Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels
Spisy

SVAZEK

4

květen 1846 - březen 1848

(podle vydání Státního nakladatelství politické literatury Praha, 1958)

1846
Oběžník proti Kriegovi, K. Marx, B. Engels
Porušení pruské ústavy, B. Engels
Dopis Bruselského komunistického korespondenčního výboru G. A. Köttgenovi, K. Marx, B. Engels
Otázka Pruské banky, B. Engels
Zdravice německých demokratických komunistů v Bruselu panu Feargusu OʼConnorovi, K. Marx, B. Engels
Vláda a oposice ve Francii, B. Engels

1847
Pruská ústava, B. Engels
Noticka proti Karlu Grünovi, K. Marx
Ústavní otázka v Německu, B. Engels
Ochranná cla, nebo systém svobodného obchodu, B. Engels
Bída filosofie, K. Marx
Soumrak a blížící se pád Guizotův. Postavení francouzské buržoasie, B. Engels
Komunismus listu „Rheinischer Beobachter“, K. Marx
Německý socialismus veršem a prózou, B. Engels
Kongres ekonomů, B. Engels
Ochranáři, freetradeři a dělnická třída, K. Marx
Bruselský kongres o svobodě obchodu, B. Engels
Komunisté a Karl Heinzen, B. Engels

První článek
Druhý článek

Obchodní krize v Anglii. - Chartistické hnutí.- Irsko, B. Engels
Továrníci a dělníci v Anglii. Dělnickým redaktorům listu „Atelier“, B. Engels
Moralisující kritika a kritisující morálka. Příspěvek k německým kulturním dějinám. Proti Karlu Heinzenovi, K. Marx
Zásady komunismu, B. Engels
Agrární program chartistů, B. Engels
Chartistický banket k volbám z roku 1847, B. Engels
Manifest pana Lamartina, B. Engels
Občanská válka ve Švýcarsku, B. Engels
Reformní hnutí ve Francii, B. Engels
Chartistické hnutí, B. Engels
Rozkol v táboře stoupenců reformy, B. Engels
O Polsku. Projevy k mezinárodnímu sjezdu v Londýně..., K. Marx a B. Engels
Výročí polské revoluce z roku 1830, B. Engels
Noticka proti A. Bartelsovi, K. Marx
Lamartine a komunismus, K. Marx
Listy „Réforme“ a „National“, B. Engels
Řeč Louis Blanca na banketě v Dijonu, B. Engels
Chartistická agitace, B. Engels

1848
„Uspokojená“ většina, B. Engels
Výjimečný zákon pro Irsko a chartisté, B. Engels
Feargus OʼConnor a irský lid, B. Engels
Řeč o svobodě obchodu, K. Marx
Manifest Komunistické strany, K. Marx, B. Engels
Hnutí roku 1847, B. Engels
Začátek konce Rakouska, B. Engels
„Débat Social“ z 6. února o demokratickém sdružení, K. Marx
Tři nové konstituce, B. Engels
O polské otázce. Projevy na slavnostním shromáždění v Bruselu..., K. Marx, B. Engels
Několik slov listu „Riforma“, B. Engels
Revoluce v Paříži, B. Engels
Dopis redaktorovi listu „Northen Star“, B. Engels
Dopis redaktorovi listu „Réforme“, K. Marx
Pronásledování cizinců v Bruselu, K. Marx
Situace v Belgii, B. Engels

Přílohy

  Marxův záznam o vytvoření bruselské obce a bruselského kraje Svazu komunistů 5. srpna 1847
Stanovy svazu komunistů
Bruselské Demokratické sdružení společnosti „Bratrských demokratů“ v Londýně
Ze zprávy „Deutsche-Brüsseler-Zeitung“ o schůzi Demokratického sdružení 20. února 1848
Panu Julianu Harneyovi, redaktorovi listu „Northern Star“ a tajemníkovi společnosti „Bratrských demokratů“ v Londýně
Občanům, členům prozatímní vlády francouzské republiky
Usnesení ústředního výboru Svazu komunistů z 3. března 1848
Zápis ze schůze pařížské obce Svazu komunistů 8. března 1848
Zápis ze schůze pařížského kraje Svazu komunistů 9. března 1848