Redactie

In dit nummer


Bron: De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, 1995, najaar, (nr. 55), jg. 39
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee, voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


Dit nummer van De Internationale is geheel gewijd aan leven, werk en dood van Ernest Mandel. Het nummer opent met een biografie van Mandel door François Vercammen, decennia lang een van zijn beste kameraden en nauwste medewerkers. Verder heeft de redactie gepoogd een kleine selectie te maken uit het zeer omvangrijke werk van Mandel, die enigszins recht doet aan het zeer brede scala aan onderwerpen waarmee Mandel zich heeft bezig gehouden. Door het geringe aantal pagina’s dat ons per nummer ter beschikking staat, zijn we daarin niet geslaagd. Toch geeft deze selectie van bekendere en minder bekende teksten, als topje van de ijsberg, een indruk van het veelomvattende werk van Mandel.

In de lange geschiedenis van ons blad hebben we vaak dankbaar gebruik gemaakt van de stroom artikelen die Mandel uit zijn pen liet vloeien en enkele keren heeft de redactie hem voor De Internationale geïnterviewd. We hebben een overzicht van de bijdragen van Mandel in De Internationale vanaf 1972 in dit nummer opgenomen. Het meest bekend is Mandel wellicht door zijn kritische economische werk. In dit nummer komt dat tot uitdrukking in de artikelen over crisis en lange golven, over de schulden van de Derde Wereld en over het bankschandaal van de BCCI. Een andere pijler van zijn denken als lid van de Vierde Internationale is de theorie over de bureaucratie en het stalinisme. We nemen hier een hoofdstuk over uit het boek dat Mandel aan het eind van de jaren zeventig schreef over het werk van Trotski. Zowel in de tekst over de marxistische theorie van de vervreemding als in zijn eigen getuigenis komt de menselijke verminking ter sprake en de categorische imperatief om altijd en overal alle vormen van menselijke onderdrukking, knechting en uitbuiting te bestrijden.

Een bijzondere historische bijdrage gaat over de Vierde Stand in de Belgische geschiedenis.

Speciale aandacht vragen wij voor het Ernest Mandel Studiecentrum, dat is opgericht door het bestuur van het IIRE.

Ernest Mandel is niet meer. De redactie van De Internationale zal al het mogelijke doen om zijn nagedachtenis in ere te houden en zijn werk voort te zetten.