Karl Marx & Friedrich Engels

Valitut teokset

Kahdessa osassa


Suomennos: Tuntematon
Lähde: »K. Marx, F. Engels. Valitut teokset kahdessa osassa». Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike Petroskoi 1958 (I osa), 1959 (II osa)
Skannaus, OCR, PDF: Joonas LaineEnsimmäinen osa
Venäjänkielisen painoksen esipuhe VII
K. MARX ja F. ENGELS, KOMMUNISTISEN PUOLUEEN MANIFESTI 1–37
  Esipuhe vuoden 1872 saksankieliseen painokseen 1
  Esipuhe vuoden 1882 venäjänkieliseen painokseen 2
  Esipuhe vuoden 1883 saksankieliseen painokseen 4
  Ote vuoden 1890 saksankielisen painoksen esipuheesta 5
Kommunistisen puolueen manifesti
    I. Porvarit ja proletaarit 8
    II. Proletaarit ja kommunistit 19
    III. Sosialistinen ja kommunistinen kirjallisuus 27
      1. Taantumuksellinen sosialismi 27
        a) Feodaalinen sosialismi 27
        b) Pikkuporvarillinen sosialismi 28
        c) Saksalainen eli »todellinen» sosialismi 30
      2. Konservatiivinen eli porvarillinen sosialismi 32
      3. Kriitillis-utooppinen sosialismi ja kommunismi 33
    IV. Kommunistien suhde eri oppositiopuolueisiin 36
K. MARX, PORVARISTO JA VASTAVALLANKUMOUS. Toinen kirjoitus 38
K. MARX, PALKKATYÖ JA PÄÄOMA 42–72
  F. Engelsin johdanto 42
Palkkatyö ja pääoma
    I 50
    II 54
    III 58
    IV 62
    V 66
K. MARX ja F. ENGELS, KESKUSKOMITEAN VETOOMUS KOMMUNISTIEN LIITOLLE 73
K. MARX, LUOKKATAISTELUT RANSKASSA VUOSINA 1848–1850 84–196
  F. Engelsin johdanto 84
Luokkataistelut Ranskassa vuosina 1848–1850
    I. Kesäkuun tappio v. 1848 103
    II 13. kesäkuuta 1849 125
    III. Vuoden 1849 kesäkuun 13. päivän jälkiseuraukset 153
    IV. Yleisen äänioikeuden lakkauttaminen v. 1850 183
K. MARX, LOUIS BONAPARTEN BRUMAIREKUUN KAHDEKSASTOISTA 197–289
  K. Marxin esipuhe toiseen painokseen 197
  F. Engelsin esipuhe kolmanteen saksalaiseen painokseen 199
Louis Bonaparten brumairekuun kahdeksastoista
    I 201
    III 220
    IV 233
    V 242
    VI 259
    VII 276
K. MARX, BRITTIEN HERRUUS INTIASSA 290
K. MARX, TULEVAT SEURAUKSET BRITTIEN HERRUUDESTA INTIASSA 297
K. MARX, PUHE »KANSANLEHDEN» JUHLAPÄIVÄNÄ 304
K. MARX, POLIITTISEN TALOUSTIETEEN ARVOSTELUA. ESIPUHE 307
F. ENGELS, KARL MARXIN »POLIITTISEN TALOUSTIETEEN ARVOSTELUA» 312–321
  I 312
  II 316
K. MARX, KANSAINVÄLISEN TYOVAENLIITON PERUSTAMISMANIFESTI 322
K. MARX, KANSAINVÄLISEN TYOVAENLIITON YLEISET SÄÄNNÖT 331
K. MARX, PROUDHONISTA (Kirje J. B. Schweitzerille) 335
K. MARX, TYÖPALKKA. HINTA JA VOITTO 343–388
  [Alkuhuomautuksia] 343
  1. [Tuotanto ja työpalkka] 344
  2. [Tuotanto, työpalkka, voitto] 346
  3. [Työpalkka ja raha] 353
  4. [Tarjonta ja kysyntä] 357
  5. [Työpalkat ja hinnat] 358
  6. [Arvo ja työ] 360
  7. Työvoima 367
  8. Lisäarvon tuottaminen 369
  9. Työn arvo 371
  10. Voitto saadaan myymällä tavara arvostaan 372
  11. Eri osat, joihin lisäarvo jakaantuu 373
  12. Voiton, työpalkan ja hinnan yleinen suhde 376
  13. Tärkeimmät niistä tapauksista, jolloin vaaditaan palkan korottamista tai vastustetaan sen alentamista 377
  14. Pääoman ja työn välinen taistelu ja sen tulokset 383
K. MARX, ALKULAUSE »PÄÄOMAN» ENSIMMÄISEN OSAN ENSIMMÄISEEN SAKSANKIELISEEN LAITOKSEEN 389
K. MARX, OTE »PÄÄOMAN» ENSIMMÄISEN OSAN TOISEN SAKSANKIELISEN LAITOKSEN LOPPUSANOISTA 394
K. MARX, KAPITALISTISEN KASAUTUMISEN HISTORIALLINEN TENDENSSI. Ote »Pääoman» ensimmäisen osan 24. luvusta 399
F. ENGELS, MARXIN »PÄÄOMA» 403–409
  I 403
  II 406
F. ENGELS, OTE »PÄÄOMAN» TOISEN OSAN ESIPUHEESTA 410
K. MARX, KANSALAISSOTA RANSKASSA 413–482
  F. Engelsin johdanto 413
  Kansainvälisen Työväenliiton Pääneuvoston ensimmäinen Saksan ja Ranskan sotaa koskeva adressi 425
  Kansainvälisen Työväenliiton Pääneuvoston toinen Saksan ja Ranskan sotaa koskeva adressi 430
  Vuoden 1871 Ranskan kansalaissotaa koskeva Kansainvälisen Työväenliiton Pääneuvoston adressi 438
    I 438
    II 447
    III 454
    IV 468
  Liitteitä 479
F. ENGELS, ASUNTOKYSYMYKSESTÄ 483–562
  Esipuhe toiseen painokseen 483
Asuntokysymyksestä
    I luku. Kuinka Proudhon ratkaisee asuntokysymyksen 493
    II luku. Kuinka porvaristo ratkaisee asuntokysymyksen 512
      I 512
      II 524
      III 538
    III luku. Vielä kerran Proudhonista ja asuntokysymyksestä 541
      I 541
      II 545
      III 554
      IV 558
F. ENGELS, AUKTORITEETISTA 563
F. ENGELS, ALKULAUSE TEOKSEEN »SAKSAN TALONPOIKAISSOTA» 567
 
Hakemistoja 581
  Nimihakemisto (tärkeimmät nimet) 583
  Asiahakemisto 597
 
Kuvaliitteet  
K. Marxin kuva (vuodelta 1867) IV–V
F. Engelsin kuva (vuodelta 1879) IV–V
           
Toinen osa
 
K. MARX, GOTHAN OHJELMAN ARVOSTELUA 7–39
  F. Engelsin esipuhe 7
  K. Marx, Kirje Brackelle, 5. toukokuuta 1875 9
  K. Marx, Reunahuomautuksia Saksan työväenpuolueen ohjelman johdosta 11
    I 11
    II 20
    III 22
    IV 23
  F. Engels, Kirje A. Bebelille, 18.—28. maaliskuuta 1875 29
  F. Engels, Kirje K. Kautskylle, 23. helmikuuta 1891 36
F. ENGELS, VENÄJÄN YHTEISKUNNALLISISTA SUHTEISTA 40
F. ENGELS, JOHDANTO »LUONNON DIALEKTIIKKAAN» 52
F. ENGELS, TYÖN OSUUS APINAN IHMISTYMISESSÄ 69
F. ENGELS, SOSIALISMIN KEHITYS UTOPIASTA TIETEEKSI 81–137
  Esipuhe englanninkieliseen painokseen 81
Sosialismin kehitys utopiasta tieteeksi
    I 103
    II 114
    III 121
F. ENGELS, KARL MARX 138
F. ENGELS, PUHE KARL MARXIN HAUDALLA 148
F. ENGELS, PERHEEN, YKSITYISOMISTUKSEN JA VALTION ALKUPERÄ 51–291
  Alkulause ensimmäiseen vuoden 1884 painokseen 151
  Alkulause neljänteen vuoden 1891 painokseen 153
Perheen, yksityisomistuksen ja valtion alkuperä
    I. Esihistoriallisia sivistysasteita 165
      1. Villiys 165
      2. Raakalaisuus 166
    II. Perhe 170
    III. Irokeesilainen suku 215
    IV. Kreikkalainen suku 227
    V. Ateenan valtion synty 234
    VI. Roomalainen suku ja valtio 244
    VII. Kelttiläinen ja saksalainen suku 252
    VIII. Saksalaisten valtion muodostuminen 264
    IX. Raakalaisuus ja sivilisaatio 274
F. ENGELS, MARX JA »UUSI REININ LEHTI» (1848 1849) 292
F. ENGELS, KOMMUNISTIEN LIITON HISTORIAA 301
F. ENGELS, LUDWIG FEUERBACH JA KLASSILLISEN SAKSALAISEN FILOSOFIAN LOPPU 320–359
  Alkuhuomautus 320
Ludwig Feuerbach ja klassillisen saksalaisen filosofian loppu
    I 322
    II 330
    III 338
    IV 345
K. MARX, TEESEJÄ FEUERBACHISTA 360
F. ENGELS, ESIPUHE KIRJAAN »ENGLANNIN TYÖVÄENLUOKAN ASEMA» 363
F. ENGELS, TALONPOIKAISKYSYMYS RANSKASSA JA SAKSASSA 378–397
  I 379
  II 389
K. MARX JA F. ENGELS, KIRJEITÄ 398–458
  Marx — P. V. Annenkoville, joulukuun 28. pnä 1846 398
  Marx — J. Weydemeyerille, maaliskuun 5. pnä 1852 408
  Marx — Engelsille, huhtikuun 16. pnä 1856 409
  Marx — Engelsille, syyskuun 25. pnä 1857 410
  Marx — L. Kugelmannille, helmikuun 23. pnä 1865 411
  Marx — L. Kugelmannille, lokakuun 9. pnä 1866 415
  Marx — L. Kugelmannille, heinäkuun 11. pnä 1868 416
  Marx — L. Kugelmannille, huhtikuun 12. pnä 1871 418
  Marx — L. Kugelmannille, huhtikuun 17. pnä 1871 419
  Marx — F. Boltelle, marraskuun 23. pnä 1871 420
  Engels —T. Cunolle, tammikuun 24. pnä 1872 422
  Engels — A. Bebelille, kesäkuun 20. pnä 1873 428
  Engels — F. A. Sorgelle, syyskuun 12.—17. pnä 1874 431
  Marx ja Engels — A. Bebelille, W. Liebknechtille, W. Brackelle ym. (»Kiertokirje»), syyskuun 17.—18. pnä 1879 433
  Engels — K. Schmidtille, elokuun 5. pnä 1890 439
  Engels — J. Blochille, syyskuun 21.—22. pnä 1890 441
  Engels — K. Schmidtille, lokakuun 27. pnä 1890 443
  Engels — F. Mehringille, heinäkuun 14. pnä 1893 449
  Engels — N. F. Danielsonille, lokakuun 17. pnä 1893 453
  Engels —H. Starkenburgille, tammikuun 25. pnä 1894 455
 
Hakemistoja 459
  Nimihakemisto (tärkeimmät nimet) 461
  Asiahakemisto 475
 
Lataa Valittujen teosten osa I kokonaisena
Lataa Valittujen teosten osa II kokonaisena