Arhiva Marxiştilor pe Internet

Secțiunea română

Ce e nou?

 09.05.24

Mao Zedong (Mao Țze-dun): Opere alese, volumul 2

 03.03.24

V. I. Lenin: Cu ce să începem? (1901)

 07.11.23

V. I. Lenin, secțiunea Opere complete, cuprinsul volumelor:

- Volumul 10 Martie — iunie 1905
- Volumul 11 Iulie — octombrie 1905
- Volumul 12 Octombrie 1905 — aprilie 1906
- Volumul 13 Mai — septembrie 1906
- Volumul 14 Septembrie 1906 — februarie 1907
- Volumul 15 Februarie — iunie 1907
- Volumul 16 Iunie 1907 — martie 1908
- Volumul 17 Martie 1908 — iunie 1909
- Volumul 18 Materialism şi empiriocriticism
- Volumul 19 Iunie 1909 — octombrie 1910
- Volumul 20 Noiembrie 1910 — noiembrie 1911

 07.09.23

Secţiunea tematică: Ştiinţă și educaţie
- Academia de Științe a U.R.S.S., Institutul de Economie - Manual de economie politică (1955) (pdf)
- Institutul de istorie a partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R. - Lecții în ajutorul celor care studiază istoria P.M.R. (1961) (pdf)
- William Z. Foster - Istoria celor trei Internaționale (1958) (pdf)
- Mihai Fătu, Ion Spălățelu - Garda de fier, organizație teroristă de tip fascist (1980) (pdf)
- Călăuza ateistului (1962) (pdf)

 04.09.23

Karl Marx şi Friedrich Engels, Opere. Volumul 26 Partea a III-a: Teorii asupra plusvalorii, partea a III-a [pdf]

 20.05.23

V. I. Lenin: secțiunea Opere complete

- Volumul 9 Iulie 1904 — martie 1905
- Volumul 10 Martie — iunie 1905
- Volumul 11 Iulie — octombrie 1905
- Volumul 12 Octombrie 1905 — aprilie 1906
- Volumul 13 Mai — septembrie 1906
- Volumul 41 Mai — noiembrie 1920

 03.05.23

Secţiunea Literatură: Al. Mirodan - Ziariștii [pdf]

 22.04.22

V. I. Lenin: secțiunea Opere complete

 09.02.22

V. I. Lenin:
- Congresul al III-lea al Internaționalei Comuniste. 22 iunie - 12 iulie 1921 [pdf]
- Proiect de teze cu privire la rolul și la sarcinile sindicatelor în condițiile noii politici economice [pdf]

 29.01.22

V. I. Lenin: Primul Congres al Internaționalei Comuniste. 2-6 martie 1919 [pdf]

 25.01.22

V. I. Lenin: Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia. 8-16 Martie 1921 [pdf]

 18.01.22

V. I. Lenin: Cuvîntări înregistrate pe plăci de gramofon, 1919-1921

 14.01.22

Mao Zedong (Mao Țze-dun): Opere alese, volumul 1 [pdf]

 18.07.21

V. I. Lenin:
- Bolșevicii trebuie să ia puterea. Scrisoare către Comitetul Central, către comitetele din Petrograd și Moscova ale P.M.S.D.(b) din Rusia (1917)
- Marxismul și insurecția. Scrisoare către Comitetul Central al P.M.S.D.(b) din Rusia (1917)

 17.07.21

V. I. Lenin:
- Despre însemnătatea materialismului militant, 1922 [pdf]
- Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. 27 martie - 2 aprilie, 1922 [pdf]
- Cu privire la constituirea U.R.S.S. Scrisoare către L. B. Kamenev pentru membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia. 26 septembrie, 1922 [pdf]
- Congresul al IV-lea al Internaționalei comuniste. 5 noiembrie - 5 decembrie, 1922 [pdf]
- Cuvîntare rostită la ședința plenară a Sovietului din Moscova. 20 noiembrie, 1922 [pdf]

 10.07.21

V. I. Lenin:
- Marxismul și insurecția, 1917 [pdf]
- Criza s-a maturizat, 1917 [pdf]

 28.06.21

V. I. Lenin:
- Note critice în problema națională, 1913 [pdf]
- Catastrofa care ne amenință și cum trebuie să luptăm împotriva ei, 1917 [pdf]
- O problemă fundamentală a revoluției, 1917 [pdf]

 23.06.21

V. I. Lenin: Al doilea Congres general al sovietelor de deputați ai muncitorilor și soldaților din Rusia. 25-26 octombrie (7-8 noiembrie) 1917 [pdf]

 17.06.21

Friedrich Engels: Situaţia clasei muncitoare din Anglia, 1845 [pdf]

 16.06.21

V. I. Lenin: Sarcinile proletariatului în revoluția noastră, 1917

 15.06.21

V. I. Lenin:
- În jurul lozincii Statelor Unite ale Europei, 1915 [pdf]
- Conferinţa a șaptea generală (din aprilie) a P.M.S.D. (b) din Rusia, 1917 [pdf]
- Învățămintele revoluției, 1917 [pdf]
- Sarcinile imediate ale puterii sovietice, 1918 [pdf]

 30.04.21

Karl Marx. Capitalul, vol. II: Procesul de circulaţie a capitalului (1885)

    Capitolul optsprezece. Introducere

Karl Marx: Bazele criticii economiei politice (1859)

    II. Capitolul despre bani

 23.04.21

V. I. Lenin:
- Un pas înainte, doi pași înapoi (Criza din partidul nostru), 1904 [pdf]
- Marxism și revizionism, 1908 [pdf]
- Despre dreptul națiunilor la autodeterminare, 1914 [pdf]
- Programul militar al revoluției proletare, 1916 [pdf]

 22.04.21

V. I. Lenin: Destinele istorice ale învățăturii lui Karl Marx (1913)

 09.04.21

Karl Marx: Contribuții la critica filozofiei hegeliene a dreptului. Introducere (1843)

 06.04.21

Friedrich Engels: Descrierea coloniilor comuniste de dată mai recentă și care mai ființează încă (1845)

 04.04.21

Karl Marx: Bazele criticii economiei politice (1859)

   Bastiat şi Carey

   I. Producție, consum, repartiție, schimb (circulație)

 31.03.21

V. I. Lenin: Ce-i de făcut? (1902)

 28.03.21

Karl Marx: Contribuţii la critica economiei politice (1859)

    Capitolul al doilea: Banii, sau circulația simplă

 25.03.21

Karl Marx. Capitalul, vol. II: Procesul de circulaţie a capitalului (1885)

    Capitolul şaisprezece. Rotația capitalului variabil

    Capitolul şaptesprezece. Circulația plusvalorii

 24.03.21

Karl Marx: Contribuţii la critica economiei politice (1859)

    Prefață

    Capitolul întîi: Marfa

 14.03.21

Karl Marx: Manuscrise economico-filozofice din 1844

 10.03.21

Karl Marx. Capitalul, vol. II: Procesul de circulaţie a capitalului (1885)

    Capitolul cincisprezece. Influența timpului de rotație asupra mărimii capitalului avansat

 27.02.21

Karl Marx: Însemnări pe marginea „Manualului de economie politică“ al lui Adolph Wagner (1880)

 17.02.21

Karl Marx. Capitalul, vol. II: Procesul de circulaţie a capitalului (1885)

    Capitolul opt. Capital fix şi capital circulant

    Capitolul nouă. Rotația totală a capitalului avansat. Ciclurile de rotație

    Capitolul zece. Teorii asupra capitalului fix şi asupra celui circulant. Fiziocrații şi Adam Smith

    Capitolul unsprezece. Teorii asupra capitalului fix şi asupra celui circulant. Ricardo

    Capitolul doisprezece. Perioada de muncă

    Capitolul treisprezece. Timpul de producție

    Capitolul paisprezece. Timpul de circulație

 15.02.21

V. I. Lenin: Scrisori din depărtare (1917)

 11.02.21

Karl Marx: Mizeria filozofiei (1847)

 07.02.21

Karl Marx. Capitalul, vol. II: Procesul de circulaţie a capitalului (1885)

    Capitolul patru. Cele trei figuri ale procesului circuitului

    Capitolul cinci. Timpul de circulaţie

    Capitolul şase. Cheltuielile de circulaţie

    Capitolul şapte. Timp de rotaţie şi număr de rotaţii

 04.02.21

Karl Marx. Capitalul, vol. II: Procesul de circulaţie a capitalului (1885)

    Capitolul întîi. Circuitul capitalului bănesc

    Capitolul doi. Circuitul capitalului productiv

    Capitolul trei. Circuitul capitalului-marfă