Vladimir Lenin

Teokset


Osa 25

Kesäkuu–syyskuu 1917


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 25. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1960.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
Kesäkuu–syyskuu 1917
Työläisten ja sotilaiden edustajain neuvostojen I yleisvenäläinen edustajakokous kesäkuun 3–24 (kesäkuun 16 — heinäkuun 7) pnä 1917 1–30
  1. Puhe suhtautumisesta väliaikaiseen hallitukseen, kesäkuun 4 (17) pnä 3
  2. Puhe sodasta, kesäkuun 9 (22) pnä 16
Taloudellinen rappio ja proletaarinen toiminta sitä vastaan 31–33
Kapitalistien tuhannes ensimmäinen valhe 34–35
Kesäkuun kolmannen päivän biisonit kannattavat pikaista hyökkäystä 36–38
Liitto vallankumouksen pysäyttämiseksi 39–41
Kiitoslause 42
Onko tietä oikeudenmukaiseen rauhaan? 43–44
Kansan vihollisista 45–46
Pieni huomautus 47
»Suurisuuntainen luopuminen» 48–50
Asian ytimestä käytävän polemiikin hyödyllisyydestä 51–52
Herkkäuskoisuus-epidemia 53–54
Kymmenen pyytä oksalla vai yksi pivossa 55
Sosialismin kaytäntöönottaminen vai kruununvarkauden paljastaminen? 56–58
Sotkeutuneita ja säikäytettyjä 59–61
Vihjailuja 62–63
»Väestöä huolestuttavia huhuja» 64
Arvoitus 65
VSDTP(b):n keskuskomitean ja bolshevikkiryhmän toimikunnan ehdotus julkilausumaksi neuvostojen yleisvenäläiselle edustajakokoukselle mielenosoituksen kieltämisen johdosta 66–67
Puhe VSDTP(b):n Pietarin komitean istunnossa kesäkuun 11 (24) pnä 1917 mielenosoituksen peruuttamisesta 68–70
Murrosvaiheessa 71–72
Kirje toimitukselle 73
Venäjän vallankumouksen ulkopolitiikka 74–76
Ristiriitainen asenne 77–79
Ukraina 80–81
Mistä luokasta ovat lähtöisin nykyiset ja »tulevat» Cavaignacit? 82–85
Kuinka on taisteltava vastavallankumousta vastaan 86–87
Ukraina ja Venäjän hallituspuolueiden tappio 88–90
Rodzjanko ja Dzhunkovski edesvastuuseen provokaattorin piilottelusta! 91
Kummallista lainausten vääristelyä 92
Hallitsevat ja vastuuvelvolliset puolueet 93–95
Vielä yksi valiokunta 96–97
Kesäkuun kahdeksastoista 98–100
Vallankumous, hyökkäys ja meidän puolueemme 101—103
Onko mitään eroa teidän ja Plehanovin välillä, herrat eserrät ja menshevikit? 104
Miten Rodzjanko puolustelee itseään 105
Mihin eserrät ja menshevikit ovat saattaneet vallankumouksen? 106–108
Voidaanko työväenluokkaa säikäyttää »jakobiinilaisuudella»? 109–111
Venäjän maataloustyöläisten liiton perustamisen välttämättömyydestä 112–116
  Ensimmäinen artikkeli 112
  Toinen artikkeli 114
Holtiton vallankumous 117–120
Luokkasuhteiden muutos 121–123
Vallankumouksellisen tarmokkuuden ihmeitä 124–126
Korulauseet ja tosiasiat 127–129
Miten herrat kapitalistit salaavat liikevoittojaan. (Valvontakysymyksestä) 130–131
Kriisi lähenee, rappiotila pahenee 132–134
Miten sen saisi tehdyksi? 135–137
Miten ja miksi talonpoikia petkutettiin? 138–140
Kuka on vastuussa? 141–142
Mihin kadetit saattoivat perustaa toivonsa erotessaan ministeristöstä? 143–144
Kaikki valta neuvostoille! 145–146
Missä on valta ja missä vastavallankumous? 147–152
Mustasotnialaisten lehtien ja Aleksinskin iljettävät parjaukset 153
Ilkeitä puheita ja tosiasioita 154–155
Miltei asian ytimeen 156
Uusi Dreyfusin juttuko? 157–158
VSDTP(b):n Pietarin komitean toimikunnan vetoomus 159
Dreyfusiadi 160–161
Hämärien huhujen kumoamiseksi 162
Kolme kriisiä 163–167
Kysymykseen bolshevikkijohtajien menemisestä oikeuteen 168–169
Poliittinen tilanne 170–173
Kirje »Novaja zhiznin» toimitukselle 174–175
Kirje »Proletarskoje delon» toimitukselle 176–177
Tunnuksista 178–185
Kiitos ruhtinas G. J. Lvoville 186–188
Perustuslaillisuusilluusioista 189–203
  I 190
  II 194
  III 197
Vastaus 204–216
  I 204
  II 213
  III 215
Bonapartismin alkua 217–221
Vallankumouksen opetuksia 223–239
  I 225
  II 227
  III 228
  IV 230
  V 230
  VI 232
  VII 236
  VIII 237
  IX 238
  Jälkilause 239
Kamenevin esiintymisestä TpKK:ssa Tukholman konferenssin johdosta 240–242
Huhut salaliitosta 243–250
Ei nähdä metsää puilta 251–257
Poliittista kiristystä 258–261
Paperi päätöslauselmia 262–265
Tukholman konferenssista 266–275
Publisistin päiväkirjasta. Talonpojat ja työläiset 276–284
Parjaajista 285–286
VSDTP:n keskuskomitealle 287–292
Publisistin päiväkirjasta 293–304
  1. Pahan alkujuuri 293
  2. Veropäivätyö ja sosialismi 301
Puolueen ohjelmakysymyksestä 305–306
Zimmerwaldin kysymyksestä 307
Kansanvaltaisuusperiaatteen rikkomisista joukkojärjestöissä 308
Kompromisseista 309–315
Päätöslauselmaehdotus nykyisestä poliittisesta ajankohdasta 316–322
Uhkaava katastrofi ja kuinka sitä vastaan on taisteltava 323–370
  Nälänhätä lähenee 327
  Hallituksen täydellinen toimettomuus 329
  Valvontakeinojen yleisyys ja helppous 331
  Pankkien kansallistaminen 333
  Syndikaattien kansallistaminen 339
  Liikesalaisuuden lakkauttaminen 342
  Pakollinen yhdistäminen liittoihin 347
  Kulutuksen säännöstely 350
  Hallitus hajottaa demokraattisten järjestöjen toimintaa 353
  Finanssiromahdus ja toimenpiteet sitä vastaan 358
  Voidaanko mennä eteenpäin, jos pelätään kulkea sosialismia kohti? 361
  Taistelu rappion torjumiseksi ja sota 365
  Vallankumoukselliset kansankerrokset ja vallankumouksellinen proletariaatti 368
Eräs vallankumouksen peruskysymyksistä 371–378
Miten voidaan turvata perustavan kokouksen onnistuminen. (Painovapaudesta) 379–384
Valtio ja vallankumous. Marxilaisuuden oppi valtiosta ja proletariaatin tehtävät vallankumouksessa 385–497
  Alkulause ensimmäiseen painokseen 387
  Alkulause toiseen painokseen 388
  I luku. Luokkayhteiskunta ja valtio 389
    1. Valtio on luokkavastakohtien sovittamattomuuden tuote 389
    2. Erikoiset aseellisten ihmisten joukko-osastot, vankilat y.m 392
    3. Valtio on sorretun luokan riistämisen väline 395
    4. Valtion »kuoleutuminen» ja väkivaltainen vallankumous 399
  II luku. Valtio ja vallankumous. Vuosien 1848–1851 kokemukset 405
    1. Vallankumouksen aatto 405
    2. Yhteenvetoja vallankumouksesta 409
    3. Miten Marx asetti kysymyksen vuonna 1852 415
  III luku. Valtio ja vallankumous. Pariisin Kommuunin kokemus vuonna 1871. Marxin analyysi 417
    1. Missä ilmenee kommunardien yrityksen sankaruus? 417
    2. Mikä on asetettava murskatun valtiokoneiston tilalle? 421
    3. Parlamentarismin hävittäminen 426
    4. Kansakunnan yhtenäisyyden järjestäminen 431
    5. Loisvaltion hävittäminen 434
  IV luku. Jatkoa. Engelsin täydentäviä selityksiä 437
    1. »Asuntokysymys» 437
    2. Polemiikki anarkisteja vastaan 440
    3. Kirje Bebelille 444
    4. Erfurtin ohjelman luonnoksen arvostelu 446
    5. Vuonna 1891 kirjoitettu johdanto Marxin »Kansalaissotaan» 453
    6. Engels demokratian voittamisesta 459
  V luku. Valtion kuoleutumisen taloudelliset perusteet 461
    1. Miten Marx asettaa kysymyksen 462
    2. Siirtyminen kapitalismista kommunismiin 464
    3. Kommunistisen yhteiskunnan ensimmäinen vaihe 469
    4. Kommunistisen yhteiskunnan korkeampi vaihe 473
  VI luku. Opportunistit marxilaisuutta mataloittamassa 480
    1. Plehanovin polemiikki anarkisteja vastaan 480
    2. Kautskyn polemiikki opportunisteja vastaan 481
    3. Kautskyn polemiikki Pannekoekia vastaan 488
  Jälkilause ensimmäiseen painokseen 497
 
Huomautuksia 499–522
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 523–531
 
Kuvat
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Huhut salaliitosta». — Elokuu 1917 245
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin kirjeestä VSDTP:n keskuskomitealle. — Elokuun 30 (syyskuun 12) pnä 1917 289
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Uhkaava katastrofi ja kuinka sitä vastaan on taisteltava». — Syyskuun 10–14 (23–27) pnä 1917 325
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Valtio ja vallankumous». — Elo–syyskuu 1917 386–387
 
Lataa Teosten 25. osa kokonaisena