Marxistický internetový archiv - Česká sekce

Karel Marx

KAPITÁL

Kritika politické ekonomie
Díl první
Výrobní proces kapitálu


Napsáno: 1867;
Zdroj: Třetí české vydání (porovnáno s vydáním německého originálu, Dietz, Berlín, 1947 a ruského vydání, Gospolitizdat, Moskva, 1949);
Vydavatel: Státní nakladatelství politické literatury, Praha, 1954;
První vydání: 1887;
Překlad: dr. Theodor Šmeral;
Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 2008 - 2009;
Transcribed: Karol Bóna, (2008 – 2009);
Převod do HTML: Karol Bóna (2008 – 2009).


Kapitál I. ve formátu pdf

Předmluvy a doslovy

Oddíl I: Zboží a peníze

Kap. 1: Zboží
Kap. 2: Směnný proces
Kap. 3: Peníze čili oběh zboží

Oddíl II: Přeměna peněz v kapitál

Kap. 4: Přeměna peněz v kapitál

Oddíl III: Výroba absolutní nadhodnoty

Kap. 5: Pracovní proces a zhodnocovací proces
Kap. 6: Konstantní kapitál a variabilní kapitál
Kap. 7: Míra nadhodnoty
Kap. 8: Pracovní den
Kap. 9: Míra a masa nadhodnoty

Oddíl IV: Výroba relativní nadhodnoty

Kap. 10: Pojem relativní nadhodnoty
Kap. 11: Kooperace
Kap. 12: Dělba práce a manufaktura
Kap. 13: Stroje a velký průmysl

Oddíl V: Výroba absolutní a relativní nadhodnoty

Kap. 14: Absolutní a relativní nadhodnota
Kap. 15: Změny ve velikosti ceny pracovní síly a nadhodnoty
Kap. 16: Různé vzorce míry nadhodnoty

Oddíl VI: Mzda

Kap. 17: Přeměna hodnoty pracovní síly, respektive ceny pracovní síly ve mzdu
Kap. 18: Časová mzda
Kap. 19: Úkolová mzda
Kap. 20: Národní rozdílnost mezd

Oddíl VII: Akumulační proces kapitálu

Kap. 21: Prostá reprodukce
Kap. 22: Přeměna nadhodnoty v kapitál
Kap. 23: Všeobecný zákon kapitalistické akumulace
Kap. 24: Tak zvaná původní akumulace
Kap. 25: Moderní teorie kolonisace

Rejstříky

Seznam literatury
Jmenný rejstřík
Věcný rejstřík
Seznam cizích slov
Seznam vah, měr a mincí