Redactie De Internationale

De Vierde Internationale


Geschreven: mei 1973
Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, mei 1973, nr. 3, jg. 1.
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:


Internationale


Op 6 april zijn de dokwerkers van de haven van Gent in spontane staking gegaan. De collectieve overeenkomst loopt tot april 1974, de staking breekt dus de sociale vrede.

De syndicale leiding wil de staking niet erkennen. Op 7 april beslisten de dokkers hun actie toch voort te zetten en trokken ze naar Antwerpen om hun collega’s in de strijd te betrekken. De staking duurt nu al meer dan drie weken in beide havens. Ze wordt geleid door een stakingscomité, gecontroleerd door regelmatige algemene stakersvergaderingen.

De Revolutionaire Arbeiders Liga komt van in den beginne actief tussen in de staking, die onder leiding staat van communistische militanten.

Als Belgische afdeling van de Vierde Internationale heeft ze onmiddellijk een appel gericht tot de andere Europese afdelingen. Hierbij werd gevraagd onmiddellijk een solidariteitscampagne te beginnen aan de andere havens, teneinde geen “ratten”-werk te doen op schepen die uit Gent en Antwerpen werden afgeleid. Aan verscheidene Europese havens werden dan ook tracten verspreid. Het proletarisch internationalisme vereist een wereldorganisatie.

Oostenrijk


Na een differentiatieproces in verscheidene linkse studentenbewegingen in de herfst van 1972, ontstond de Gruppe Revolutionäre Marxisten in Wenen.

Deze groep werd de basis van de heropbouw van een Oostenrijkse afdeling van de Internationale. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog verschijnt er nu opnieuw een trotskistisch blad in Oostenrijk: Rotfront.

Groot-Brittannië


Van vrijdag 20 tot maandag 23 april hield de International Marxist Group (Britse afdeling van de Vierde Internationale) een statutair congres te Londen.

Het congres werd bijgewoond door 380 afgevaardigden, wat getuigd van de geweldige groei die de organisatie de laatste jaren onderging.

Centraal in de discussie stond natuurlijk de taken van de revolutionaire marxisten in de stijgende arbeidersstrijd in Groot-Brittannië en de voorbereiding van een algemene werkstaking tegen de loonpolitiek van de Conservatieve regering. Op het congres werd ook de voorbereidende discussie geopend voor het Tiende Wereldcongres.