redactie De Internationale

[Intro]


Geschreven: mei 1973
Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, mei 1973, nr. 3, jg. 1.
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:Voor dit derde nummer van de Internationale opnieuw teveel kopij. Nogmaals bleef de “klassieke tekst” in de map zitten en het nieuws uit de Vierde Internationale bleef tot een uiterst minimum beperkt. Enorm spijtig is het ook dat een artikel over de opgang naar een Sterke Staat in België niet kon worden geplaatst.

De redactie houdt het dit keer bij een beschouwing over 1 mei. Twee leden van het Politiek Bureau van de Nederlandse afdeling hebben het over de evolutie van de vakbeweging in het licht van de opgaande klassenstrijd. Ernest Mandel antwoordt op een artikel verschenen in het Vlaams Marxistisch Tijdschrift (het Vlaamse theoretisch tijdschrift van de Kommunistische Partij van België) dat meende zijn werk over de Marxistische Economische Theorie te moeten bekritiseren. Dit artikel werd speciaal voor De Internationale geschreven. Spanje is op dit ogenblik de zwakste schakel van kapitalistisch Europa. We publiceren een verklaring van het Verenigd Secretariaat van de Vierde Internationale, welke een analyse geeft van de huidige evolutie. Fritjof Tichelmans China-studie wordt voortgezet. Uit ISRAC namen we een artikel over over de klassenstrijd in Israël, met noten van vertaler Wim Janssen.

Abonnementen zijn nog steeds welkom. Ook de nummers 1 en 2 zijn nog verkrijgbaar. Volgend nummer bevat een interessante studie over de evolutie van de sociaaldemocratie, resultaat van een bijeenkomst van de politieke bureaus van de Europese afdelingen. Het China-artikel wordt besloten. De Ierse revolutie krijgt speciale aandacht.


Bij de start van De Internationale hadden we het over de noodzaak marxistische literatuur in het Nederlands te verstrekken. Het succes van het tijschrift wijst op de aanwezige nood. Daarom planden we nieuwe inspanningen om ook meer brochures en zelfs boeken uit te geven. De aankondiging van de heruitgave in het Nederlands van het Overgangsprogramma van 1938 vindt U in dit nummer. We wilden toch graag speciale aandacht vragen voor een initiatief van de RAL. Pas werd een speciaal fonds opgericht, het Fonds Leon Lesoil (een van de stichters van het Belgisch trotskisme).

Dit fonds plant de uitgave van verscheidene publicaties. Ter perse zijn al in de reeks RAL-Documenten een heruitgave van alle basisteksten van de RAL-congressen. In de reeks RAL-Schriften komt er een brochure over de staking te Glaverbel-Gilly, één over “Het Socialisme dat we willen” van Ernest Mandel, één over de “Geschiedenis van de Belgische Arbeidersbeweging” van Frank Maerten, één over de “Permanente Revolutie”, één over de Sterke Staat enz. enz. Het fonds zal verder boeken uitgeven, waarvan het eerste een studie is over de Antwerpse haven van Mark Van Rijssen.

Het gehele initiatief kost geld. Daarom wordt een oproep voor steun gedaan. Stortingen kunnen worden gedaan op pcr nr. ------ van ASLK Gent “Heuvelpoort” voor rek. nr. ------ van het fonds Leon Lesoil. Bijdragen van min. 100F krijgen daarvoor een exemplaar van “De Rode Oktober”, marxistisch theoretisch tijdschrift, 1ste jaargang, nr. 1, augustus 1946. Met artikel van Trotski...