Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1994, najaar, (nr. 51), jg. 38
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:In dit nummer van De Internationale komen drie grote thema’s aan de orde. Om te beginnen het wereldvoedselvraagstuk en de wurggreep die grote multinationals op de oude natuurlijke basis van de landbouw krijgen: de grote diversiteit aan genenmateriaal. Louis de Bruyn schetst de subtiele evenwichten die de mens in de loop van honderden of duizenden jaren heeft weten aan te brengen tussen landbouw en natuur. Dat noodzakelijke evenwicht voor een gezonde en levensvatbare voedselproductie op de langere termijn, dreigt nu verloren te gaan of is al verloren gegaan. Dat heeft vreselijke gevolgen voor de voedselproductie voor miljoenen, zo niet miljarden mensen op onze planeet. Voor het zoeken naar nieuwe evenwichten tussen landbouw en natuur, die op de lange termijn een bevredigend bestaan voor de mensheid mogelijk kunnen maken, is het noodzakelijk de kapitalistische logica te doorbreken.

De pensioenen liggen onder vuur van de neoliberale regeringen met of zonder sociaaldemocratie. Frank Slegers en Sabine Kraus gaan in op de veranderingen die er aankomen en op de verschillen in de pensioensystemen tussen België en Nederland. Over de vergrijzing en de rampenscenario’s die regeringen, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen ons schetsen.

Michael Löwy bespreekt de filosofische achtergrond van de beroemde Aprilstellingen van Lenin, die hij voor het eerst formuleerde bij zijn aankomst op het Finland Station in Petrograd in april 1917. Löwy laat zien dat Lenin pas tot zijn stellingen kon komen, nadat hij had gebroken met het filosofische stramien van het denken van de Tweede Internationale. Die breuk werd bespoedigd doordat Lenin direct na het verschrikkelijke failliet van de Tweede Internationale in augustus 1914 de studie van Hegel ter hand nam en vooral diens logica.

Tot slot enkele recensies en signaleringen in de vaste rubriek ‘Uitgelezen’.


In ons vorige nummer – het jubileumnummer 50 – riepen we u op om abonnees te werven voor De Internationale. Die oproep blijven we herhalen. Een tijdschrift als De Internationale is volledig afhankelijk van de steun van de abonnees. Met meer abonnees kunnen we De Internationale verbeteren en het aantal pagina’s uitbreiden.