Vladimir Lenin

1870–1924


Vladimir LeninMutta siinähän se asian ydin onkin, että tämä »jokin parlamentin tapainen» ei tule olemaan parlamentti siinä mielessä kuin porvarillis-parlamentaariset laitokset ovat. Siinähän se asian ydin onkin, että tämä »jokin parlamentin tapainen» ei tule ainoastaan »säätämään järjestystä ja valvomaan virkavaltaisen koneiston hallintotoimintaa», niin kuin kuvittelee Kautsky, jonka ajatus ei ulotu porvarillisen parlamentarismin puitteita pitemmälle. Sosialistisessa yhteiskunnassa tämä »jokin parlamentin tapainen» työläisten edustajista tulee tietysti »säätämään järjestyksen ja valvomaan» »koneiston hallintotoimintaa», mutta tämä koneisto ei tule olemaan »virkavaltainen". Valloitettuaan poliittisen vallan, työläiset särkevät vanhan virkavaltaisen koneiston, murskaavat sen perustuksiaan myöten, jättämättä siitä kiveä kiven päälle, asettavat sen tilalle uuden, joka on kokoonpantu näistä samoista työläisistä ja toimihenkilöistä, ja näiden virkavaltaistumista vastaan ryhdytään heti toimenpiteisiin, jotka Marx ja Engels ovat yksityiskohtaisesti eritelleet: 1) ei ainoastaan valinnallisuus, vaan myös erotettavuus millä hetkellä tahansa; 2) palkka, joka ei ole työmiehen palkkaa korkeampi; 3) viipymätön siirtyminen siihen, että kaikki suorittavat tarkastus- ja valvontatehtäviä, että kaikista tulee väliaikaisesti »byrokraatteja» ja ettei näin muodoin kukaan voi tulla »byrokraatiksi».
— Vladimir Lenin: Valtio ja vallankumous (1917)


Teokset:

Osa 1
1893–1894
Osa 2
1895–1897
Osa 3
Kapitalismin kehitys Venäjällä
Osa 4
1898–04/1901
Osa 5
05/1901–02/1902
Osa 6
01/1902–08/1903
Osa 7
09/1903–12/1904
Osa 8
01–07/1905
Osa 9
06–11/1905
Osa 10
11/1905–06/1907
Osa 11
06/1906–01/1907
Osa 12
01–06/1907
Osa 13
06/1907–04/1908 
Osa 14
Materialismi & empiriokritisismi
Osa 15
03/1908–08/1909
Osa 16
09/1909–12/1910
Osa 17
12/1910–04/1912
Osa 18
04/1912–03/1913
Osa 19
03/1913–12/1913
Osa 20
12/1913–08/1914
Osa 21
08/1914–12/1915
Osa 22
12/1915–07/1916
Osa 23
08/1916–03/1917
Osa 24
04–06/1917
Osa 25
06–09/1917
Osa 26
09/1917–02/1918
Osa 27
02–07/1918
Osa 28
07/1918–03/1919
Osa 29
03/1919–08/1919
Osa 30
09/1919–04/1920
Osa 31
04–12/1920
Osa 32
12/1920–08/1921
Osa 33
08/1921–03–1923
Osa 34
Kirjeitä 1895–1911
Osa 35
Kirjeitä 1912–1922
Osa 36
Kirjeitä 1900–1923
Osa 37
Kirjeitä omaisille
Osa 38
Filosofian vihkot
Osa 39
Imperialismi-vihkot
Osa 40
Agraarikysymyksen vihkot
Osa 41
1896–10/1917
Osa 42
10/1917–03/1923
Osa 43
12/1893–10/1917
Osa 44
 
Osa 45
 
Hakemisto 1
Asiahakemisto
Hakemisto 2
Viitatut teokset ja nimihakemisto

 


 

Valittuja teoksia: