Marxistický internetový archiv - Česká sekce
Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels

Spisy

SVAZEK

5

březen - listopad 1848

(podle vydání vydaného Státním nakladatelstvím politické literatury Praha, 1959)

Požadavky Komunistické strany v Německu, K. Marx, B. Engels
Dopis Etiennu Cabetovi.- Prohlášení proti německé demokratické společnosti v Pařiži, K. Marx, B. Engels
Dopis redaktorovi listu „Alba“, K. Marx

Články z "Neue Rheinische Zeitung" 1. června - 7. listopadu 1848
Červen
Od redakce „Neue Rheinische Zeitung“
Frankfurtské shromáždění, B. Engels
Hüser, B. Engels
Nový hrdinský čin bourbonské dynastie, B. Engels
Demokratická strana, K. Marx
Camphausenovo prohlášení na zasedání 30.května, K. Marx
Otázky života a smrti, K. Marx, B. Engels
Camphausenova vláda, K. Marx
Válečná komedie ve Šlesviku - Holštýnu, B. Engels
Reakce, K. Marx, B. Engels
Výbor veřejné bezpečnosti v Berlíně, K. Marx, B. Engels
Programy radikálně demokratické strany ve Frankfurtu a frankfurtské levice, K. Marx, B. Engels
Dohodovací debaty v Berlíně, B. Engels
Dohodovací debaty, B. Engels
Otázka adresy, K. Marx, B. Engels
Nové dělení Polska, B. Engels
Štít dynastie, K. Marx, B. Engels
Kolín v nebezpečí, B. Engels
Frankfurtské a berlínské shromáždění se prohlašují za nekompetentní, K. Marx, B. Engels
Berlínské debaty o revoluci, B. Engels
Postavení stran v Kolíně, K. Marx, B. Engels
Dohodovací zasedání z 15. června, K. Marx, B. Engels
Pražské povstání, B. Engels
Zatčeni Valdenairovo. — Sebaldt, K. Marx, B. Engels
Dohodovací zasedání ze 17. června, B. Engels
Stuppův pozměňovací návrh, K. Marx, B. Engels
Nová politika v Poznaňsku, B. Engels
Pád Camphausenovy vlády, K. Marx, B. Engels
První čin německého Národního shromážděni ve Frankfurtu, B. Engels
Hansemannův kabinet, K. Marx, B. Engels
„Neue Berliner Zeitung“ o chartistech, K. Marx, B. Engels
„Gervinus-Zeitung“ hrozí, K. Marx, B. Engels
Patowův pamětní spis o výkupu, K. Marx, B. Engels
Demokratický charakter povstání, B. Engels
Zprávy z Paříže, K. Marx, B. Engels
Zprávy z Paříže, K. Marx, B. Engels
Podrobnosti o událostech 23. června, B. Engels
Zprávy z Paříže, K. Marx, B. Engels
List „Northern Star“ o „Neue Rheinische Zeitung“, K. Marx, B. Engels
23. červen, B. Engels
24. červen, B. Engels
25. červen, B. Engels
Červnová revoluce, K. Marx

Červenec
„Kölnische Zeitung“ o červnové revoluci, B. Engels
Červnová revoluce (průběh povstání v Paříži), B. Engels
      I
      II
Německá zahraniční politika, B. Engels
Marrast a Thiers, K. Marx, B. Engels
Dohodovací debaty, B. Engels
Zatýkání, K. Marx, B. Engels
Zatýkání, K. Marx, B. Engels
Dohodovací debaty, B. Engels
Soudní vyšetřování "Neue Rheinische Zeitung", K. Marx
Berlínské dohodovací debaty, B. Engels
Vláda činu, K. Marx
Dohodovací debaty, B. Engels
Vládní krize, K. Marx
Dohodovací zasedání z 4. července (druhý článek), B. Engels
Soudní vyšetřování "Neue Rheinische Zeitung", K. Marx
Německá zahraniční politika a poslední události v Praze, K. Marx, B. Engels
Dohodovací debaty ze 7. července, B. Engels
Pan Forstman o státním úvěru, K. Marx, B. Engels
Dohodovací debaty, B. Engels
Debaty o návrhu Jacobyho, B. Engels
Debaty o návrhu Jacobyho (pokračování), B. Engels
Rozpuštěni klubů ve Stuttgartu a Heidelberku, B. Engels
Návrh pruského tiskového zákona, K. Marx
Návrh zákona o občanské gardě, K. Marx, B. Engels
      I
      II
      III
„Faedrelandet“ o přiměří s Dánskem, B. Engels
Přiměří s Dánskem, B. Engels
Debaty o návrhu Jacobyho (pokračování), B. Engels
Turínská „Concordia“, K. Marx, B. Engels
Debaty o návrhu Jacobyho (dokončení), B. Engels
Návrh zákona o nucené půjčce a jeho zdůvodnění, K. Marx, B. Engels
      I
      II
Dohodovací debaty o okresních stavech (dohodovací zasedání z 18. července), B. Engels
Rozpuštění demokratických spolků v Bádensku, B. Engels
Návrh zákona o zrušení feudálních břemen, K. Marx

Srpen
„Kölnische Zeitung“ o anglických poměrech, B. Engels
Dohodovací debata o Valdenairově záležitosti, B. Engels
Ruská nóta, K. Marx, B. Engels
Hansemannova vláda a staropruská osnova trestního zákona, K. Marx, B. Engels
„Kölnische Zeitung“ o nucené půjčce, K. Marx, B. Engels
Proudhonova řeč proti Thiersovi, K. Marx, B. Engels
Debata o dosavadním zákonodárství o výkupu, B. Engels
„Vzorný stát“ Belgie, K. Marx
Debaty o polské otázce ve Frankfurtu, B. Engels
      I
      II
      III
      IV
      V
      VI

Září
Debaty o polské otázce ve Frankfurtu, B. Engels
      VII
      VIII
      IX
Německé říšské občanství a pruská policie, K. Marx, B. Engels
Osvobozenecký boj Itálie a příčiny jeho nynějšího nezdaru, B. Engels
„Kölnische Zeitung“ o Itálii, B. Engels
„Zeitungs-Halle“ o porýnské provincii, B. Engels
Zprostředkováni a intervence. Radecký a Cavaignac, B. Engels
Rozsudky smrti v Antverpách, B. Engels
Marx a pruské poddanství, K. Marx
Příměří s Dánskem, B. Engels
Pád vlády činu, B. Engels
Dánsko-pruské přiměří, B. Engels
Krize a kontrarevoluce, K. Marx
      I
      II
      III
      IV
Svoboda rokování v Berlíně, K. Marx, B. Engels
Ratifikace příměří, B. Engels
Povstání ve Frankfurtu, B. Engels
      I
      II
Vláda kontrarevoluce, K. Marx, B. Engels
Stav obležení v Kolíně, K. Marx, B. Engels

Říjen
„Neue Rheinische Zeitung“ opět vychází, K. Marx, B. Engels
Revoluce ve Vídni, K. Marx
„Kolínská revoluce“, K. Marx
Pfuelova vláda, K. Marx
Thiersova řeč o všeobecné hypoteční bance s nuceným kursem papírů, K. Marx
„Frankfurter Oberpostamts - Zeitung“ a vídeňská revoluce, K. Marx
Odpověď pruského krále delegaci Národního shromáždění, K. Marx
Odpověď Bedřicha Viléma IV. delegaci občanské gardy, K. Marx
„Réforme“ o červnovém povstání, K. Marx
Anglo - francouzské zprostředkováni v Itálii, K. Marx
„Vzorný konstituční stát“, K. Marx
Státní návladní „Hecker“ a „Neue Rheinische Zeitung“, K. Marx

listopad
„Výzva demokratického kongresu k německému lidu“, K. Marx
Pařížská „Réforme“ o situaci ve Francii, K. Marx
Revoluce ve Vídni a „Kölnische Zeitung“, K. Marx
Poslední zprávy z Vídně, Berlína a Paříže, K. Marx
Vítězství kontrarevoluce ve Vídni, K. Marx

Z rukopisné pozůstalosti Bedřicha Engelse
Z Paříže do Bernu, B. Engels
      I. Seina a Loira
      II. Burgundsko

Přílohy
Všem dělníkům v Německu!
Protokol ze zasedání kolínské obce Svazu komunistů
Soudní stiháni „Neue Rheinische Zeitung“
Soudní stiháni „Neue Rheinische Zeitung“
Zpráva o svolání porýnského krajského sjezdu demokratických spolků
Soudní stiháni „Neue Rheinische Zeitung“
Z protokolu plenární schůze kolínské Demokratické společnosti 11. srpna 1848
Protest kolínské Demokratické společnosti proti připojení Poznaňska k Německému spolku
Soudní stiháni „Neue Rheinische Zeitung“
Marxovo vystoupení ve vídeňském Demokratickém spolku 28. srpna 1848
Marxovo vystoupení v Prvním vídeňském dělnickém spolku 30. srpna 1848
Dementi
Soudní stiháni „Neue Rheinische Zeitung“
Shromáždění lidu a bezpečnostní výbor
Shromáždění lidu ve Worringenu
Resoluce kolínského shromáždění lidu k povstání ve Frankfurtu
Oznámení vydavatelů „Neue Rheinische Zeitung“ o zastavení listu
Výzva k předplacení listu „Neue Rheinische Zeitung, orgánu demokracie“
Zatykač na Bedřicha Engelse
Černá listina
Marxova řeč, v níž přijímá předsednictví kolínského Dělnického spolku
Z protokolu plenárního zasedání kolínského Dělnického spolku 22. října 1848
Marxova zpráva o událostech ve Vídni