Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1995, winter, (nr. 52), jg. 39
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:In dit nummer van De Internationale komen drie grote onderwerpen aan bod. In de eerste plaats het artikel van Peter Drucker over lesbo- en homobevrijding. De redactie was al langere tijd bezig om een goed artikel over dit thema te krijgen en we zijn zeer verheugd dat dat nu eindelijk gelukt is. Peter bespreekt in zijn artikel de specifieke strijd voor homo- en lesbo-emancipatie in Nederland in de historische en internationale context. In zijn artikel komt aan de orde dat het begrip “homo” nog helemaal niet zo oud is. Voor een doeltreffende strategie van de homobeweging is het van groot belang om onderscheid te maken tussen een strijd voor gelijke rechten en voor daadwerkelijke bevrijding. Peter pleit in zijn artikel voor een bondgenootschap van de homobeweging met de strijd van andere onderdrukte groepen.

Het tweede artikel, van Maxime Durand, verdedigt het klassieke erfgoed van de marxistische economie tegen de neoklassieken en tegen de regulationisten. Op zeer heldere wijze legt hij het doel en de methode van de economische theorie van Marx uit. Hij zet vraagtekens bij Marx’ formulering van de tendentiële daling van de winstvoet in het derde deel van Het Kapitaal en hij doet suggesties voor hoe we deze kwestie zouden kunnen benaderen.

In het derde artikel bespreken David Mandel en Paul Funder Larsen de ontwikkelingen van de vakbeweging in Rusland in de afgelopen jaren en de grote problemen waarmee de arbeiders en de vakbeweging kampen. Zij hebben zowel te maken met de lange erfenis van het stalinisme, waarin iedere onafhankelijke organisatie en actie van de arbeiders de kop werd ingedrukt, als met de verschrikkelijke sociale en politieke gevolgen van de kapitalistische restauratie en de schoktherapie van de neoliberalen en hun buitenlandse bondgenoten. Mandel en Larsen plaatsen de Russische problemen in de internationale context van de crisis van de internationale arbeidersbeweging en de crisis en herstructurering van de kapitalistische wereldeconomie. Zij bespreken drie stromingen in de Russische arbeidersbeweging, die de afgelopen jaren enige stabiliteit hebben vertoond: de nieuwe vakbonden, de raden van arbeidscollectieven en de oude vakbonden.

We zijn blij met de bijzondere illustraties in dit nummer van De Internationale. Van Aldegonde van Alsenoy kregen we de beschikking over een serie foto’s uit Tuzla en de reis naar deze stad. Zoals bekend richten International Workers Aid en het Nederlandse comité Vakbondsleden voor Bosnië hun activiteiten vooral op de stad Tuzla in het oosten van Bosnië.

De redactie blijft de abonnees oproepen om nieuwe abonnees op De Internationale te winnen.