Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

11 januari 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 1 — Van Leur, de westerse penetratie en het niveau van Zuidoost-Aziatische ontwikkeling

Gedreven door zijn idealistische behoefte het eurocentrisch geschiedbeeld van Zuidoost-Azië te doorbreken, en door Max Weber geïnspireerd op zoek naar samenhangende sociaaleconomische structuren in de historische ontwikkelingsgang die in Azië niet naar het industriële kapitalisme liep, heeft Van Leur in zijn studies over de vroege Aziatische handel een aantal fundamentele problemen van de Indonesische geschiedenis aangesneden. ...


2 januari 2022

Toestanden, 18 november 1988, nr. 10, jg. 1

Politie - Vrouwenbeweging - Canada - Nicaragua - Speeltheater - Culturele Toestanden - BRT-VTM - Nederland en theater - Jef Turf - Televisiecultuur


26 december 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2004, nr. 2, juni, jg. 38

Op zoek naar de subversieve rede
De dreiging van het neoconservatisme
Ford-Genk onderworpen aan de "wetten van de markt"
Israël in beeld. Over het venijn van macht en mooie woorden
Een ondemocratisch, asociaal en militaristisch project verpakt als Europese 'grondwet'
EU-uitbreiding en de onzichtbare hand van macht
Debat: Wat kan Hendrik De Man ons nog leren?
Terug naar Hendrik De Man: het liberaal socialisme zoekt een stamvader
Hendrik De Man: een intellectuele tragedie
Een rehabilitatie van Hendrik De Man?
Rehabilitatie van H. De Man of ontwaarding van het socialisme?
Hendrik De Man, of de reactionaire stuiptrekkingen van de moderne kleinburgerij
Ernest Mandel - Economie en Revolutie
De vlinder van Lorenz. Globalisering, ecologie en chaos
Geschiedenis in de praktijk. Een essay over de maatschappelijke relevantie van theater
Over auteurs en vertalers


25 december 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER HET KAPITAAL — 1. Circulatie en de uit circulatie voortkomende ruilwaarde zijn de voorwaarden van het kapitaal

Om het begrip kapitaal te ontwikkelen, moet men niet uitgaan van de arbeid, maar van de waarde, en meer bepaald van de ruilwaarde die reeds in de circulatiebeweging is ontwikkeld. Het is net zo onmogelijk rechtstreeks van arbeid op kapitaal over te gaan als rechtstreeks van de verschillende mensenrassen op de bankier, of van de natuur op de stoommachine. ...


20 december 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER HET KAPITAAL — Het hoofdstuk over geld als kapitaal

Wat de opvatting van het geld in zijn volledige hoedanigheid van geld bijzonder moeilijk maakt - moeilijkheden waaraan de politieke economie tracht te ontkomen door de ene vaststelling te vergeten boven de andere en, wanneer de ene wordt geponeerd, een beroep te doen op de andere - is dat hier een maatschappelijke verhouding, een bepaalde verhouding van individuen tot elkaar, verschijnt als een metaal, een steen, een zuiver materieel ding los van hen, dat als zodanig in de natuur wordt aangetroffen en dat vormelijk niet te onderscheiden is van zijn natuurlijk bestaan. Goud en zilver zijn geen geld op zich. ...


19 december 2021

H. Rubens (1970): Wat is het parlement waard?

De houding van de socialistische partijen tegenover het parlementarisme bestond oorspronkelijk - in de tijd van de Eerste Internationale - eruit, de burgerlijke parlementen te gebruiken voor agitatie. Men beschouwde de deelname aan parlementaire actie vanuit het standpunt van de ontwikkeling van het klassebewustzijn, d.w.z. het opwekken van de vijandigheid van de proletarische klassen tegen de heersende klassen. ...


18 december 2021

Redactie (1970): De politieke situatie in Nederland

Het politieke beeld van de jaren 1960-1970 verschilt hemelsbreed van dat van de periode 1945-1960. Een groot deel van de bevolking kwam geradicaliseerd uit de oorlog, zoals bleek uit het grote aantal stakingen en de verkiezingsoverwinning van de CPN en uit de spectaculaire groei van de Eenheidsvakcentrale. Allerlei factoren - die in de Internationale vroeger uitvoerig zijn behandeld en waar wij nu niet bij stil kunnen staan, veroorzaakten op grote schaal desillusie en zelfs apathie ter linkerzijde ...


17 december 2021

Ernest Mandel (1987): De dialectiek van productiekrachten, productieverhoudingen en klassenstrijd

De categorieën latentie en parametrisch determinisme in de materialistische geschiedsopvatting

Om de materialistische opvatting van de geschiedenis materialistisch te begrijpen, moet men ervan uitgaan dat men de wereld niet bewust kan veranderen, als men haar niet juist interpreteert. ...


13 december 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2004, nr. 1, maart, jg. 38

Standpunt - De Europese impasse
Het neopopulisme van de Vlaamse socialisten
Vergrijzing en pensioenen. Een interview met Frank Vandenbroucke
Pensionering en pensioenfondsen in Europa
Hoe diep is het water tussen sociaaldemocratie en andersglobaliseringsbeweging?
De plaats van de jongeren in de andersglobalistische beweging
Een politieke kameleon: over het aanpassingsvermogen van de Socialistische Partij in Nederland
Lichte en zware supermachten. De Verenigde Staten en het wereldgeweten
The Brussels Tribunal: Een onderzoek naar de Nieuwe Imperiale Wereldorde
Kapitalisme en vrijheid. Voorbij de clichés over Marx: een lezing van de Grundrisse, deel 2
Hij weigert te liegen. Over de vreemdeling van Albert Camus
Harry Braverman en de arbeid in het monopoliekapitalisme


11 december 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2003, nr. 4, december, jg. 37

Standpunt - Met Vandenbroucke voor pensioen en werk
De neoliberalisering van de welvaartsstaat
Het pensioenbeleid in enkele Europese landen
De logica van het kapitalisatiestelsel. Europese pensioenhervormingen en de gevaren van financialisering
Op weg naar vrede in Oost-Congo?
Een Kleine Economie van Gedogen
De opgang en val van de nieuwe economie en daarna: een regulationistisch perspectief
"Agenten van Moskou": communistische actiecomités in de Antwerpse haven 1930-1950
Spinoza, een actueel politiek denker
Inleiding bij het interview met Benasayag
"In dit tegenoffensief komt het erop aan concrete projecten te ontwikkelen die de triestheid van de bestaande maatschappij overstijgen." Een interview met Miguel Benasayag
Het beschavend karakter van het kapitalisme. Voorbij de clichés over Marx: een lezing van de Grundrisse
Eindeloos kapitalisme?
Voorbij de moderniteit. Het laatste kunstwerk van Michelangelo Pistoletto
Cultuurelitarisme
Brieven - Een briefwisseling over religie en onderdrukking


21 november 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER GELD — Vervolg en slot

In de afzonderlijke waar, als zij een prijs heeft, is de rijkdom voorgesteld als een ideale nog niet gerealiseerde vorm; voor zover zij een gebruikswaarde heeft, vertegenwoordigt zij slechts een heel geïsoleerde kant ervan. In geld daarentegen wordt de prijs gerealiseerd, en de essentie ervan is de rijkdom zelf, zowel in de abstractie van haar afgezonderde bestaan als in haar totaliteit. ...


4 november 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER GELD — Geld als de materiële representant van rijkdom

Het ligt in de aard van de kringloop dat elk punt zowel als begin- en als eindpunt verschijnt, en dat het zowel als het ene verschijnt voor zover het als het andere verschijnt. De vorm G-W-W-G is even correct als de andere, die oorspronkelijk verschijnt: W-G-G-W. ...