Emma Goldman

Mina två år i Ryssland

1920-21


Originalets titel: "My Disillusionment in Russia"
Publicerat: 1923 i New York, Doubleday, Page & Company. Förlaget lät - utan att informera Goldman - ändra titeln och klippte dessutom bort de tolv sista kapitlen ur manuskriptet.[*] Följande översättning är av allt att döma baserad på den kompletta upplagan, som på Goldmans enträgna begäran publicerades ett år senare under titeln "My Further Disillusionment in Russia".
Översättning: Eugéne Albán, 1924.
Digitalisering: Jonas Holmgren


Innehåll:

Företal
I. Deporteringen till Ryssland
II. Petrograd
III. Störande tankar
IV. Moskva: de första intrycken
V. Besök hos Lenin och Krapotkin
VI. Förberedelser för de amerikanska deporterade
VII. Vilohem för arbetare
VIII. Första maj i Petrograd
IX. Arbetets militarisering
X. Brittiska arbetarkommissionen
XI. Ett besök från Ukraina
XII. Glorian kring bolsjevismen faller
XIII. Revolutionsmuséet
XIV. Petropavlovsk och Schlüsselburg
XV. Fackföreningarna
XVI. Maria Spiridonova
XVII. Andra besöket hos Peter Krapotkin
XVIII. En route
XIX. I Charkov
XX. Poltava
XXI. Kiev
XXII. Odessa
XXIII. Åter till Moskva
XXIV. Tillbaka till Petrograd
XXV. Arkangelsk
XXVI. Peter Krapotkins död och begravning
XXVII. Kronstadt
XXVIII. Förföljelserna mot anarkisterna
XXIX. Revolutionens handelsresande
XXX. Undervisning och kultur
XXXI. Hungersnöden
XXXII. Socialistiska republiken deporterar
Slutord