Instituut voor Marxistische Studies (VUB)

Veelzijdig MarxismeBron: Veelzijdig Marxisme (2 delen), Instituut voor Marxistische Studies (VUB), 1988
Deze versie: spelling — Enkel de Nederlandstalige essays zijn opgenomen
Transcriptie/HTML en contact: Adrien Verlee voor het Marxists Internet Archive
| Hoe te citeren?

Qr-MIA

       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:


DEEL 1
Economie, staat en recht

Algemene inleiding: Over de betekenis van een Marx colloquium E. Corijn, A. Meynen, P. Scholliers, L. Van Langenhove

1) De huidige economische crisis: Inleiding (P. Scholliers)

2) De staat en de socialistische strategie: Inleiding (A. Meynen)

3) Recht en rechtvaardigheid: Inleiding (L. Van Langenhove)

F. Tanghe, Marx, het recht en onze samenleving

G. Desolre, De marxistische theorie van de arbeidsverhoudingen en de hedendaagse evolutie van arbeidsverhoudingen en recht

K. Raes, Het concept van politieke maatschappij: Marx’ wijsgerige verwerping van een sociaal noodzakelijke instantie

DEEL 2
Geschiedenis, moraal, psychologie en actuele problemen

4) Het marxisme en de Europese arbeidersbeweging: Inleiding (A. Meynen)

A. Mommen, De receptie van het marxisme in de Belgische arbeidersbeweging (1890-1933)

5) Politiek en moraal: Inleiding (E. Corijn)

E. Mandel, Marx, Engels en het probleem van de zgn. ”Dubbele Moraal”

F. Mortier, Wet en handeling in Marx’ Kapitaal

J. Von Heiseler, Veranderingen in het systeem van waarden. Het probleem van politiek en moraal als empirisch probleem

6) Psychologie en persoonlijkheid: Inleiding (L. Van Langenhove)

7) Samenvatting van de paneldiscussies omtrent enkele actuele problemen: Inleiding (E. Corijn)

Panel 1: Marx en het reëel bestaand socialisme (E. Corijn)

Panel 2: Marx en ecologie (E. Corijn)

Panel 3: De pauselijke encycliek “Laborem Exercens” en het marxisme (A. Meynen)

Panel 4: Marx en het hedendaagse pacifisme (P. Scholliers)