Catharina Lis - Hugo Soly

Armoede en kapitalisme in pre-industrieel EuropaBron: Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij Antwerpen/Amsterdam 1980 — Met uitdrukkelijke dank aan de auteurs
Eerste versie: Oorspronkelijke uitgave: in 1979 bij The Harvester Press Limited, Brighton, Sussex, England, onder de titel Poverty and Capitalism in Pre-Industrial Europe
Deze versie: spelling
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Laatst bijgewerkt:

  Als PDF-bestand  


Verwant:
Kanttekeningen bij Civilisation matérielle et capitalisme
Geschiedenis van de socialistische arbeidersbeweging in België
De materialistische opvatting van de geschiedenis
Algemene geschiedenis van het socialisme

Inhoudsopgave


Dankbetuiging

Woord vooraf

Hoofdstuk 1 / Feodaliteit, armoede en liefdadigheid (ca. 1000 – ca. 1350)

1. De kleine boer, spil van de feodaliteit
2. Stedelijke productie en sociaaleconomische afhankelijkheid
3. De vele facetten van de armoede
4. Liefdadigheid: een hypotheek op de toekomst

Hoofdstuk 2 / Crisis, sociale problemen en armenwetten (ca. 1350 – ca. 1450)

1. Sociale ongelijkheid en de grenzen aan de groei
2. De Gouden Eeuw van de ambachtsman?
3. De blijvende dreiging van de ellende
4. Arbeidstekort, armenwetten en sociale spanningen

Hoofdstuk 3 / Economische expansie, verarming en sociale politiek (ca. 1450 – ca. 1630)

1. De sociale kosten van de agrarische transformatie
2. De triomf van het handelskapitalisme
3. Sociale polarisatie
4. De opkomst van de sociale politiek

Hoofdstuk 4 / Sociaaleconomische verschuivingen en het nut van de armoede (ca. 1630 – ca. 1750)

1. Frankrijk en Engeland: uiteenlopende agrarische structuren
2. Wijzigingen in industriële lokalisatie en organisatie
3. Naar een proletariaat
4. De ‘Grote Opsluiting’: een eenvormige oplossing voor dezelfde problemen?

Hoofdstuk 5 / Economische groei, verpaupering en de regulering van de arbeidsmarkt (ca. 1750 – ca. 1850)

1. De ontwrichting van de rurale samenleving

Engeland: agrarische vooruitgang en kapitalisme
Frankrijk: de valkuil van de feodaliteit
Vlaanderen: rurale nijverheid en grondversnippering

2. De doorbraak van het industriële kapitalisme

Proto-industrialisering
De overgang naar het fabriekssysteem
De opkomst van een nieuwe arbeidersklasse
De desintegratie van het ambachtswezen

3. Verpaupering en migraties

De arbeiders-armen
Ontwortelde mensen

4. De regulering van de arbeidsmarkt

Engeland
De Zuidelijke Nederlanden
Frankrijk
Centraal-Europa

Besluit

Gebruikte afkortingen

Algemene bibliografie


Dankbetuiging

Geen enkele studie is het resultaat van geïsoleerde wetenschapsbeoefening; men bouwt altijd voort op het werk van ontelbare voorgangers en getuigt, bewust of onbewust, van een maatschappelijk engagement. Dat geldt in het bijzonder voor een essay waarin een sterk bediscussieerd probleem wordt behandeld en dat voornamelijk is gebaseerd op gepubliceerd materiaal. Wij staan in de schuld bij vele historici, wier werk wij letterlijk hebben geplunderd voor ideeën en inlichtingen. Massa’s voetnoten zouden vereist zijn om die schuld in te lossen; op verzoek van de uitgever werden de belangrijkste bronnen echter bijeengebracht in een onvermijdelijk selectieve bibliografie, gerangschikt per hoofdstuk.

Bovenal zijn wij dank verschuldigd aan Dr. Geoffrey Parker, onze vriend sinds vele jaren. Als redacteur van de Engelse reeks waarin dit boek oorspronkelijk verscheen, heeft hij niet alleen veel geduld gehad met twee auteurs die de inlevering van hun manuscript herhaaldelijk uitstelden om nieuwe gegevens in te lassen, maar hij heeft ook tijd vrijgemaakt om de hele tekst door te lezen en in detail te commentariëren. Zijn aanmoedigingen en nuttige raadgevingen, overvloedig verleend, zijn onze grootste steun geweest. Wij alleen dragen uiteraard de verantwoordelijkheid voor onze vergissingen

Catharina Lis
Hugo Solyeen rode leeszetel Lezen
Marxistisch Internet Archief
Algemeen Archief
Selectie marxisten
Documenten
Filosofie
Thema’s
Arbeidersbeweging
Woordenboek
Wat ?
Wat is marxisme
Over ons
Andere talen
Auteurswet
Citeren
Disclaimer
Doen
Zoeken
Nieuwe teksten
Werk mee
Contact
Reclame

RSS