Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels
Spisy

SVAZEK

10

leden 1854 - leden 1855

(podle vydání vydaného Státním nakladatelstvím politické literatury Praha, 1961)

Evropská válka, B. Engels
*Západní státy a Turecko, K. Marx
*Válka na Východě, K. Marx
*Válečné události na Východě. — Rakouské a francouzské finance. — Opevnění Cařihradu, K. Marx
Poslední bitva v Evropě, B. Engels
*Carovy názory. — Princ Albert, K. Marx
*Opevnění Cařihradu. — Dánská neutralita. — Složení anglického parlamentu. — Neúroda v Evropě, K. Marx, B. Engels
*Mise hraběte Orlova. — Ruské válečné finance, K. Marx
*Modré knihy. — Parlamentní debaty 6. února. — Mise hraběte Orlova. — Činnost spojeneckého loďstva. — Irská brigáda. — K svolání dělnického parlamentu, K. Marx
*Ruská diplomacie. — Modrá kniha o východní otázce. — Černá hora, K. Marx
Otázka války v Evropě, B. Engels
*Prohlášení pruského kabinetu. — Bonapartovy plány. — Politika Pruska, K. Marx
Parlamentní debaty, K. Marx
*Parlamentní debaty z 22. února. — Depeše Pozza di Borgo. — Politika západních států, K. Marx
Bankrot Rakouska, K. Marx
*Válečné plány Francie a Anglie. — Řecké povstání. — Španělsko. — Čína, K. Marx
*Zahájení dělnického parlamentu. — Válečný rozpočet Anglie, K. Marx
Dopis dělnickému parlamentu, K. Marx
Dělnický parlament, K. Marx
Řecké povstání, K. Marx
Ústup Rusů od Calafatu, B. Engels
Dokumenty o rozdělení Turecka, K. Marx
Tajná diplomatická korespondence, K. Marx
*Vypovězení války. — K historii vzniku východní otázky, K. Marx
Parlamentní debaty o válce, K. Marx
*Rusko a německé státy. — Ceny obilí, K. Marx
Postavení armád v Turecku, B. Engels
*Nóta Rešida paši. — Italský list o východní otázce, K. Marx
*Řecko a Turecko. — Turecko a západní státy. — Omezení obchodu s obilím v Anglii, K. Marx
*Řecké povstání. — Polská emigrace. — Rakousko-pruská smlouva. — Dokumenty o vyzbrojování Ruska, K. Marx
*Bombardování Oděsy. — Řecko. — Provolání černohorského knížete Danily. — Manteuffelův projev, K. Marx
Britské finance, K. Marx
Velkolepé vítězství, B. Engels
*Útok na Sevastopol. — Očista statků ve Skotsku, K. Marx
Válka, B. Engels
Současný stav anglické armády, její taktika, výstroj, intendantura atd., B. Engels
*Smlouva mezi Rakouskem a Pruskem. — Parlamentní debaty 29. května, K. Marx
*Vytvoření zvláštního ministerstva války v Anglii. — Válečné události na Dunaji. — Hospodářská situace, K. Marx
*Reorganizace anglické vojenské správy. — Rakouské výzvy. — Hospodářská situace v Anglii. — Saint-Arnaud, K. Marx
Obléhání Silistry, B. Engels
Situace v rusko-turecké válce, K. Marx, B. Engels
Ústup ruských vojsk, K. Marx, B. Engels
Válka. — Parlamentní debaty, K. Marx
*Povstání v Madridu. — Rakousko-turecká smlouva. — Moldavsko a Valašsko, K. Marx
Válka na Dunaji, B. Engels
*Podrobnosti o madridském povstání. — Rakousko-pruské požadavky. — Nová rakouská půjčka. — Valašsko, K. Marx
*Rozruch v Itálii. — Události ve Španělsku. — Postoj německých států. — Angličtí soudci, K. Marx
*Vídeňská konference. — Rakouská půjčka. — Provolání Dulceho a OʼDonnella. — Vládní krize v Anglii, K. Marx
Španělská revoluce. — Turecko a Řecko, K. Marx
Parlamentní debaty o válce, K. Marx
*Politika Rakouska. — Debaty o válce v Dolní sněmovně, K. Marx
Nudná válka, K. Marx, B. Engels
Espartero, K. Marx
Útok na ruské pevnosti, B. Engels
*Evakuace podunajských knížectví. — Události ve Španělsku. — Nová dánská ústava. — Chartisté, K. Marx
*Evakuace Moldavska a Valašska. — Polsko. — Požadavky španělského lidu, K. Marx
*Východní otázka. — Revoluce ve Španělsku. — Madridský tisk, K. Marx
*Revoluce ve Španělsku. — Bomarsund, K. Marx
Dobytí Bomarsundu (První článek), B. Engels
Dobytí Bomarsundu (Druhý článek), B. Engels
Revoluční Španělsko, K. Marx,
I (Přehled španělské revoluční historie v 19. století)
II (Vyhnání Bonapartů a restaurace španělské koruny)
III (Neshody mezi provinčními juntami)
IV (Královská rada [Consejo Real] a Inkvizice [Santo Oficio])
V (Gerilová válka)
VI (Přijetí jakobínské ústavy mimořádnými kortesy)
VII (Zklamání mas)
VIII (Revoluce v r. 1820)

Reakce ve Španělsku, K. Marx
*Pověsti o zatčení Mazziniho. — Rakouská nucená půjčka. — Španělsko. — Situace ve Valašsku, K. Marx
*Spojenecká flotila konečně vyplula. — Situace v podunajských knížectvích. — Španělsko. — Anglický zahraniční obchod, K. Marx
Útok na Sevastopol, B. Engels
Zprávy z Krymu, B. Engels
Sevastopolská mystifikace, K. Marx, B. Engels
Sevastopolská mystifikace. — Přehled zpráv, K. Marx, B. Engels
Bitva na Almě, B. Engels
Ruská branná moc, B. Engels
Obléhaní Sevastopolu, B. Engels
Tažení na Krymu, B. Engels
Bitva u Balaklavy, B. Engels
Bitva u Inkermanu, B. Engels
Krymské tažení, B. Engels
Vývoj války, K. Marx, B. Engels
Rakouská branná moc, B. Engels
Pohled zpět na krymské tažení, K. Marx
Tisk a vojenský systém, K. Marx
Britská katastrofa na Krymu, B. Engels
Obchodní a průmyslová krize, K. Marx
*Čtyři body, K. Marx
Obchodní a průmyslová krize v Anglii, K. Marx
Hostinští a svěcení nedělí. — Clanricarde, K. Marx
Ke kritice obléhání Sevastopolu, K. Marx, B. Engels
Skutečný cíl vídeňských jednání. — Polemika proti Rusku. — „Koulovací vzpoura“, K. Marx,

Z rukopisné pozůstalosti
K. Marxe a B. Engelse

Neuveřejněný úryvek ze série článků „Revoluční Španělsko“, K. Marx,
Kronštadtská pevnost, B. Engels,

Přílohy

Anglická buržoazie

__________________________________

Poznámka:

K článkům, které neměly nadpis, byl titul doplněn Institutem marxismu-leninizmu a jsou označené hvězdičkou.