Redactie De Internationale

[Intro]


Geschreven: september 1973
Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, september 1973, nr. 4, jg. 1.
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:


Aan onze abonnees


Om te beginnen onze excuses voor het te late verschijnen van ons vierde nummer van deze jaargang. Door de verwikkelingen in Frankrijk kwam er heel wat kopij te laat, waardoor, in verband met de vakanties het hele productieprogramma flink in de war liep. Maar we maken het weer goed. Dit nummer verschijnt met 8 extra pagina’s. Het redactioneel is dit keer gewijd aan de analyse van de Franse staat en sluit nauw aan bij de verklaring van het Verenigd Secretariaat van de Vierde Internationale over het verbod van onze Franse afdeling, de Ligue Communiste door het politiebewind van Pompidou en Marcellin. Ook in dit nummer weer een China-artikel; de laatste van de reeks die de Chinese ontwikkelingen tot en met de revolutie beschrijft. Voor een later nummer is er nog een artikel gepland over de specifieke verhoudingen van het China in de overgangsmaatschappij. Verder nog een artikel van Ernest Mandel over de nieuwe vorm van het imperialisme in Zuid Amerika. Eindelijk dan weer een klassieke tekst. Dit naar aanleiding van de heruitgave in het Nederlands van Het Overgangsprogram. Uiteraard in dit nummer een artikel over Nederland. Wat zal Hare Majesteits progressieve regering de Nederlandse arbeidersklasse brengen. Een belangrijk artikel is dat over de Belgische havenstaking, waar ook onze kameraden actief waren. Dan is er nog een tekst over de sociaaldemocratie, die de weerslag is van een discussie tussen de politieke bureaus van de Europese secties. En een interview met een kameraad uit Hongkong over de belangrijke ontwikkelingen aldaar.

Tweede jaargang


Bekijken we de stand van zaken van ons blad na een jaar, dan kunnen we tevreden zijn. Uit vele reacties in de pers en van lezers blijkt De Internationale duidelijk te voldoen aan een behoefte en inhoudelijk zeer gewaardeerd te worden. Ook de verkoop en het abonneebestand vertonen een duidelijk stijgende lijn. We verheugen ons daar bijzonder over en zien de volgende jaargang met enthousiasme tegemoet.

Eén punt moet ons nog wel van het hart. De prijs verhogen we voor de tweede jaargang niet. Door de goede resultaten is dat gelukkig nog niet nodig. Verderop in het blad staat de inflatiegulden afgebeeld, betaal dus meteen uw abonnementsgeld voor het volgende jaar. Laten we geen aanmaningen hoeven sturen. Beter nog, als het even kan, neem dan dit jaar een steunabonnement.