Marxists Internet Archive

Norsk seksjon: Nytt

fredag 1. januar 2010

Anton Pannekoek: Utviklingen av verdensrevolusjonen og kommunismens taktikk (1920)


mandag 20. juli 2009

Friedrich Engels: Brev fra Wuppertal (1839)


søndag 26. april 2009

Leo Trotski: Krise, boom og revolusjon (1921)


søndag 19. oktober 2008

Nytt dokument i Reed-arkivet:
Boris Reinstein: John Reed 1887-1920 (1921)
Olav Scheflo: Situasjonen i Norge (1920)


tirsdag 5. august 2008

Leo Trotski: Det er på tide å gå til en internasjonal kamp mot stalinismen (1937)
Leo Trotski: Brev til tidsskriftet Oktober (1937)


søndag 3. august 2008

Leo Trotski: Hva er permanent revolusjon? (1929)


mandag 28. juli 2008

Leo Trotski: Frankrike foran avgjørelsen (1938)


søndag 27. juli 2008

Leo Trotski: De eneveldige defaitister (1938)


lørdag 26. juli 2008

Karl Liebknecht: En internasjonal sosialists tilståelse (1916)


fredag 25. juli 2008

Karl Liebknecht: Tross alt! (1919)


lørdag 14. juni 2008

Nytt arkiv:
Anton Pannekoek (1873-1960)
Anton Pannekoek: To slags reformer (1908)
Anton Pannekoek: Masseaksjon og revolusjon (1912)


torsdag 8. mai 2008

Leo Trotski: Erklæring om Moskva-prosessene (1936)


mandag 28. april 2008

Leo Trotski: Forord til den norske utgaven av Mitt liv (1935)
Leo Trotski: Nitti år med Det kommunistiske manifest (1937)


onsdag 9. april 2008

Walter Held: Hegnas teorier om "russisk bondesocialisme" og Lenin (1937)
Leo Trotski: Kina og Japan (1937)
Leo Trotski: Mordet på Andres Nin ved GPUs agenter (1937)
Rosa Luxemburg: Opportunismen og det muliges kunst (1898)


tirsdag 26. februar 2008

Walter Held: Hvad foregår i Spania? (1937)


tirsdag 19. februar 2008

Hal Draper: Clark Kerrs tanker (1964)


mandag 18. februar 2008

Nytt arkiv:
Victor Serge (1890-1947)
Victor Serge: Den siste utvikling av den spanske revolusjon (1937)


søndag 17. februar 2008

Nytt arkiv:
Walter Held (1910-1942)
Walter Held: Noen bemerkninger om overfallet på Helge Krog (1937)


lørdag 16. februar 2008

Olav Scheflo: Scheflo svarer Stalin (1937)
Jeanette Olsen: Finnes det "trotskister" i Norge? (1937)
Jeanette Olsen: 1ste mai - 17de mai (1937)
Jeanette Olsen: Arbeiderklassen og militærvesenet (1937)


fredag 15. februar 2008

Vladimir Lenin: Hilsningstelegram til Den bayerske rådsrepublikken (1919)


søndag 10. februar 2008

Leo Trotski: Teser om revolusjon og kontrarevolusjon (1926)


lørdag 9. februar 2008

Leo Trotski: Stalinisme eller bolsjevisme (1937)


sømdag 3. februar 2008

Vladimir Lenin: De russiske revolusjonæres reise gjennom Tyskland (1917)


fredag 1. februar 2008

Leo Trotski: Femti dager (1907)
Vladimir Lenin: En tysk stemme om krigen (1914)
Vladimir Lenin: Internasjonalen og "fedrelandsforsvaret" (1914)


søndag 27. januar 2008

Leo Trotski: Tidevann (1921)


lørdag 26. januar 2008

Leo Trotski: Det nasjonale spørsmålet og skoleringen av partiungdommen (1923)
Vladimir Lenin: Notat til L. Kamenjev om kampen mot storrussisk sjåvinisme (1922)


fredag 25. januar 2008

Nikolai Bukharin: Det norske spørsmål (1922)
Leo Trotski: Hvorfor tilstår de anklagede i Moskva? (1936)
Olav Scheflo: Utkast til brev til Det norske Arbeiderparti i G. Zinovjevs navn (1922)
Olav Scheflo: Brev til G. Zinovjev (1923)


mandag 21. januar 2008

Leo Trotski: Folkesjel eller klassestandpunkt? (1908)
Leo Trotski: Streikens rolle i en revolusjon (1931)


torsdag 17. januar 2008

Georg Lukacs: Massenes spontanitet, partienes aktivitet (1921)


mandag 31. desember 2007

Vladimir Lenin: "Demokrati" og diktatur (1918)


søndag 3o. desember 2007

Leo Trotski: Avisen og leserne (1923)


lørdag 29. desember 2007

Nytt arkiv:
Karl Liebknecht (1871-1919)
Karl Liebknecht: Fienden står i eget land! (1915)
Karl Liebknecht: Vårt neste mål (1918)


fresdag 28. desember 2007

Nytt referanse-arkiv:
Arnulf Øverland (1889-1968)


torsdag 27. desember 2007

Georg Lukacs: Kritiske kommentarer til Rosa Luxemburg: Den russiske revolusjon (1923)


tirsdag 25. desember 2007

Nytt referanse-arkiv:
Rudolf Nilsen (1901-1929)


søndag 23. desember 2007

Karl Radek: Anti-parlamentarisme (1919)


lørdag 15. desember 2007

Nikolai Bukharin: Imperialismen og proletariatet (1916)


onsdag 12. desember 2007

John Reed: Fra bolsjevikenes Russland (1918)
Karl Marx: Tale ved årsfesten til The People's Paper (1856)


søndag 9. desember 2007

Friedrich Engels: Om historisk materialisme (1892)


fredag 7. desember 2007

Nikolai Bukharin: Om parlamentarisk arbeid (1920)
Georg Lukacs: Bukharins historiske materialisme (1925)


lørdag 10. november 2007

Nikolai Bukharin: Det nye i den russiske revolusjon (1920)


søndag 4. november 2007

Nytt arkiv:
Duncan Hallas (1925-2002)
Duncan Hallas: Frem mot et revolusjonært sosialistisk parti (1972)
Tony Cliff: Trotskisme etter Trotski - Internasjonale Sosialisters røtter (1999)


lørdag 3. november 2007

Nytt arkiv:
Tony Cliff (1917-2000)
Tony Cliff: Hva er reformisme? (1957)


lørdag 27. oktober 2007

Hal Draper: En sosialistisk guide til nasjonale frigjøringsbevegelser (1969)


tirsdag 16. oktober 2007

Nytt referanse-arkiv:
Arvid G. Hansen (1894-1966)
Arvid G. Hansen: Fra Lassalle til Lenin (utdrag) (1929)
Jeanette Olsen: Bolsjevisme eller stalinisme? (1937)


fredag 5. oktober 2007

Leo Trotski: Fra ord til handling (1917)


tirsdag 25. september 2007

Antonio Gramsci: Individualisme og kollektivisme (1918)


lørdag 1. september 2007

Karl Radek: Slutten på en sang (1916)


tirsdag 28. august 2007

Vladimir Lenin: Tale i Petrograds sovjet (1917)
Vladimir Lenin: Profetiske ord (1918)
Vladimir Lenin: Hilsen til de ungarske arbeidere (1919)


fredag 24. august 2007

Marcus Thrane: Om Schleswig og Danmark - Norges deltagelse i krigen (1848)
Marcus Thrane: Bonde for præst og surt øll for viin (1850)


torsdag 23. august 2007

Marcus Thrane: Hvad er tyveri (1854)


tirsdag 21. august 2007

Marcus Thrane: Jeg takker gudene (1877)


søndag 19. august 2007

Leo Trotski: Lenin som nasjonal type (1920)
Leo Trotski: "Du" og "De" i Den røde armé (1922)
Leo Trotski: Fabrikkomitéer og arbeiderkontroll (1931)


lørdag 18. august 2007

Nytt arkiv:
Karl Radek (1885-1939)
Karl Radek: Sosialismens utvikling fra vitenskap til handling (1918)


fredag 17. august 2007

Marcus Thrane: Partier, forhold og misforhold (utdrag) (1848)
Marcus Thrane: Tidenes moral (utdrag) (1848)
Marcus Thrane: Brev til de politiske provinsaviser (1848)
Marcus Thrane: Statsbygningen (1850)
Marcus Thrane: Til publikum (1850)
Marcus Thrane: Folketeater (1850)
Marcus Thrane: En husmanns fengsling (1850)
Marcus Thrane: Den franske revolusjon (1871)
Marcus Thrane: Insurgentene i Paris (1871)
Marcus Thrane: Frankrike (1871)
Marcus Thrane: Kristendom og sosialisme (1873)


torsdag 16. august 2007

Leo Trotski: Amerika og fremtiden (1931)
Vladimir Lenin: Krigen og det russiske sosialdemokratiet (utdrag) (1914)
Vladimir Lenin: Noen teser (1915)
Vladimir Lenin: Opportunismen og den 2. internasjonales sammenbrudd (utdrag) (1916)
Vladimir Lenin: Avskjedsbrev til de sveitsiske arbeiderne (1917)


mandag 13. august 2007

Vladimir Lenin: Protest fra russiske sosialdemokrater (1899)


søndag 12. august 2007

Vladimir Lenin: Vårt program (1899)
Vladimir Lenin: Om streik (1899)
Vladimir Lenin: Om geriljakrig (1906)
Vladimir Lenin: Noen særegenheter ved marxismens historiske utvikling (1910)
Vladimir Lenin: Ungdomsforbundets oppgaver (1920)
Vladimir Lenin: Vår revolusjon (1923)
Leo Trotski: Fra Oktoberrevolusjonen til Brest-Litovsk (1918)


tirsdag 7. august 2007

Leo Trotski: Lærdommene fra Pariskommunen (1921)


mandag 6. august 2007

Leo Trotski: Tale ved Joffes grav (1927)
Leo Trotski: Trotskis testamente (1940)
Nikolai Bukharin: Et mektig marxistisk parti (1923)
Alexandra Kollontai: Norges første bolsjevik (1948)


søndag 5. august 2007

Rosa Luxemburg: Tale ved SPDs Stuttgart-kongress I (1898)
Rosa Luxemburg: Tale ved SPDs Stuttgart-kongress II (1898)
Rosa Luxemburg: Til samlingskongressen for de sosialistiske organisasjonene i Manchester (1911)
Rosa Luxemburg: En fornøyelig misforståelse (1911)
Nikolai Bukharin: En generalstab for verdens organiserte arbeidere (1923)
Nikolai Bukharin: Mot alle splittelsesforsøk I (1923)
Nikolai Bukharin: Mot alle splittelsesforsøk II (1923)


lørdag 4. august 2007

Rosa Luxemburg: I stormvær (1908)
Rosa Luxemburg: Tale ved SPDs Nürnberg-kongress (1908)
Rosa Luxemburg: Hundepolitikk (1916)


fredag 3. august 2007

Ellisif Wessel: Arbeidsfolk - pas på eders eneste våben! (1906)
Ellisif Wessel: Brev med et Marx-nummer (1908)
Ellisif Wessel: Socialisterne, Jesus og Marx (1911)
Ellisif Wessel: Ellisif Wessel om seg selv (1912)
Ellisif Wessel: Utidig lojalitet. Eller noget værre? (1913)
Ellisif Wessel: I Marx' ånd (1914)
Ellisif Wessel: Rusland og arbeiderne (1914)
Ellisif Wessel: Er det socialister!? (1915)
Ellisif Wessel: Hvor blir det nu av de ømskindede forfattere? (1919)


torsdag 2. august 2007

Olav Scheflo: Ungdomsforbundet og arbeiderbevægelsen (1914)
Olav Scheflo: Den russiske revolution (1917)
Olav Scheflo: Det norske Arbeiderparti etter landsmøtet (1918)
Olav Scheflo: Tillid til Internationalen (1923)
Olav Scheflo: Forskjell på diktaturstatene (1937)
Olav Scheflo: Prosessen (1938)
Olav Scheflo: Ikke døm det tyske folk! (1938)
Olav Scheflo: Et omvendt München (1939)


mandag 30. juli 2007

Vladimir Lenin: Friedrich Engels (1895)
Vladimir Lenin: Lærdomar frå Moskva-oppstanden (1906)
Vladimir Lenin: Den tredje Internasjonale og dens plass i historien (1919)


søndag 29. juli 2007

Nytt arkiv:
Tidsskriftet Mot Dag (1921-1936)
Vladimir Lenin: Sosialisme og krig (1915)
Vladimir Lenin: Den proletariske revolusjonens militærprogram (1916)
Vladimir Lenin: Marxisme og oppstand (1917)


lørdag 28. juli 2007

Leo Trotski: Jeg innestår med mitt liv! (1937)


fredag 27. juli 2007

Leo Trotski: Zimmerwald-manifestet (1915)
Leo Trotski: Dialektisk materialisme (1939)


torsdag 26. juli 2007

Clara Zetkin: For et revolusjonært klasseparti (1899)
Ellisif Wessel: Den røde fane (1915)
Vladimir Lenin: Revolusjonen i Russland er i gang (1905)
Vladimir Lenin: Frihet til kritikk og enhet i handling (1906)
Vladimir Lenin: Til de kvinnelige arbeiderne (1920)
Vladimir Lenin: Betingelser for opptak i den kommunistiske Internasjonale "(Moskvatesene") (1920)
Olav Scheflo: Arbeiderklassens regjering (1928)

Nytt arkiv:
Arbeiderbevegelsens historie i Norge


onsdag 25. juli 2007

Nytt arkiv:
Nikolai Bukharin (1888-1938)
Nikolai Bukharin: Folkeforbundets hemmeligheter (1920)


fredag 20. juli 2007

Alexandra Kollontai: Kvinnedagen (1913)


torsdag 19. juli 2007

Georg Lukacs: Innledning til Lenin - handlingens teoretiker (1967)


onsdag 18. juli 2007

Antonio Gramsci: Bolsjevikene (1917)
Vladimir Lenin: Hva må gjøres? (1902)
Vladimir Lenin: Nasjonal politikk og proletarisk internasjonalisme (1914)
Vladimir Lenin: Tale til forsvar av den kommunistiske Internasjonales taktikk (1921)
Vladimir Lenin: Til fireårsdagen for oktoberrevolusjonen (1921)
Vladimir Lenin: Tale på et møte med medlemmer av de tyske, polske, tsjekkoslovakiske, ungarske og italienske delegasjonene (1921)
Vladimir Lenin: Brev til de tyske kommunistene (1921)
Vladimir Lenin: Nye tider, gamle feil i ny skikkelse (1921)
Vladimir Lenin: Brev til de polske kommunistene (1921)
Vladimir Lenin: Om gullets betydning nå og etter at sosialismen har vunnet fullstendig seier (1921)
Vladimir Lenin: Brev til medlemmene av politbyrået i sentralkomiteen for RKP(b) (1922)
Vladimir Lenin: Vi har betalt en altfor høy pris (1922)
Vladimir Lenin: Forslag til utkast til resolusjon om beretningen fra RKP(b)s delegasjon i Komintern (1922)
Vladimir Lenin: Brev til G. Zinovjev (1922)
Vladimir Lenin: Til Pravdas tiårsjubileum (1922)
Kathrine Bugge: Hvad værd har arbeiderens liv i hans egne øine? (1914)


tirsdag 17. juli 2007

Rosa Luxemburg: Om Marokko (1911)
Rosa Luxemburg: Enten - eller (1916)


søndag 15. juli 2007

Rosa Luxemburg: Den "umodne" massen (1918)
Rosa Luxemburg: Hva er sosialisme? (1918)
Rosa Luxemburg: Forsømte plikter (1919)


lørdag 14. juli 2007

Nytt arkiv:
Alexandra Kollontai (1872-1952)
Alexandra Kollontai: Den internasjonale arbeiderklassen og krigen (1912)
Alexandra Kollontai: Derfor må bolsjevikene seire (1917)
Rosa Luxemburg: Martinique (1902)
Rosa Luxemburg: I lyset fra revolusjonens ild (1905)
Rosa Luxemburg: Nasjonalforsamlingen (1918)


fredag 13. juli 2007

Rosa Luxemburg: Den politiske massestreiken og fagorganisasjonene (1910)


torsdag 12. juli 2007

Rosa Luxemburg: Den gode, gamle moldvarpen (1917)


søndag 24. juni 2007

Vladimir Lenin: Den femte internasjonale kongress mot prostitusjon (1913)
Vladimir Lenin: Nok en gang om segregering av skolene etter nasjonalitet (1913)
Vladimir Lenin: Råd fra en tilskuer (1917)


torsdag 17. mai 2007

Karl Marx: Sepoyenes brutalitet og engelskmennenes (1857)


søndag 13. mai 2007

Nytt arkiv:
Antonio Gramsci (1891-1937)
Antonio Gramsci: Fabrikkrådet (1920)


lørdag 12. mai 2007

Rosa Luxemburg: Korthus (1919)


fredag 11. mai 2007

Rosa Luxemburg: Ved 25-årsdagen for Marx'død (1908)
Rosa Luxemburg: Begynnelsen (1918)


onsdag 9. mai 2007

Hal Draper: Sosialismens to sjeler (1966)


tirsdag 8. mai 2007

Rosa Luxemburg: Massestreik, parti og fagforeninger (1906)


mandag 7. mai 2007

Rosa Luxemburg: Til verdens arbeidere (1918)
Rosa Luxemburg: Organisasjonsspørsmål i det russiske sosialdemokratiet (1904)


søndag 6. mai 2007

Rosa Luxemburg: Utkast til Junius-tesene (1916)
Rosa Luxemburg: Hvordan oppstod 1. mai? (1894)


lørdag 5. mai 2007

Vladimir Lenin: Arbeiderklassens oppgaver i den pågående revolusjonen (April-tesene) (1917)


søndag 29. april 2007

Leo Trotski: Herlige tider! (1919)
Leo Trotski: Terrorismens bankerott (1909)


lørdag 28. april 2007

Leo Trotski: Fingrene vekk fra Rosa Luxemburg! (1932)


mandag 9. april 2007

Karl Marx og Friedrich Engels: Adresse fra Sentralkomiteen til Kommunistforbundet (1850)


søndag 17. desember 2006

Olav Scheflo: Venstres egtefødte barn (1922)
Leo Trotski: Om optimisme og pessimisme (1901)


lørdag 16. desember 2006

Vladimir Lenin: Lenins testamente (1922-23)


lørdag 18. november 2006

Olav Scheflo: Lenin som politiker og menneske (1928)


onsdag 18. oktober 2006

Rosa Luxemburg: Et taktisk spørsmål (1899)


søndag 8. oktober 2006

Olav Scheflo: Kongressen I (1920)
Olav Scheflo: Kongressen II (1920
Olav Scheflo: Julussa-konflikten (1928)
Ellisif Wessel: Krig mot krigen! (1915)
Marcus Thrane: Skal vi være moderate eller skal vi være radikale? (1850)


torsdag 5. oktober 2006

Erling Falk: Karl Marx (1937)


søndag 1. oktober 2006

Nytt referanse-arkiv:
Erling Falk (1887-1940)


lørdag 30. september 2006

Karl Marx: Brev til Vera Sassulitsj (1881)
Kristianiaforslaget 1923
Olav Scheflo: Klarhet (1920)
Olav Scheflo: Kapitalistisk kommunediktatur (1923)
Olav Scheflo: Et 7. juni-opprop (1932)
Olav Scheflo: Folkeflertallet (1933)
Olav Scheflo: Fascistenes dag (1934)
Olav Scheflo: Kominterns Dreyfusaffære (1935)
Olav Scheflo: Nye skillelinjer (1937)
Olav Scheflo: Verre enn antatt (1939)


lørdag 30. september 2006

Nytt referanse-arkiv:
Olav Scheflo (1883-1943)


onsdag 13. september 2006

Georg Lukács: Bolsjevismen som moralsk problem (1918)


onsdag 13. september 2006

Nytt arkiv:
Georg Lukács (1885-1971)


tirsdag 12. september 2006

Marcus Thrane: Nasjonalfølelsen (1876)
Clara Zetkin: Hva kvinnene skylder Karl Marx (1903)
Rosa Luxemburg: Orden hersker i Berlin (1919)
Hal Draper: Fram mot en ny begynnelse (1971)
Ellisif Wessel: Krigen renser (1914)
Jeanette Olsen: Trotski - arbeiderklassens fiende? (1936)
Jeanette Olsen: Åpne grensen for flyktningene! (1939)
Kathrine Bugge: Kjøp en maiblomst


tirsdag 12. september 2006

Nye arkiver:
Clara Zetkin (1857-1933)
Hal Draper (1914-1990)


tirsdag 12. september 2006

Nytt referanse-arkiv:
Kathrine Bugge (1877-1951)


tirsdag 29. august 2006

Nye referanse-arkiver:
Ellisif Wessel (1866-1949)
Jeanette Olsen (1873-1959)


onsdag 4. oktober 2000

Leo Trotski: Lærdommene fra oktober (1924)

Marcus Thrane: Gaardbrukeren og Peer (1851)


tirsdag 3. oktober 2000

Referanse-arkiv: Marcus Thrane (1817-1890)
Om demokrati (1848)
Om eiendomsretten (1854)


1 okt 2000

Norsk-seksjon flyttet til http://www.marxists.org/norsk/, filer re-organisert kronologisk.

For arbeidernes enhetsfront mot fascismen (1931) til Trotski-arkivet

"Reform eller revolusjon" (1899) og Hva vil Spartakus-forbundet? (1918) til Rosa Luxemburg-arkivet

Teser om Feuerbach til Marx-Engels-arkivet

Sovjetene i aksjon (1918) til John Reed-arkivet

Staten og Revolusjonen (1917) til Lenin-arkivet.
(Takk til Øystein Olsens website med Marxistisk Litteratur.)


18 jul 2000

Tilføjet Marxisme og revisjonisme (april 1908) til Lenin-arkivet.
(Tak til Øystein Olsens website med Marxistisk Litteratur.)


6 jul 2000

Tilføjet Karl Marx' lære og dens historiske skjebne (1913) og Tale ved avdukingen av minnesmerket over Marx og Engels (1918) til Lenin-arkivet. (Tak til Rolf Vorhaug)


5 jul 2000

Tilføjet ca. 30 links til Lenin-arkivet og ca. 15 til Marx/Engels-arkivet.


19 nov 1999

Lenin: Brudd på enheten i ly av skrik om enhet (1914), Om parolen om et Europas Forente Stater (1915), Den tiande kongressen til RKP(b) (1921) og Om betydningen av den kjempende materialisme (1922) lagt til i Lenin-arkivet (takk til Mathias Bismo)


14 feb 1999

Engels: Om autoritet (1873) lagt til i Marx / Engels-arkivet (takk til Mathias Bismo)
Lenin: Påtrengende oppgaver for vår bevegelse (1900) lagt til i Lenin-arkivet (takk til Mathias Bismo)


6 feb 1999

Connolly: La oss fri Irland! (1909) lagt til i James Connolly-arkivet (takk til Marianne Tveitan)


5 feb 1999

Trotski: Om Enhetsfronten (1922) lagt til i Leon Trotski-arkivet (takk til Jørn Andersen)


4 feb 1999

Engels: Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap (1880) lagt til i Marx / Engels-arkivet (takk til Mathias Bismo)
Lenin: Staten (1919) lagt til i Lenin-arkivet (takk til Mathias Bismo)


3 feb 1999

Marx: Det fremmedgjorte arbeide (1844) lagt til i Marx / Engels-arkivet (takk til Mathias Bismo)


2 feb 1999

Det kommunistiske Manifest (1848) lagt til i Marx / Engels-arkivet (takk til Mathias Bismo)


2 feb 1999

Norsk seksjon åpnet.Se også:
Engelsk nytt side


Sist oppdatert 19. oktober 2008
fastylegar@marxists.org