Vladimir Lenin

Teokset


Osa 20

Joulukuu 1913 — elokuu 1914


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 20. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1958.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1913
Arvostelevia huomautuksia kansallisuuskysymyksestä 1–36
  1. Liberaalien ja demokraattien kanta kielikysymyksessä 4
  2. »Kansallinen kulttuuri» 7
  3. Nationalistinen »assimiloinnin» pelätin 11
  4. »Kansallinen kulttuuriautonomia» 18
  5. Kansakuntien tasa-arvoisuus ja vähemmistökansallisuuksien oikeudet 25
  6. Sentralisaatio ja autonomia 30
Vielä kerran kansainvälisestä sosialistisesta toimistosta ja likvidaattoreista 37–41
Kansallisliberalismi ja kansakuntien itsemääräämisoikeus 42–44
Narodnikkilaisuus ja likvidaattoruus työväenliikkeen hajaannuksen aineksina 45–48
Kautskyn kirjeestä 49–50
»Novoje vremja» ja »Retsh» kansakuntien itsemääräämisoikeudesta 51–52
Kirje toimitukselle 53
 
1914
4.000 ruplaa vuodessa ja 6-tuntinen työpäivä 54–56
Tarvitaanko pakollista valtionkieltä? 57–59
K. Huysmansille 60–67
  I 60
  II 62
  III 62
  IV 63
  V 63
  VI 64
Kysymykseen zemstvotilaston tehtävistä 68–74
Kirja-arvostelua. »Työnsuojelua koskeva näyttely aineisto yleisvenäläisessä hygienianäyttelyssä Pietarissa v. 1913». Pietari, 1913. 78 sivua. Hintaa ei ole merkitty 75
Työläisten liberaalinen turmeleminen 76–78
Kirje toimitukselle 79–80
Likvidaattorien johtaja »yhtenäisyyden» likvidaattoruushenkisistä ehdoista 81–84
Kansallisuusohjelman historiaa Itävallassa ja Venäjällä 85–87
Ylhäinen liberaalinen tilanherra »uudesta zemstvo-Venäjästä» 88–90
Narodnikkilaisuus ja palkkatyöläisten luokka 91–94
Vieläkin »nationalismista» 95–97
Talonpoikaisto ja palkkatyö 98–100
Hra Struve »Esivallan tervehdyttämisestä» 101—103
Narodnikit N. K. Mihailovskista 104–108
A. Bogdanovista 109–112
Toimitukselta Veteranin artikkelin »kansallisuuskysymys ja Latvian proletariaatti» johdosta 113
Esipuhe kokoelmaan »marxilaisuus ja likvidaattoruus» 114–116
Poliittista väittelyä liberaalien keskuudessa 117–119
»Työtätekevä» talonpoikaisto ja maankauppa 120–123
Liberaalien huoli 124–125
Narodnikit ja likvidaattorit ammattiyhdistysliikkeessä. (Arvokkaita tunnustuksia) 126–129
Viattomia toivomuksia 130–131
Liberaalinen professori yhdenvertaisuudesta 132–135
Englannin liberaalit ja Irlanti 136–139
Taylor-järjestelmä on ihmisen orjuuttamista koneen avulla 140–142
»Vastuuvelvollinen oppositio» ja kadettien osallistuminen maaliskuun ensimmäisen päivän neuvottelukokoukseen 143–145
»Elokuun» blokin hajoaminen 146–149
Kapitalismi ja lehdistö 150–153
Radikaalinen porvari Venäjän työväestä 154–158
Poliittisia opetuksia 159–160
Lakiehdotus kansallisesta tasa-arvoisuudesta 161—163
  Lakiehdotus juutalaisten oikeuksien kaikkien rajoitusten ja yleensä kaikkien syntyperästä tai johonkin tiettyyn kansallisuuteen kuulumisesta johtuvien rajoitusten kumoamisesta 162
Maatyöläisten palkat 164–166
Latvialaiset työläiset sosialidemokraattisen duumaryhmän jakautumisesta 167–171
»Elokuun» fiktion paljastaminen 172–175
Vielä eräs sosialismin murskaaminen 177–198
  I 180
  II 181
  III 184
  IV 186
  V 188
  VI 190
  VII 193
  VIII 195
  IX 196
  X 198
Työväenliikkeen muodoista. (Työnsulku ja marxilainen taktiikka) 199–202
Vasemmistonarodnikit kaunistelevat porvaristoa 203–206
Kansallisuuspolitiikkaa koskevasta kysymyksestä 207–215
Perustuslakikriisi Englannissa 216–219
Yhtenäisyys 220–222
Järjestyneet marxilaiset Kansainvälisen toimiston puuttumisesta asioihin 223–226
Kansallinen tasa-arvoisuus 227–228
Likvidaattorit ja Latvian työväenliike 229–231
Maaorjatalous maaseudulla 232–234
Venäjän työväenlehdistön menneisyydestä 235–243
Mitä Saksan työväenliikkeessä ei pidä jäljitellä 244–248
Kirja-arvostelua. N. A. Rubakin. »Kirjojen parissa», II osa (kustantamo »Nauka»). Moskova, 1913. Hinta 4 rpl. (2. painos) 249–251
Likvidaattoruuden määrittely 252–254
Loppusanat kokoelmaan »Marxilaisuus ja likvidaattoruus» 255–264
Vieläkin poliittisesta kriisistä 265–267
Aatteellinen taistelu työväenliikkeessä 268–271
Lakiehdotus kansakuntien tasa-arvoisuudesta ja vähemmistökansallisuuksien oikeuksien suojelusta 272–274
»Kartanonaapurukset» 275–276
Narodnikit ja »ryhmäkuntalaisten väkivalta» 277–279
Työväen turmelemista hiotulla nationalismilla 280–282
Poliittisesta tilanteesta 283–284
Työväen yhtenäisyys ja intelligenssin »virtaukset» 285–28
Vasemmistonarodnikeista 289–292
Likvidaattorit ja Malinovskin elämäkerta 293–296
Kahdesta tiestä 297–300
Plehanov, joka ei tiedä, mitä hän haluaa 301–304
Maatalousministeriön tulo- ja menoarviota koskevasta kysymyksestä 305–310
Yhtenäisyydestä 311–313
Ei hoppu hyväksi 314–316
Yhtenäisyyden rikkomisesta, jota peitellään huutamalla yhtenäisyydestä 317–339
  I. »Ryhmäkuntalaisuudesta» 320
  II. Hajaannuksesta 324
  III. Elokuun blokin hajoamisesta 328
  IV. Sovittelijan neuvoja »seitsikolle» 331
  V. Trotskin likvidatoriset mielipiteet 335
Kirja-arvostelua. I. Drozdov. »Maataloustyöläisten palkat Venäjällä vuosien 1905–1906 agraariliikkeen yhteydessä». Pietari. (Kustantaja M. I. Semjonov.) 1914. Sivuja 68. Hinta 50 kop. 340–342
Asia on nyt selvä. Valveutuneiden työläisten huomioon 343–348
  1. Ohjelma ja kansallisuuskysymys 344
  2. Vuoden 1908 päätös 345
  3. Vuoden 1910 päätös 346
  4. »Virtaukset» 347
Seikkailupolitiikasta 349–352
Latvialaisten marxilaisten päätökset ja likvidaattorit 353–355
Työväenluokka ja työväenlehdistö 356–363
Vasemmistonarodnikkilaisuus ja marxilaisuus 364–366
Maakysymys Venäjällä 367–369
Sättimisen poliittisesta merkityksestä. (Yhtenäisyyskysymyksestä) 370–372
Objektiivisia tietoja työväenliikkeessä esiintyvien eri virtausten voimasta 373–379
Kuinka voimakas on vasemmistonarodnikkilainen virtaus työväen keskuudessa 380–383
Kansakuntien itsemääräämisoikeudesta 385–446
  1. Mitä on kansakuntien itsemäärääminen? 387
  2. Kysymyksen historiallinen konkreettinen asettaminen 393
  3. Kansallisuuskysymyksen konkreettiset erikoisuudet Venäjällä ja venäjän porvarillis-demokraattinen uudistuminen 396
  4. »käytännöllisyys» kansallisuuskysymyksessä 401
  5. Liberaalinen porvaristo ja sosialistiset opportunistit kansallisuuskysymyksessä 406
  6. Norjan eroaminen Ruotsista 417
  7. Vuoden 1896 kansainvälisen Lontoon kongressin päätös 422
  8. Utopisti Karl Marx ja käytännöllinen Rosa Luxemburg 427
  9. Vuoden 1903 ohjelma ja sen likvidoijat 434
  10. Loppulause 443
Porvarillisen sivistyneistön menetelmät taistelussa työläisiä vastaan 447–478
  1. Likvidaattorien ja narodnikkien liitto työläisiä vastaan 448
  2. Kuinka liberaalit puoltavat työläisten ja likvidaattorien »yhtenäisyyttä» 455
  3. Miksi työväenjärjestöt ovat julkisesti leimanneet likvidaattorit pärjääjiksi? 465
»Vperjodilaisista» ja »Vperjod» ryhmästä 479–485
Huomautus »toimitukselta» Oksen Lolan »Vetoomukseen Ukrainan työläisille» 486
VSDTP:n KK:n selostus ja ohjeet Brysselin neuvottelukokouksessa keskuskomiteaa edustavalle valtuuskunnalle 487–520
  I 490
  II 495
  III 505
  IV 508
  Liitteitä. Ohjeita 521–529
    I. Privées huomautuksia 521
    II. Privées huomautuksia 522
    III. Ei selostukseen 523
    IV 525
Työläisten lausuntoja Venäjän sosialidemokraattisen työväenryhmän muodostamisesta valtakunnanduumaan 530–537
  Mistä puhuu kahden duumaryhmän työskentelyn ensimmäisen vuosineljänneksen kokemus? 534
Selvyys ennen kaikkea! (Yhtenäisyyskysymyksestä) 538–541
  1. Henkilöistä, joilla on kaksi mielipidettä 538
Työväenlehdistön päivän yhteenvetoja. »Putj pravdy» lehden selostuksesta 542–549
  Pietarista 547
Puolan sosialidemokraattinen oppositio tienhaarassa 550–551
Vastaus »Leipziger Volkszeitungin» julkaisemaan kirjoitukseen 552–553
 
Huomautuksia 555–584
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 585–595
 
Kuvat
V. I. Leninin muotokuva. — 1914. X–1
Sivut 29–30 V. I. Leninin kirjeestä K. Huysmansille. — Tammikuun 31 — helmikuun 1 pnä 1914 65–66
V. I. Leninin käsikirjoituksen sivu, jossa on taulukon luonnos kirjoitukseen »Objektiivisia tietoja työväenliikkeessä esiintyvien eri virtausten voimasta». — Kesäkuu 1914 376–377
 
Lataa Teosten 20. osa kokonaisena