel Marx
Úvodník v čís. 179 "Kölnische Zeitung", Karel Marx
Komunismus a "Augsburger Allgemeine Zeitung", Karel Marx
Jednání šestého porýnského sněmu (Třetí článek). Debaty kolem zákona o krádeži dříví, Karel Marx
Bedřich Vilém IV., král pruský, Bedřich Engels
Anglický názor na vnitřní krise, Bedřich Engels
Vnitřní krise, Bedřich Engels
Návrh zákona o rozvodu, Karel Marx
Zákaz „Leipziger Allgemeine Zeitung“, Karel Marx
Postoj politických stran, Bedřich Engels
Situace dělnické třídy v Anglii, Bedřich Engels
Obilní zákony, Bedřich Engels

1843
Obhajoba moselského dopisovatele, Karel Marx
Prohlášení, Karel Marx
Dopisy z Londýna, Bedřich Engels
Ke kritice Hegelovy filosofie práva, Karel Marx
Dopisy z „Deutsch-Francösische Jahrbücher“, Karel Marx
K židovské otázce, Karel Marx
Úspěchy hnutí za sociální reformu na kontinentě, Bedřich Engels
Úvod ke kritice Hegelovy filosofie práva, Karel Marx

1844
Hnutí na kontinentě, Bedřich Engels
Nástin kritiky politické ekonomie, Bedřich Engels
Situace Anglie (Th. Carlyle), Bedřich Engels
Situace Anglie (XVIII. století), Bedřich Engels
Situace Anglie (Anlická ústava), Bedřich Engels
Kritické poznámky k „Prusovu“ článku „Pruský král a sociální reforma“, Karel Marx