Vladimir Lenin

Teokset


Osa 19

Maaliskuu–joulukuu 1913


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 19. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1958.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
Marxilaisuuden kolme lähdettä ja kolme perusosaa 3–8
  I 4
  II 5
  III 7
Kiinan tasavallan suuri voitto 9–10
Vanhat tehtävät ja liberalismin vanhuudenraihnaus 11–12
»Naftanälästä» 13–16
Kadettilainen lakiehdotus kokoontumisvapaudesta 17–18
Balkanin sota ja porvarillinen shovinismi 19–20
Vuorokeskustelu 23–26
Nykypäivien Venäjä ja työväenliike. Sanomalehtiselostus 27–31
Sivistyneitä duumaedustajia 32
»Kenelle edullista?» 33–34
Englannissa. (Opportunismin surkeita tuloksia) 35–36
Kulttuuriset eurooppalaiset ja villit aasialaiset 37–38
Kauppiaiden laskelmia 39–40
Eräs tekniikan suuri voitto 41–42
Yhtä ja toista tuloksista ja tosiasioista 43–46
Siirtoasutuksen merkitys 47–53
Vehiläiset ja nationalismi. (Bibliografinen kirjoitelma) 54–55
Liberaalit ja liittoutumisvapaus 56–57
»Lutshin» ja »Pravdan» lukijain varteenotettavaksi 58–60
Kaksikymmentä viisi vuotta Josef Dietzgenin kuolemasta 61–64
Porvaristo ja rauha 65–66
Aasian herääminen 67–68
Separatistit Venäjällä ja separatistit itävallassa 69–71
Vieläkin siirtoasutuksesta 72–73
Työväenluokka ja kansallisuuskysymys 74–75
»Britannian sosialistisen puolueen» edustajakokous 76–78
Vaurastuuko vai köyhtyykö talonpoikaisto? 79–81
Takapajuinen Eurooppa ja edistyksellinen Aasia 82–83
Sopimatonta! (Vielä kerran »Lutshin» ja »Pravdan» lukijain varteenotettavaksi) 84–86
Tilanherrain maanjako 87–88
Aseistautuminen ja kapitalismi 89–90
Avuttomuudesta ja hämmingistä. (Reunahuomautuksia) 91–92
Toimintaohjelman luonnos Lätinmaan sosialidemokratian IV edustajakokoukselle 93–102
  Poliittisen tilanteen ja sosialidemokratian yleisten taktillisten tehtävien arviointi 93
  Kysymys VSDTP:n yhtenäisyydestä 95
  Suhtautuminen likvidaattoruuteen 96
  Kysymys kannatuksesta, jota Lätinmaan sosialidemokratian keskuskomitea on antanut likvidaattorien konferenssille ja likvidaattorien organisaatiokomitealle 97
  Kansallisuuskysymys 98
Liberaalisesta ja marxilaisesta luokkataistelukäsitteestä. Reunahuomautuksia 103–108
Tehtailijat työväen lakoista 109–115
  I 109
  II 111
  III 113
Kadetti Maklakovin puheen johdosta 116–118
Liberaalin avomielisiä puheita 119–120
Kansanvalistusministeriön politiikkaa koskevasta kysymyksestä. (Lisäyksiä kansanvalistuskysymykseen) 121–131
Kiistakysymyksiä. Julkinen puolue ja marxilaiset 133–156
  I. Vuoden 1908 päätös 135
  II. Vuoden 1910 päätös 139
  III. Likvidaattorien suhtautuminen vuosien 1908 ja 1910 päätöksiin 142
  IV. Likvidaattoruuden luokkamerkitys 145
  V. Tunnus »Taistelu julkisen puolueen puolesta» 149
  VI 152
Kirje M. S. Olminskille (Vitimskille) 157–159
Vielä hra Bogdanovista ja »Vperjod» ryhmästä. (»Pravdan» toimituskollegiolle) 160–161
Onko »Pravda» todistanut bundilaisten olevan separatisteja? 162–163
Liberaalit IV duuman puolustajain osassa 164–166
Nykyisen hallituksen (yleisestä) agraaripolitiikasta 167–184
Kapitalismi ja verot 185–188
Taloudelliset lakot vuosina 1912 ja 1905 189–190
Kapitalistien varallisuuden kasvu 191–193
Talonpoikaisto ja työväenluokka 194–196
Lapsityövoiman käyttö talonpoikaistaloudessa 197–200
Lakkojen menestys vuonna 1912 aikaisempiin vuosiin verrattuna 201–203
Australiassa 204–206
Vallankumouksellisen proletariaatin vapunvietto 207–216
Publisistin kirjoituksia 217–221
Eräästä valheesta. (Kirje toimitukselle) 222–223
Työväenluokka ja uusmalthusilaisuus 224–226
Liberaalit kehottavat tukemaan IV duumaa 227–229
Porvarilliset finanssiliikemiehet ja poliitikot 230–231
Teesit kansallisuuskysymyksestä 232–240
Opettavaisia puheita 241–244
Kuvia elämästä 245–246
Hajotettu duuma ja hämmentyneet liberaalit 247–249
Viides kansainvälinen prostituutionvastaisen taistelun kongressi 250–251
Sanat ja teot 252–256
Kadetit Ukrainan kysymyksestä 257–258
Uusimpia tietoja Saksan puolueista 259–262
Englantilaiset opportunistit paljastettu 263–265
Etumaisen pääoman aatteita 266–267
Mitä voidaan tehdä kansanvalistuksen hyväksi 268–270
Pientuotanto maanviljelyksessä 271–273
Eräs teollisuuden »muoti»-aloista 274–275
Kuollut likvidaattoruus ja elävä »Retsh» 276–278
Osuusmaiden saattaminen kauppavaihdon piiriin 279–283
Miten venäjällä voitaisiin lisätä kulutuksen määrää asukasta kohden? 284–286
August Bebel 287–293
Liberaalien erkaantuminen demokraateista 294–296
Merkillinen juttu 297–298
Juutalaisten kouluopetuksen kansallistaminen 299–300
Rauta talonpoikaistaloudessa 301–303
Metallityöläisten lakot vuonna 1912 304–317
  I 304
  II 306
  III 307
  IV 308
  V 309
  VI 311
  VII 312
  VIII 313
  IX 315
  X 316
Venäjän porvaristo ja venäläinen reformismi 318–320
Säätyjen ja luokkien osuus vapautusliikkeessä 321–323
Luokkasota dublinissa 324–328
Uusia toimenpiteitä maa-»reformin» alalla 329–331
Kauppias Salazkin ja kirjailija F. D. 332–334
Taistelu marxilaisuuden puolesta 335–339
Viikon kuluttua Dublinin verilöylyn jälkeen 340–342
Politiikan periaatekysymyksiä. Liberaalinen porvaristo ja reformismi 343–346
Liberaalien ja demokraattien kanta kielikysymyksessä 347–350
Numerot puhuvat 351–357
  I 351
  II 352
  III 354
  IV 355
Herrat porvarit »omaan työhön perustuvasta» maanviljelyksestä 358–362
Harry Quelch 363–365
Marxilaisuus ja reformismi 366–369
Maanjako ja maalaisköyhälistö 370–372
Kuinka piispa Nikon puolustaa ukrainalaisia? 373–375
Publisistin kirjoituksia 376–381
  I. Puolueettomat intelligentit vastustavat marxilaisuutta 376
  II. Liberaalista sokeutta 377
  III. Tarpeellinen selitys 379
Sivistynyttä raakalaisuutta 382–383
Mustasotnialaisuudesta 384–386
Venäläisestä hallintatavasta ja venäläisistä reformeista 387–388
Kuinka V. Zasulitsh hävittää likvidaattoruutta 389–412
  I 389
  II 394
  III 397
  IV 400
  V 403
  VI 406
VSDTP:n keskuskomitean ja puoluetyöntekijäin vuoden 1913 kesällisen neuvottelukokouksen päätöslauselmat 413–427
  Agitaatiotehtävistä nykyhetkellä 415
  Päätöslauselma organisaatiokysymyksestä ja puolueen edustajakokouksesta 417
  Lakkoliikkeestä 418
  Puoluelehdistöstä 419
  Sosialidemokraattien duumatoiminnasta 420
  Sosialidemokraattisesta duumaryhmästä 421
  Työstä legaalisissa yhdistyksissä 422
  Päätöslauselma kansallisuuskysymyksestä 423
  Narodnikeista 425
Trudovikki sekin 428–431
Sotkeutuneet puolueettomat 432–435
Liberaalit ja maakysymys Englannissa 436–439
Kehnon asian kehnoa puolustelua 440–442
Julkilausuma 443–445
Duuman »seitsikko» 446–447
Liberaalinen porvaristo ja likvidaattorit 448–450
Kapitalismi ja työläisten maahanmuuttoliike 451–454
Sosialidemokraattisen duumaryhmän sisäistä taistelua koskevaa aineistoa 455–472
  Kenen tahto? 455
  Mikä on venäjän tietoisten työläisten enemmistön tahto? 456
  Mitä II, III ja IV valtakunnanduuman vaalit puhuvat proletariaatin tahdosta? 457
  Ketä ovat edustajat? 458
  Millaisen työläisten tahdon ilmauksena ovat työväenlehdet Venäjällä? 461
  Millaisen työläisten tahdon ilmauksena ovat työväenlehtien hyväksi suoritetut varojen keräykset? 461
  Millaisesta työläisten tahdosta puhuvat Pietarin ammattiliitot? 462
  Aatteellinen yhtenäisyys 464
  Likvidaattorit ja porvaristo 465
  Yhteenliittyneiden marxilaisten päätös 467
  Toimintamme edustajaryhmän sisällä 468
  Mitä kuutosryhmä vaatii? 470
  Yhtenäisyys duumassa ja yhtenäisyys duuman ulkopuolella 471
»Marxin mukaan» järkeilevä kadettilainen talonomistaja 473–474
Työväenjoukot ja työläissivistyneistö 475–477
Hajaannuksesta Venäjän sosialidemokraattisessa duumaryhmässä 478–482
Vasemmistonarodnikit taistelusta marxilaisten keskuudessa 483–484
Agraarikysymys ja Venäjän nykytilanne. (Publisistin muistiinpanoja) 485–489
Kaksi väittelemis- ja taistelutapaa 490–492
Myös-»yhdistäjiä» 493–496
Kirje S. G. Shaumjanille 497–500
»Kansallisesta kulttuuri»-autonomiasta 501–505
Ulkomaiset ryhmäkunnat ja venäläiset likvidaattorit 506–509
Kadetti Maklakov ja sosialidemokraatti Petrovski 510–511
Zabern 512–514
Toimiston päätöksistä 515–517
Työväen yhtenäisyydestä 518–520
Itsepintaista kehnon asian puolustelua 521–523
Kadetit ja »kansojen itsemääräämisoikeus» 524–526
Hyvä päätöslauselma ja huono puhe 527–530
Oppilaskunnan kansallinen kokoomus Venäjän kouluissa 531–533
Lakot Venäjällä 534–538
VSDTP:n kansallisuusohjelmasta 539–545
Kautskyn anteeksiantamattomasta virheestä 546–548
Vieläkin koulutoimen jakamisesta kansallisuuksittain 549–551
Hra Gorskista ja eräästä latinalaisesta lauseparresta 552
Marxin ja Engelsin kirjeenvaihto 553–559
  I. Yleiskatsaus 555
 
Huomautuksia 561
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 589
 
Kuvat
Aikakauslehti »prosveshtshenijen» 3. numeron nimilehti, maaliskuu 1913; tässä numerossa julkaistiin V. I. Leninin kirjoitus »Marxilaisuuden kolme lähdettä ja kolme perusosaa» sekä J. V. Stalinin »Kansallisuuskysymys ja sosialidemokratia» teoksen alkuluvut 1
Ensi sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Vuorokeskustelu». — Maalis–huhtikuu 1913 21
Ensi sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Nykyisen hallituksen (yleisestä) agraaripolitiikasta». — Vuosi 1913 169
»Rabotshaja Pravda» lehden 3. numeron etusivu; heinäkuun 16 pnä 1913. tässä numerossa julkaistiin V. I. Leninin kirjoitukset »Sanat ja teot», »Kadetit Ukrainan kysymyksestä», »Uusimpia tietoja Saksan puolueista» sekä »Englantilaiset opportunistit paljastettu» 253
Ensi sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Marxin ja Engelsin kirjeenvaihto». — Vuoden 1913 loppu 554–555
 
Lataa Teosten 19. osa kokonaisena