Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

11 augustus 2022

Redactie (1972): Conferentie van de Nederlandse sectie

Op 8 en 9 april vond een conferentie plaats van de Nederlandse sectie van de IVe Internationale (Revolutionair-Marxistische tendens). Op de agenda stond een discussie over de verschillen tussen de Revolutionair-Marxistische tendens en het Verenigd Secretariaat. ...


8 augustus 2022

Redactie (1972): Sneevliet viel - het revolutionair marxisme leeft!

Op 13 april 1942 werd praktisch de gehele leiding van de illegale revolutionaire beweging in Nederland, het Marx-Lenin-Luxemburg Front, te Amersfoort gefusilleerd door de fascistische bezettingsmacht. ...


31 juli 2022

Toestanden, 23 december 1988, nr. 15, jg. 1

Blunderboek – Openbare Diensten en vakbonden – Feminisering – De Generale – Sinn Fein – Spanje staakt – Journalisten-examen – Niet-openbare radio – Dossier Europa – VSA-Israël – Plaats voor God? – Zwaarlijvigheid – Hans Achterhuis


30 juli 2022

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

Voorkapitalistische maatschappijvormen

Wanneer vrije arbeid en de ruil van deze vrije arbeid tegen geld, om het geld te reproduceren en te valoriseren, om niet met de gebruikswaarde geld te consumeren voor het genot, maar geld te gebruiken als gebruikswaarde, de voorwaarde is van de loonarbeid en een van de historische voorwaarden van het kapitaal, dan is de scheiding van de vrije arbeid van de objectieve voorwaarden voor zijn verwezenlijking – de arbeidsmiddelen en het arbeidsmateriaal – een andere voorwaarde. ...


27 juli 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2004, nr. 4, december, jg. 38

Standpunt - De imperiale politiek van Bush
In memoriam Antoon Roosens – Een inleiding tot een huldebundel
Ludo Abicht, Roger Bourgeois, Bernard Desmet, Paul Eyben en Alain Meynen: Politieke mijlpalen in het leven van Antoon Roosens
Toon Roosens en de poging tot links-radicale frontvorming in de jaren zestig
Convergenties en divergenties met Antoon Roosens. Een nabeschouwing bij vele dialogen
De blinde vlek van links
Het marxisme van Antoon Roosens
De Vlaamse kwestie, 25 jaar later
Roel Jacobs en Eric Corijn: Antoon Roosens over Brussel en Vlaanderen. Een kritische tweespraak
Kritiek van een Vlaams standpunt over Wallonië
Actualiteit van Gramsci: Alleen de waarheid is revolutionair
Vrijspraak voor Antoon Roosens
De sociale politiek van Rood-Groen in Duitsland
Wat als de olie niet meer in dollars wordt gefactureerd?
Gebrek aan voedsel of gebrek aan morele verbeelding? Voorbij economisme en sciëntisme in het oplossen van de honger in de wereld
Boeken: Jan Blommaert, Eric Corijn, Marc Holthof, Dieter Lesage: Populisme (Pieter Saey) - Roland Willemyns en Wim Daniels (red): Het Verhaal van het Vlaams. (Jan Debrouwere)


19 juli 2022

Boekbespreking: Lenins laatste strijd

De ontwikkeling van de arbeidersstaten en daarmee het probleem van de economische ontwikkeling van kapitalisme naar socialisme vormt thans een onderwerp van discussie. En juist nu er na de Tweede Wereldoorlog, naast de Sovjet-Unie een reeks andere arbeidersstaten ontstaan zijn trekken de problemen rond de economische ontwikkeling van Rusland, ...


19 juli 2022

PL: een stap naar een revolutionaire partij

Toen de PSP in 1958 werd opgericht was dat een positieve politieke gebeurtenis, hoe zwak socialistisch gezien de opzet ook was. ...


4 juli 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

Het boek is nu geheel online.

“Dit werk vindt zijn oorsprong in de voorbereiding van een bronnenpublicatie over de Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV 1914-1920), de voorloper van de Indonesische Kommunistische Partij. Het onderzoek begon bij de bewerking van het Indonesische gedeelte van het Sneevliet-archief. Het werd voortgezet in de koloniale archieven ...”


28 juni 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2004, nr. 3, september, jg. 38

Standpunt - Het Blok en het einde van Paars
Back to basics. Het Vlaams Blok: schoppen naar beneden
Het Vlaams stedenbeleid: wat was en er komt nog iets
Het eerste jaar van de regering-Lula: de angst heeft de hoop overwonnen
Giorgio Agambens onaffe filosofische bouwwerk
De onontkoombare ineenstorting van het kapitalisme. Voorbij de clichés over Marx: een lezing van de Grundrisse, deel 3
De explosie van de klassenstrijd: van neoliberalisme naar postmodern socialisme
De hogere maar niet hoogste waarheid van het liberalisme. Een Nederlands voorbeeld
In memoriam Frans Buyens (1924-2004): stamvader van de Belgische sociale cinema werd 80
Het verleden ensceneren. Over hoe het culturele erfgoed in Vlaanderen aan de man wordt gebracht
Boeken: Geert Van Goethem, De internationale van Amsterdam. De wereld van het internationaal Vakverbond (IVV) 1913-1945 (André Mommen) - Bambi Ceuppens: Congo made in Flandres? Koloniale Vlaamse visies op "blank" en "zwart" in Belgisch Congo (Jan Debrouwere) - Florence Aubenas en Miguel Benasayag. Verzet als scheppende kracht (André Mommen) - Herman Hesse/Thomas Mann: Briefwisseling (Nico Campenhout)
Pro en contra (Tijdschriften)


25 juni 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 14 — De PKI

Een groot deel van de discussie over de Indonesische ontwikkelingen in de jaren 1949-1965 is gesteld in termen van een geleidelijke radicalisering, een verschuiving naar links en voorbereiding van een greep naar de macht door de PKI. Een dergelijke benaderingswijze maakt het moeilijk om de vlotte liquidatie van de PKI te begrijpen ...


22 juni 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2003, nr. 3, september, jg. 37

Standpunt - De onzekere toekomst van Verhofstadt II
Extreem rechts en de socialistische partij. Hun sociologische relatie van het interbellum tot nu
"Huilen met de wolven". Volstaat Wilhelm Reichs verklaring voor het succes van extreem rechts?
De monarchie - een noodzakelijk euvel?
Vive la république!
De Belgische republiek tussen droom en daad
Gingen ze naar het Oosten? De impact van buitenlandse investeringen in Oost-Europa op werkgelegenheid in West-Europa
Globalisering versus regionalisering van de wereldeconomie
Globalisering versus regionalisering: de wereldhandel in textiel en confectie
Het Caribisch regionalisme: naar een nieuw theoretisch kader?
De post-Hobbesiaanse wereld en de visie van Robert Kagan
Daniel Guérin, of het project van een synthese van het anarchisme en het marxisme
Het Sartriaanse néant en de moderne wereld
Sartre drieëntwintig jaar later
En voyou. Jacques Derrida's streken


20 juni 2022

Toestanden, 16 december 1988, nr. 14, jg. 1

Bankenlandschap – Presidenten – Striphelden – Film: Komissar – Computerbeesten – Cultuurrelativisme - Domennach – Raad voor kunst – Debatrubriek – Lezersrubriek


18 juni 2022

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

Reproductie en accumulatie van kapitaal

We hebben gezien hoe, door het valorisatieproces, het kapitaal: 1. zijn waarde heeft behouden door de ruil (namelijk met de levende arbeid); 2. toenemende surpluswaarde creëerde. ...


13 juni 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 13 — De neoprijaji’s en Soekarno

De sociaal en politiek minder heterogene prijajiwereld vertoonde geen partijpolitieke tegenstelling van zo’n omvang als de Masjoemi- Nahdlatul-Ulamapolariteit. Zoals echter vele tegenstellingen van de Indonesische maatschappij ...


8 juni 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2003, nr. 2, juni, jg. 37

Standpunt - De wereld na de oorlog in Irak
Assimilatie of deportatie: Arabieren in Europa en hun strijd voor burgerrechten
Culturele verschillen. Over de AEL, identaire politiek en de linkerzijde
Religie en kritiek
Ludwig Feuerbach over het verband tussen religie en menselijke eindigheid
Oostenrijk na de Wende. Vetospelers en welvaartsstaat
Toni Negri in perspectief
Negen opmerkingen bij Empire
De blijvende noodzaak van een klassenanalyse
De cinematografische verlegging van horizonten


7 juni 2022

3e periode van de Komintern

De politiek van de Komintern was oorspronkelijk gericht op het slagen van de proletarische revolutie in West-Europa, die ze als een voorwaarde voor de verdediging van de Russische Revolutie zagen. De opbouw van de Komintern uit partijen die uit de IIe Internationale getreden waren en niet de jarenlange ervaring hadden van de bolsjewieken leidde in Duitsland tot de nederlaag. ...


6 juni 2022

G. Barendregt (1971): Lenin filosoof

... Het is verheugend dat Ger Harmsen een poging heeft gewaagd in de richting van een kritische studie over Lenin. Hij distantieert zich zowel van de burgerlijke geschiedschrijving (à la Shub) als van de traditionele stalinistische heiligenlevens. ...


6 juni 2022

G. Barendregt (1971): De Komintern en de 2e Chinese revolutie

... waar er nog steeds zulke wijdverbreide en hardnekkige illusies bestaan omtrent het bij uitstek “revolutionaire” karakter van de Chinese politiek; illusies die vele duizenden radicale jongeren over de gehele wereld in de ban van het maoïsme hebben gebracht ...


5 juni 2022

1971 - Boekbespreking: Monopoliekapitalisme

Dit boekje bevat bijdragen van verschillende auteurs over het werk van Baran en Sweezy Het monopoliekapitaal. Medewerkenden zijn Claus Rolshausen, Paul Mattich, Ernest Mandel, David Horowitz, V.N. Bader etc. ...


3 juni 2022

Redactie (1971): De conferentie van de Nederlandse sectie

De conferentie van de Nederlandse Sectie van de Revolutionair-Marxistische Tendens van de Vierde Internationale vond oktober jl. plaats. (...) Ter beoordeling lagen er drie ontwerpresoluties, product van een lange periode van discussie over een nadere politieke plaatsbepaling van de sectie. Hiermee werd een hele ontwikkelingsgang afgerond die eigenlijk begon met de totstandkoming van de internationale tendens als oppositie in de Vierde Internationale, waaruit zij in 1965 werd uitgesloten. ...


2 juni 2022

Th. Wiering (1971): Lonen - Inflatie

... Uiteindelijk betekent inflatie dat de prijzen van alle waren stijgen omdat de eenheid waarin men deze prijzen uitdrukt, de nationale valuta’s dalen. Maar de arbeidskracht is evengoed een waar als alle andere waren. Het arbeidsloon is de prijs van deze arbeidskracht. De stijging van de arbeidslonen zijn dan ook niet de oorzaak van de inflatie. ...


21 mei 2022

Redactie (1971): Proletarisch Links

Het ontstaan van een revolutionaire partij is een proces van bewustwording en organisatie. Deze bewustwording voltrekt zich niet vanuit de abstracte theorie, maar is een eenheid van theorie en praktijk, een theoretische vorming in en door het praktische organisatorische werk. ...


17 mei 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 12 — De trias in beweging en strijd: de santri’s

We kunnen de alirans/zuilen beschouwen als de modern georganiseerde sociaal-politieke uitdrukking van de trias in de vorm van conglomeraten rond de PNI (het neoprijajicomplex), Muhammadiyah/Masjoemi en Nahdlatul Ulama (de twee vleugels van de santriwereld) en de PKI (het abangancomplex). ...


11 mei 2022

Marx/Engels (1848): Communistisch Manifest

Een tweede versie, van 1998, van dit wereldberoemde Manifest. Van deze meer recente versie is ook een computergenereerde audioversie te beluisteren. Tegelijk zijn er verschillende commentaren toegevoegd onder het thema “150 jaar Communistisch Manifest”.


4 mei 2022

Toestanden, 9 december 1988, nr. 13, jg. 1

Openbare diensten – Philips en Europa – Grond en Wetten – Kunst en Geld – Het Nieuw Wereldtijdschrift – Lezen en herlezen: Sophocles enz. – Debat: ACV; abortus; Rechten van de Mens