De Internationale - Tijdschrift

Nummer 50

Cadeau voor u; nieuwe abonnees voor ons?!


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1994, zomer, (nr. 50), jg. 38
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:Voor u ligt De Internationale nummer 50! Het is betrekkelijk toevallig dat we nu aan nummer 50 toe zijn, want de verschillende redacties van De Internationale zijn de afgelopen bijna veertig jaar [sic] enkele keren opnieuw met nummeren begonnen. Toch willen we nummer 50 niet ongemerkt voorbij laten gaan. Want we zijn er trots op dat we met de nodige regelmaat en met een steeds betere vormgeving ons blad zijn blijven uitbrengen. En tot onze vreugde doen we dat de laatste jaren weer samen met onze Vlaamse kameraden.

Ter gelegenheid van nummer 50 bieden wij u een cadeau aan in de vorm van een extra katern van 16 pagina’s. Een interessant katern over de Revolutie in de Lage Landen in de zestiende en zeventiende eeuw.

Maar wij zijn wel zo onbescheiden om u ter gelegenheid van dit nummer ook een cadeau te vragen en wel in de vorm van nieuwe abonnees. Met meer abonnees zijn wij in staat om De Internationale nog dikker en mooier te maken. Het moet toch mogelijk zijn dat iedere abonnee minstens één nieuwe abonnee op De Internationale werft?! Doe uw best, het is ook in uw eigen belang. Wij zeggen u bij voorbaat hartelijk dank.


Naast het extra katern treft u in dit nummer weer vier interessante artikelen, plus de vaste rubriek ‘Uitgelezen’.

We openen het nummer met een brandend probleem voor de arbeidersbeweging: de verschrikkelijke werkloosheid en de strijd voor arbeidstijdverkorting met behoud van loon. Maxime Durand vergelijkt de ontwikkeling van arbeidstijden in enkele West-Europese landen en pleit voor een substantiële verkorting van de werkweek.

Ook in het artikel van Claude Julien, medewerker van Le Monde Diplomatique, staat de werkloosheid centraal, in het kader van een analyse van de internationale economische en politieke verhoudingen.

Michael Löwy gaat in op het thema van de moderniteit en de kritiek op de moderniteit in de bevrijdingstheologie. Het gaat om zeer belangrijke thema’s, waarover ook revolutionaire socialisten zich moeten buigen, al was het alleen maar om met de bevrijdingstheologen te kunnen discussiëren en samenwerken.

Hendrik Patroons bespreekt kritisch de theorie van de in Nederland en België invloedrijke sociaalfilosoof Hans Achterhuis. Hij betwijfelt of diens theorie van de schaarste en de ‘mimetische begeerte’ een nieuw en radicaal perspectief opent.


Nogmaals ons dringende verzoek: werf nieuwe abonnees!