MIA: Svenska Arkivet: Litteratur

Marxists' Internet Archive

Litteratur

 

För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:


Marx/Engels

1840: Platen (E)

1842: Alexander Jung, "Föreläsningar över tyskarnas moderna litteratur" (E)

1847: Ur: Den moraliserande kritiken och den kritiserande moralen (M)

1847: Ur: Tysk socialism i vers och prosa (E)

1850: Recension av G. Fr. Daumer, "Den nya tidsålderns religion" (M/E)

1850: Recension av Thomas Carlyle, "Sista pamfletter" (M/E)

1850: Recension av A. Chenu, "De sammansvurna" (M/E)

1852: Ur: Revolution och kontrarevolution i Tyskland (E)

1854: Ur: Den engelska bourgeoisin (M)

1865: Herr Tidmans död (E)

1867: Svensk-danska resenotiser (E)

1874: Flyktinglitteratur (E)

 


Franz Mehring
(1846-1919)

1893: Ur: Lessinglegenden

 


Hans Mayer
(1907-2001)

1968: Karl Marx och litteraturen

 


Bertolt Brecht
(1898-1956)

1937-41: Om formalism, realism och dialektik

 


Arnold Kettle
(1916-1986)

1964: Från Hamlet till Lear

 


Walter Benjamin
(1892-1940)

1929: Till bilden av Proust

1934: Franz Kafka

1938: Samtal med Brecht

Om Baudelaire:

1938: Baudelaire och bohemen

1939: Centralpark

1939: Om några motiv hos Baudelaire

 


Erich Köhler
(1924-1981)

1964: Det lägre ridderskapets roll vid trubadurlyrikens uppkomst

 


Karel Kosík
(1926-2003)

1963: Konst och social ekvivalent

 


Ernst Fischer
(1899-1972)

1966: Den absurda trädgårdsfesten

 


Georgij Plechanov
(1856-1918)

1905: Sjuttonhundratalets franska dramatik ur sociologisk synvinkel

 


Georg Lukács
(1885-1971)

1935: Balzac som Stendhals kritiker

1936: Den unge Werthers lidanden

1938: Den harmoniska människan som ideal i den borgerliga estetiken

 


Lucien Goldmann
(1913-1970)

1963: Inledning till romansociologin

 


Kurt Aspelin

1967: Oktobers förvandlingar

1968: Herre och dräng