Nieuw

 

Georg Hegel-archief
Filosofie van de staat 31 december 2010 Dank aan Herman van Erp & Frans van Peperstraten

Marx/Engels-archief
Kritiek op Hegels Rechtsfilosofie 29 december 2010 Dank aan Herman van Erp & Frans van Peperstraten

Marx/Engels-archief
De twee voorwoorden van boek 2 van Het Kapitaal 25 december 2010 Dank aan David C.A. Danneels

Eduard Bernstein-archief
De werkstaking - Haar wezen en resultaten 18 december 2010 Dank aan Adrien Verlee

Leon Trotski-archief
Verklaring van Trotski over de bekendmaking van geheime akkoorden 9 december 2010 Dank aan Vonk

Marx/Engels-archief
Het Kapitaal, boek 2, hoofdstuk 1 8 december 2010 Dank aan David C.A. Danneels

Documenten-archief
De gelijkheid der seksen 4 december 2010 Dank aan Adrien Verlee

Eduard Bernstein-archief
De voorwaarden tot het socialisme en de taak der sociaaldemocratie 3 december 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Marx/Engels-archief
Kritiek op het programma van Gotha
Aanvulling van de reeds bestaande tekst met brieven en een voorwoord van F. Engels
10 november 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Marx/Engels-archief
Rede aan het graf van Karl Marx op de begraafplaats te Highgate 9 november 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Antoon Roosens-archief
Nationale identiteit en multiculturele samenleving 9 november 2010 Dank aan Adrien Verlee

Ferdinand Domela Nieuwenhuis-archief
De geschiedenis van het socialisme Toevoeging van deel 3, het laatste. 27 oktober 2010 Dank aan Bert Altena en Adrien Verlee

Ferdinand Domela Nieuwenhuis-archief
De geschiedenis van het socialisme Toevoeging van deel 2 13 oktober 2010 Dank aan Bert Altena en Adrien Verlee

Marcel Liebman-archief
20 augustus 1940: Trotski vermoord 27 september 2010 Dank aan Rood & Adrien Verlee

Antoon Roosens-archief
Empire: of de lof van het anarchistisch individualisme 17 september 2010 Dank aan Adrien Verlee

Antoon Roosens-archief
Over vrijheid en discipline 17 september 2010 Dank aan Adrien Verlee

Ferdinand Domela Nieuwenhuis-archief
De geschiedenis van het socialisme 16 september 2010 Dank aan Adrien Verlee

Nederlandstalige Arbeidersbeweging-archief
Programma en statuten van de Belgische Werkerspartij 7 september 2010 Dank aan Thomas Keirse

Nederlandstalige Arbeidersbeweging-archief
Programma van de Vlaamse Socialistische Arbeiderspartij 30 augustus 2010 Dank aan Thomas Keirse

Leon Trotski-archief
De curve van de kapitalistische ontwikkeling 24 augustus 2010 Dank aan Karel ten Haaf

Christiaan Cornelissen-archief
Op weg naar een nieuwe maatschappij 14 augustus 2010 Dank aan Adrien Verlee

Nederlandstalige Arbeidersbeweging-archief
De scheurcirculaire
Een desastreuze leegloop en een nieuw begin
Epiloog
6 augustus 2010 Dank aan Paul Benschop

Nederlandstalige Arbeidersbeweging-archief
Reorganisatie van het NAS in 1901 en
Vakbeweging, NAS en spoorwegstakingen
5 augustus 2010 Dank aan Paul Benschop

Jenny Walry-archief
Is vervreemding meetbaar? 28 juli 2010 Dank aan Adrien Verlee

Leon Trotski-archief
Stalin - De man en zijn invloed 27 juli 2010 Dank aan Dacob, Kevin Deslyper, Adrien Verlee

Theo Wiering-archief
Een nieuwe opgang van het klassebewustzijn
De economische crisis: probleem en oplossing
13 juli 2010 Dank aan Paul Benschop

Paul Verbraeken-archief
Over Pierre Bourdieu 8 juli 2010 Dank aan Adrien Verlee

Michael Bakoenin-archief
God en de Staat 6 juli 2010 Dank aan Adrien Verlee

Karl Kautsky-archief
De oorsprong van het christendom 3 juli 2010 Dank aan Adrien Verlee

Roestam Effendi-archief
Voor de nationale onafhankelijkheid van Indonesia Ons antwoord aan Mussert
Indonesia en Nederland reiken elkaar de broederhand
Verklaring van partijgenoot Roestam Effendi
30 juni 2010 Dank aan Paul Benschop

A.J. Koejemans-archief
Partijgenoot Sterringa 60 jaar
Een pionier der moderne arbeidersbeweging in het Noorden
30 juni 2010 Dank aan Paul Benschop

Filosofie-archief
Over vrijheid 11 juni 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Paul Verbraeken-archief
De dictatuur van het pollutariaat 8 juni 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Rosa Luxemburg-archief
De kerk en het socialisme 21 mei 2010 Dank aan Leendert Erkelens

Documenten-archief
Aantekeningen over het multinationale concern 21 mei 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Henk Sneevliet-archief
Het contraproces van New York 17 mei 2010 Dank aan Dick de Winter & Adrien Verlee

Daniel Bensaïd-archief
Communisme en stalinisme 14 mei 2010 Dank aan Adrien Verlee

Henk Sneevliet-archief
Spartacus Ontwaakt! 14 mei 2010 Dank aan Dick de Winter & Adrien Verlee

Marcel Liebman-archief
Het Volksfront: veertig jaar geleden 10 mei 2010 Dank aan Valeer Vantyghem

Otto Bauer-archief
Sociaaldemocratie, godsdienst en kerk 10 mei 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Henk Sneevliet-archief
Trotski voor de Internationale Commissie 5 mei 2010 Dank aan Dick de Winter & Adrien Verlee

Lenin-archief
Tweeërlei tactiek van de sociaaldemocratie in de democratische revolutie 5 mei 2010 Dank aan Adrien Verlee

Henk Sneevliet-archief
Met en bij Soen Yat Sen 1 mei 2010 Dank aan Paul Benschop

Leon Trotski-archief
Geschiedenis der Russische Revolutie)
Alle delen zijn nu beschikbaar
30 april 2010 Dank aan Kevin Deslyper & Adrien Verlee

Nederlandstalig arbeidersbeweging-archief
De spoorwegstaking van 1903
Een volksverrader (Mr. P. J. Troelstra) 26 april 2010 Dank aan Rick Denkers

Herman Gorter-archief
Het opportunisme in de Nederlandse Communistische Partij 21 april 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Herman Gorter-archief
De wereldrevolutie 18 april 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Leon Trotski-archief
Uittreden uit het voorlopig parlement en strijd om het Sovjetcongres) 16 april 2010 Dank aan Kevin Deslyper & Adrien Verlee

Leon Trotski-archief
Het nationale vraagstuk
van: Geschiedenis der Russische Revolutie)
15 april 2010 Dank aan Kevin Deslyper & Adrien Verlee

Leon Trotski-archief
Socialisme in één land? (een hoofdstuk uit deel 3 van
Geschiedenis der Russische Revolutie)
14 april 2010 Dank aan Kevin Deslyper & Adrien Verlee

Documenten-archief
Geen geld – de bak in! 13 april 2010 Dank aan Dacob en Adrien Verlee

Leon Trotski-archief
Geschiedenis der Russische Revolutie Deel 2 is nu volledig 12 april 2010 Dank aan Kevin Deslyper & Adrien Verlee

Leon Trotski-archief
Geschiedenis der Russische Revolutie
Hoofdstuk: De bourgeoisie meet haar krachten met de democratie
Hoofdstuk: De massa’s in de knel
8 april 2010 Dank aan Kevin Deslyper & Adrien Verlee

Leon Trotski-archief
Geschiedenis der Russische Revolutie
Hoofdstuk: De samenzwering van Kerenski
Hoofdstuk: De opstand van Kornilov
5 april 2010 Dank aan Kevin Deslyper & Adrien Verlee

Leon Trotski-archief
Geschiedenis der Russische Revolutie
Hoofdstuk: De Landelijke Vergadering in Moskou
3 april 2010 Dank aan Kevin Deslyper & Adrien Verlee

Henk Sneevliet-archief
Proteststaking en massastaking 3 april 2010 Dank aan Paul Benschop

Leon Trotski-archief
Geschiedenis der Russische Revolutie 3 april 2010 Dank aan Kevin Deslyper & Adrien Verlee

Algemeen Archief

Gegevens van het gehele archief filteren
Deze pagina hebbben wij gewijzigd ten behoeve van onderzoek en studie.
Het geeft eveneens een globaal overzicht van de aanwezige teksten. Gebruik het en geniet!
1 april 2010 Dank aan MIA-vrijwilligers

Henk Sneevliet-archief
Honger en machtsvertoon 31 maart 2010 Dank aan Paul Benschop

Nederlandstalig arbeidersbeweging-archief
De spoorwegstaking van 1903
De schuldige bent u! 27 maart 2010 Dank aan Rick Denkers

Ernest Mandel-archief
Overgangsprogramma. Enkele aanvullende voorstellen

Begrotingstekort en internationalisering van het Kapitaal in de marxistische theorie
20 maart 2010 Dank aan Adrien Verlee

Daniel Bensaïd-archief
De theoretische erfenis van Ernest Mandel

Oktober 1917-97 Drie cruciale vraagstukken voor het hedendaagse debat

Het einde van een cyclus...

De glimlach van het dienstmeisje
20 maart 2010 Dank aan Adrien Verlee

Daniel Bensaïd-archief
Mondialisering, naties, volkeren, etnieën 17 maart 2010 Dank aan Valeer Vantyghem

Documenten-archief
De catechismus van den socialistischen loteling 16 maart 2010 Dank aan Valeer Vantyghem

Isabelle Gatti de Gamond-archief
Wat is feminisme? 16 maart 2010 Dank aan Daisy Gryspeerd & Valeer Vantyghem

Arbeidersbeweging-archief & Ferdinand Domela Nieuwenhuis-archief
De algemene werkstaking van 1903 – wat zij was en wat zij ons leert 2 maart 2010 Dank aan Rick Denkers

Harm Kolthek Jr.-archief
De beginselverklaring van het NAS aangevallen en verdedigd
door G. RIJNDERS en H. KOLTHEK JR.
24 februari 2010 Dank aan Rick Denkers

Paul Verbraeken-archief
Het ontstaan van de heersende ideologie in de Sovjet-Unie.
Een inleiding
20 februari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Harm Kolthek Jr.-archief
Het complot ontmaskerd 19 februari 2010 Dank aan Rick Denkers

Nederlandstalige arbeidersbeweging-archief
Tussen revolutie en modernisme 17 februari 2010 Dank aan Paul Benschop

Antonio Gramsci-archief
Problemen van de literaire kritiek
De organisatie van de cultuur
16 februari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Bertolt Brecht-archief
Ontwerp en materiaal voor een proletarische pedagogie: het leerstuk 15 februari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Louis Althusser-archief
Het Piccolo Teatro – Bertolazzi en Brecht 15 februari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Nederlandstalige arbeidersbeweging-archief
Door arm Vlaanderen [nieuw extern venster] 12 februari 2010

V.I. Lenin-archief
Over het zogenaamde vraagstuk van de markten 12 februari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Daniel Bensaïd-archief
Productivisme en ecologie
Nieuwe banden van solidariteit
31 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Daniel Bensaïd-archief
De crisis van het Franse marxisme
De angst haalt het van de hoop
Eén jaar na de aanslagen elf september – God, wat zijn
die oorlogen heilig!
30 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Daniel Bensaïd-archief
De hogere macht van het communisme 29 januari 2010 Dank aan Valeer Vantyghem

Isabelle Gatti de Gamond-archief
De legende van de dorpsonderwijzer 29 januari 2010 Dank aan Valeer Vantyghem

Pierre Legrève-archief
De val van Ahmed Ben Bella: een stap naar rechts 29 januari 2010 Dank aan Valeer Vantyghem

Nederlandstalig arbeidersbeweging-archief
Voorwaarts in de strijd: ‘Recht door Zee’ en ‘De Nieuwe
Tijd’, twee socialistische weekbladen in Twente rond 1900
(pdf)
28 januari 2010 Dank aan Overijsselse Historische Bijdragen

Ernest Mandel-archief
Hannah Arendt: morele wortels en sociale oorzaken
van de fascistische misdaden
28 januari 2010 Dank aan Valeer Vantyghem

Emile Vandervelde-archief
De internationale politiek van België 28 januari 2010 Dank aan Valeer Vantyghem

V.I. Lenin-archief
Oorlog en revolutie 24 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Jenny Walry-archief
Het geld van de toekomst 22 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Leo Apostel-archief
Waarom ik vrijzinnig ben? 22 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

V.I. Lenin-archief
Het bankroet van de Tweede Internationale 22 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Marcel Liebman-archief
De stichting [van de Kommunistische Partij in België] 21 januari 2010 Dank aan Valeer Vantyghem & Adrien Verlee

Leo Michielsen-archief
Waarom ik niet ondertekende 20 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Documenten-archief
Proces Van Extergem, stenografisch verslag 18 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Leo Michielsen-archief
Omtrent het reformisme 17 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Nicos Poulantzas-archief
Naar een democratisch socialisme 16 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee

Nicolai Boecharin-archief
Bloed en Purper 16 januari 2010 Dank aan Paul Benschop & Adrien Verlee

Roestam Effendi-archief
De muiters 15 januari 2010 Dank aan Paul Benschop

Roestam Effendi-archief
Hatta naar Japan 15 januari 2010 Dank aan Paul Benschop

Marcel Liebman-archief
1866-1966: de honderdste verjaardag van Emile Vandervelde 15 januari 2010 Dank aan Valeer Vantyghem

Nicolai Boecharin-archief
Het ABC van het communisme 13 januari 2010 Dank aan Paul Benschop & Adrien Verlee

Marx/Engels-archief
Het joodse vraagstuk 5 januari 2010 Dank aan Adrien Verlee


2009 | 2008 | 2000-2007

Werk mee!

Nederlandstalig Marxistisch Internet-Archief