Redactie

Steun het Ernest Mandel Studiecentrum


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1995, najaar, (nr. 55), jg. 39
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Het bestuur van het International Institute for Research and Education of Democratic and Scientific Socialism (IIRE) heeft met groot leedwezen kennis genomen van het te vroege overlijden van haar voorzitter en oprichter, Ernest Mandel. Met het heengaan van onze vriend Ernest verliezen we een belangrijke inspirator en stuwende kracht voor de ontwikkeling van emancipatorische theorie en praktijk.

Het IIRE, opgericht als studie- en scholingscentrum voor activisten in de arbeidersbeweging en bevrijdingsbewegingen, is uitgegroeid tot een uniek centrum. In de dertien jaren van haar bestaan zijn honderden kaders uit een breed scala aan arbeiders-, vrouwen-, jongeren- en andere emancipatorische bewegingen uit alle delen van de wereld in het IIRE bijeengekomen voor cursussen, seminars en conferenties.

Onder het voorzitterschap van Ernest Mandel publiceerde het IIRE een serie Notebooks for Study and Research (NSR) in het Engels en Frans. Een deel van deze publicaties is bovendien vertaald in andere talen, waaronder Spaans, Japans, Duits, Nederlands en Portugees. Bovendien geeft het IIRE een internationale serie Working Papers uit, met het doel diepgaand onderzoek te stimuleren met betrekking tot de urgente en gecompliceerde problemen van de moderne kapitalistische samenleving.

Niet alleen droeg Ernest Mandel actief bij aan het publiceren van zijn eigen werk, hij trad ook permanent actief op als zeer kritische maar altijd loyale en stimulerende sparring partner. Gedurende honderden uren hield hij inleidingen op ons instituut over een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Deze inleidingen zijn op tape vastgelegd en zijn beschikbaar voor deelnemers aan onze activiteiten.

Het bestuur en de staf van het IIRE zijn vast van plan voort te gaan in de traditie van levend marxisme die Ernest zo sterk belichaamde. In de huidige historische periode, waarin de ontwikkeling en verdere uitwerking van nieuwe emancipatorische perspectieven in de beste traditie van het humanistisch en ondogmatisch socialisme harder nodig is dan ooit, wil het IIRE haar activiteiten uitbreiden.

Met dat doel heeft het bestuur van het IIRE het initiatief genomen tot de oprichting, in de lokalen van het Amsterdamse instituut, van het Ernest Mandel Studiecentrum. Het doel van dit centrum is politieke studies te stimuleren ten behoeve van de emancipatie en bevrijding van alle onderdrukte volkeren en groepen, wereldwijd. Als richtsnoer voor deze studies geldt de open, humanistische, democratische en wetenschappelijke geest die Ernest Mandel tot uitdrukking bracht in zijn werk. We zijn ervan overtuigd dat we alleen recht kunnen doen aan de man die gedurende vele jaren onze leraar was, als we de traditie van het levend marxisme continueren en intensiveren. We zijn van plan met name veel aandacht te besteden aan studies op de terreinen economie, geschiedenis en democratische rechten.

We roepen alle mensen die van Ernest hebben geleerd, van hem gebruik hebben gemaakt of anderszins hebben geprofiteerd van zijn werken, ons te helpen bij het continueren van zijn inspanningen. Het spreekt voor zich dat een solide financiële basis voor het IIRE hiervoor een voorwaarde is.

Financiële steun aan het Ernest Mandel Studiecentrum kan worden gegeven door storting van uw bijdrage op ...

[Dan volgt er concrete informatie – maar via volgende link is de nu actuele informatie eenvoudig te raadplegen: IIRE – MIA]