Marxistický internetový archív: Česká část

Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels
Spisy

SVAZEK

13

leden 1859 - únor 1860

(podle vydání vydaného Nakladatelstvím politické literatury Praha, 1963)

Ke kritice politické ekonomie, K. Marx
     Předmluva
První kapitola: Zboží
     A. K dějinám rozboru zboží
Druhá kapitola: Peníze čili jednoduchý oběh
               1. Míra hodnot
     B. Teorie o měrné jednotce peněz
               2. Oběživo
                    a) Metamorfosa zboží
                    b) Oběh peněz
                    c) Mince. Známka hodnoty
               3. Peníze
                    a) Tvorba pokladu
                    b) Platidlo
                    c) Světové peníze
               4. Vzácné kovy
     C. Teorie o oběživu a penězích
*Otázka sjednocení Itálie, K. Marx
Perspektivy války v Evropě, K. Marx
Finanční panika v Evropě, K. Marx a B. Engels
Pozice Ludvíka Napoleona, K. Marx
Francouzská armáda, B. Engels
Německé válečné zdroje, B. Engels
Jak Rakousko drží v šachu Itálii, B. Engels
Situace v britském továrním průmyslu, K. Marx
Vyhlídky na úspěch v nastávající válce, B. Engels
Nový návrh zákona o parlamentní reformě v Anglii, K. Marx
Situace v britském továrním průmyslu, K. Marx
Pád a Rýn, B. Engels
           I
           II
           III
           IV
Mír nebo válka, K. Marx
Povzdech z Tuilerií, K. Marx
Válečné perspektivy ve Francii, K. Marx
Válečné perspektivy v Prusku, K. Marx
Historická paralela, K. Marx
Chystaný mírový kongres, B. Engels
Velké finanční nesnáze v Indii, K. Marx
           I
           II
*Nevyhnutelnost války, B. Engels
Chystaný mírový kongres, K. Marx
Příznaky blížící se války. — Německo zbrojí, K. Marx a B. Engels
Válečné perspektivy, B. Engels
Finanční panika, K. Marx
Sladké sliby, K. Marx
Rakousko, Prusko a Německo ve válce, K. Marx
Válka, B. Engels
Neobyčejně důležité zprávy z Vídně, K. Marx
Válka se nehýbe z místa, B. Engels
Konečně se bojuje!, B. Engels
Bitva u Montebella, B. Engels
Pruský názor na válku, K. Marx
Italské tažení, B. Engels
Válečná strategie, B. Engels
Mazziniho manifest, K. Marx
Průběh války, B. Engels
Válečné události, B. Engels
Porážka Rakušanů, B. Engels
Bitva u Magenty, B. Engels
Spréva a Mincio, K. Marx
Ústup Rakušanů k Minciu, B. Engels
Novinky z války, B. Engels
Bitva u Solferina, B. Engels
Historická spravedlnost, B. Engels
Bitva u Solferina, B. Engels
Erfurština v roce 1859, K. Marx
Co získala Itálie?, K. Marx
Mír, K. Marx
Villafrancká smlouva, K. Marx
Italská válka. Přehled, B. Engels
           I
           II
           III
Dosvědčená pravda, K. Marx
Invaze!, K. Marx
Francie odzbrojuje, K. Marx
Quid pro quo, K. Marx
           I
          II
         III
         IV
Karel Marx: „Ke kritice politické ekonomie“, B. Engels
Britský obchod, K. Marx
Ludvík Napoleon a Itálie, K. Marx
Politický přehled, K. Marx
Populace, zločinnost a pauperismus, K. Marx
Průmysl a obchod, K. Marx
Kossuth a Ludvík Napoleon, K. Marx
Nová čínská válka, K. Marx
           I
          II
         III
         IV
Volební korupce v Anglii, K. Marx
Radikální stanovisko k míru, K. Marx
Potíže v Německu, K. Marx
Obchod s Čínou, K. Marx
Panika z invaze v Anglii, K. Marx
Průběh války s Maury, B. Engels
Válka s Maury, B. Engels
Savojsko a Nizza, B. Engels
Válka s Maury, B. Engels
Savojsko, Nizza a Rýn, B. Engels
           I
          II
         III
         IV


Z rukopisné pozůstalosti K. Marxe

Úvod [ke kritice politické ekonomie]
I. Výroba, spotřeba, rozdělování, směna (oběh)
    1. Výroba
    2. Všeobecný vztah výroby k rozdělování, směně, spotřebě
        a) [Výroba a spotřeba]
        b) [Výroba a rozdělování]
        c) Konečně směna a oběh
    3. Metoda politické ekonomie
    4. Výroba.Výrobní prostředky a výrobní vztahy. Výrobní vztahy a směnné vztahy. Formy státu a formy vědomí v poměru k výrobním vztahům
         a směnným vztahům. Právní vztahy. Rodinné vztahy.


Přílohy

Prohlášení redakce listu „Das Volk“
Gatherings from the Press

__________________________________

Poznámka:

U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninizmu při ÚV KSSS. (Pozn. red.)