Marxists Internet Archive

Korrekturrapport


OBS! Rapporten är tillsvidare ofullständig; såväl per författarsektion som för arkivet som sådant.


Marx/Engels:

Titel X Datum Korrektur
Platen Korrekturläst 2007-07-10 Jonas Holmgren
Förslaget till skilsmässolag Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Ur: Föreläsningar över tyskarnas moderna litteratur Korrekturläst 2007-07-10 Jonas Holmgren
Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin Korrekturläst 2005-10-09 Jonas Holmgren
Ekonomisk-filosofiska manuskript Korrekturläst 2005-10-09 Jonas Holmgren
Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin. Inledning Korrekturläst 2005-10-09 Jonas Holmgren
Kritiska randanmärkningar till artikeln "Kungen av Preussen och socialreformen. Av en preussare" Okänt    
Utkast till en kritik av nationalekonomin Korrekturläst 2005-09-24 Jonas Holmgren
Om Judefrågan Korrekturläst 2005-10-09 Jonas Holmgren
Den Heliga Familjen Okänt    
Den arbetande klassens läge i England Korrekturläst 2007-05-13 Jonas Holmgren
Teser om Feuerbach Korrekturläst 2006-03-18 Jonas Holmgren
Beskrivning av de under senare tid bildade och fortfarande bestående kommunistiska kolonierna Okänt    
Den Tyska Ideologin Korrekturläst 2006-03-18 Jonas Holmgren
Filosofins elände Korrekturläst 2005-09-24 Jonas Holmgren
Filosofins elände (Liedman) Korrekturläst 2006-03-18 Jonas Holmgren
Ur "Kommunisternas Förbunds Stadgar" Korrekturläst 2007-08-05 Jonas Holmgren
Ur: Den moraliserande kritiken och den kritiserande moralen Korrekturläst 2007-07-10 Jonas Holmgren
Kommunismens grundsatser Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Ur: Tysk socialism i vers och prosa Korrekturläst 2007-07-10 Jonas Holmgren
Om Polen Korrekturläst 2006-11-29 Jonas Holmgren
Lönearbete och kapital Korrekturläst 2007-01-06 Jonas Holmgren
Det kommunistiska partiets manifest Korrekturläst 2006-11-26 Jonas Holmgren
Frankfurtförsamlingen Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Fordringar av Kommunistiska Partiet i Tyskland Korrekturläst 2007-08-05 Jonas Holmgren
Recension av G. Fr. Daumer, "Den nya tidsålderns religion" Korrekturläst 2007-07-11 Jonas Holmgren
Tyska bondekriget Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Centralledningens hänvändelse till förbundet, mars 1850 Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Centralledningens cirkulär till Kommunisternas Förbund, mars 1850 (II) Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Centralledningens hänvändelse till förbundet, juni 1850 Korrekturläst 2006-07-15 Jonas Holmgren
Recension av Thomas Carlyle, "Sista pamfletter" Korrekturläst 2007-07-11 Jonas Holmgren
Klasstriderna i Frankrike 1848-1850 Korrekturläst 2007-03-29 Jonas Holmgren
Recension av A. Chenu, "De sammansvurna" Korrekturläst 2007-07-11 Jonas Holmgren
Preussens triumf Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Louis Bonapartes adertonde Brumaire Korrekturläst 2007-01-01 Jonas Holmgren
Den preussiska staten Korrekturläst 2007-07-10 Jonas Holmgren
Det brittiska herraväldet i Indien Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Den engelska bourgeoisin Korrekturläst 2007-07-11 Jonas Holmgren
Det revolutionära Spanien Korrekturläst 2007-09-14 Jonas Holmgren
Tal vid firandet av "People's Paper" Korrekturläst 2007-06-05 Jonas Holmgren
Inledning till kritiken av den politiska ekonomin Korrekturläst 2007-01-01 Jonas Holmgren
Afghanistan Korrekturläst 2006-11-05 Jonas Holmgren
Om förkapitalistiska produktionssätt Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin Korrekturläst 2007-03-29 Jonas Holmgren
Till kritiken av den politiska ekonomin. Förord Korrekturläst 2007-03-29 Jonas Holmgren
Recension av "Till kritiken av den politiska ekonomin" Korrekturläst 2007-01-01 Jonas Holmgren
Till kritiken av den politiska ekonomin Korrekturläst 2007-03-29 Jonas Holmgren
Det nordamerikanska inbördeskriget Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Kapitalet IV. Teorier om mervärdet Korrekturläst 2005-09-24 Jonas Holmgren
Inauguraladress för Internationella Arbetarassociationen Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Den omedelbara produktionsprocessens resultat Korrekturläst 2006-03-18 Jonas Holmgren
Lön, pris och profit Korrekturläst 2007-01-06 Jonas Holmgren
Herr Tidmans död Korrekturläst 2007-07-10 Jonas Holmgren
Den kapitalistiska ackumulationens tendens Korrekturläst 2007-06-05 Jonas Holmgren
Recension av "Kapitalet" för "Rheinische Zeitung" Korrekturläst 2006-10-14 Jonas Holmgren
Kapitalet. Första upplagan Korrekturläst 2007-03-29 Jonas Holmgren
Kapitalet I. För- och efterskrift Ej korrekturläst    
Kapitalet I. Vara och pengar Ej korrekturläst    
Kapitalet I. Produktionen av det absoluta mervärdet Ej korrekturläst    
Kapitalet I. Produktionen av det relativa mervärdet Ej korrekturläst    
Kapitalet I. Kapitalets ackumulationsprocess Ej korrekturläst    
Kapitalet I. Produktionen av absolut och relativt mervärde Ej korrekturläst    
Kapitalet I. Arbetslönen Ej korrekturläst    
Kapitalet I. Penningens förvandling till kapital Ej korrekturläst    
Kapitalet I. Bilagor Ej korrekturläst    
Översikt över "Kapitalet" Korrekturläst 2006-10-14 Jonas Holmgren
Recension av "Kapitalet" för "Demokratische Wochenblatt" Korrekturläst 2007-03-29 Jonas Holmgren
Recension av "Kapitalet" för "The Fortnightly Review" Korrekturläst 2007-03-29 Jonas Holmgren
Allmänna stadgar för den Internationella Arbetarassociationen Korrekturläst 2006-11-26 Jonas Holmgren
Pariskommunen Korrekturläst 2006-08-06 Jonas Holmgren
Om arbetarklassens politiska verksamhet Korrekturläst 2007-12-27 Jonas Holmgren
Intervju med Karl Marx i "New York World" Okänt    
Om auktoritet Korrekturläst 2006-10-26 Jonas Holmgren
I bostadsfrågan Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Ur: Flyktingslitteratur Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Kritik av Gothaprogrammet Korrekturläst 2006-08-06 Jonas Holmgren
Sociala förhållanden i Ryssland Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Arbetets andel i apans förvandling till människa Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen Korrekturläst 2007-05-13 Jonas Holmgren
Intervju med Karl Marx i Chicago Tribune Okänt    
Socialismens utveckling från utopi till vetenskap Korrekturläst 2006-07-15 Jonas Holmgren
Inledning till det franska arbetarpartiets program Korrekturläst 2006-10-29 Jonas Holmgren
Randanmärkningar till Adolph Wagners lärobok i politisk ekonomi Korrekturläst 2005-09-24 Jonas Holmgren
Nödvändiga och överflödiga samhällsklasser Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Fackföreningarnas roll Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Die Mark (Marken) Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Frankertiden Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Förord till den andra ryska utgåvan av Kommunistiska Manifestet Okänt    
Naturens Dialektik (Urval) Korrekturläst 2006-03-18 Jonas Holmgren
Naturens Dialektik Korrekturläst 2008-06-20 Jonas Holmgren
Tal vid Karl Marx grav Okänt    
Marx och "Neue Rheinische Zeitung" 1848-1849 Korrekturläst 2006-07-15 Jonas Holmgren
Familjens, privategendomens och statens ursprung" Korrekturläst 2006-07-15 Jonas Holmgren
Till de preussiska böndernas historia Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Kapitalet II. Förord Ej korrekturläst    
Kapitalet II. Kapitalets formförändringar och deras kretslopp Ej korrekturläst    
Kapitalet II. Det samhälleliga totalkapitalets reproduktion och cirkulation Ej korrekturläst    
Kapitalet II. Kapitalets omslag Ej korrekturläst    
Kapitalet II. Bilaga. Ej korrekturläst    
Till kommunistiska förbundets historia Korrekturläst 2006-07-15 Jonas Holmgren
Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut Korrekturläst 2006-07-15 Jonas Holmgren
Juristsocialism Korrekturläst 2007-06-05 Jonas Holmgren
Den ryska tsarismens utrikespolitik Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Kapitalet III. Lagen om profitkvotens fallande tendens Ej korrekturläst    
Kapitalet III. För- och efterord Korrekturläst 2006-04-09 Jonas Holmgren
Kapitalet III. Förvandlingen av profiten till genomsnittsprofit Ej korrekturläst    
Kapitalet III. Förvandling av varukapital och penninghandelskapital till varuhandelskapital (köpmanskapital) Ej korrekturläst    
Kapitalet III. Revenyerna och deras källor Ej korrekturläst    
Kapitalet III. Förvandlingen av mervärdet till profit och mervärdekvoten till profitkvot Ej korrekturläst    
Kapitalet III. Profitens klyvning i ränta och företagarvinst. Det räntebärande kapitalet Ej korrekturläst    
Kapitalet III. Profitens klyvning i ränta och företagarvinst. Det räntebärande kapitalet (Fortsättning) Ej korrekturläst    
Kapitalet III. Förvandling av extraprofit till jordränta Ej korrekturläst    
Bondefrågan i Frankrike och Tyskland Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Ur: Tio underbara år Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Om Marx Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Brev till Joseph Weydemeyer Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Några drag ur Marx' familjeliv Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Brev till Luise Weydemeyer Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Marx' sjukdom och död Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
En arbetares minnen av Friedrich Engels Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Samtal med Engels Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Minnen av Engels Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
En kort konturteckning av ett händelserikt liv Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Före 1848 och efter Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Några anmärkningar till ett brev av den unge Marx Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Ur ett brev till M. N. Osjanina Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Brev till Adolf Cluss Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Minnen av Marx Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Besök hos Karl Marx Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Minnen från första internationalens tid Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Att gå till Canossa Korrekturläst 2008-05-23 Jonas Holmgren
Cirkulärbrev till Bebel, Liebknecht, Bracke m.fl. Korrekturläst 2006-10-29 Jonas Holmgren
Brev från Marx till Arnold Ruge Korrekturläst 2006-10-29 Jonas Holmgren
Brev från Marx till P. W. Annenkow En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Marx till J. Weydemeyer En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till F. Lassalle En del    
Brev från Engels till F. Lassalle En del    
Brev från Engels till F. Lassalle En del    
Brev från Marx till Ferdinand Freiligrath En del    
Brev från Marx till F. Lassalle En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till J. B. Schweitzer En del    
Brev från Marx till L. Kugelmann En del    
Brev från Engels till F. A. Lange En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till S. Meyer En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till L. Kugelmann En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till L. Kugelmann En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till L. Kugelmann En del    
Brev från Marx till S. Meyer och A. Vogt En del    
Brev från Marx till L. Kugelmann En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Marx till L. Kugelmann En del    
Brev från Marx till L. Kugelmann En del    
Brev från Marx till W. Liebknecht En del    
Brev från Marx till L. Kugelmann En del    
Brev från Marx till L. Kugelmann En del    
Brev från Marx till E. S. Beesly En del    
Brev från Marx till F. Bolte En del    
Brev från Engels till C. Terzaghi En del    
Brev från Engels till Th. Cuno En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Engels till A. Bebel En del    
Brev från Marx till Engels En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Engels till F. A. Sorge En del    
Brev från Engels till A. Bebel En del    
Brev från Marx till W. Bracke En del    
Brev från Engels till A. Bebel En del    
Brev från Engels till A. Bebel En del    
Brev från Engels till P. L. Lawrow En del    
Brev från Marx till F. A. Sorge En del    
Brev från Marx till Wilhelm Blos i Hamburg En del    
Brev från Marx till "Otjetschestwennyje Sapinsky" En del    
Brev från Engels till K. Kautsky En del    
Brev från Engels till E. Bernstein En del    
Brev från Engels till A. Bebel En del    
Brev från Engels till Marx En del    
Brev från Engels till E. Bernstein En del    
Brev från Engels till E. Bernstein En del    
Brev från Engels till F. A. Sorge En del    
Brev från Engels till Ph. van Patten En del    
Brev från Engels till E. Bernstein En del    
Brev från Engels till E. Bernstein En del    
Brev från Engels till K. Kautsky En del    
Brev från Engels till E. Bernstein En del    
Brev från Engels till A. Bebel En del    
Brev från Engels till V. I. Sassulitsch En del    
Brev från Engels till G. Guillaume-Schak En del    
Brev från Engels till Minna Kautsky En del    
Brev från Engels till F. A. Sorge En del    
Brev från Engels till M. Harkness En del    
Brev från Engels till F. A. Sorge En del    
Brev från Engels till G. Trier En del    
Brev från Engels till Paul Ernst En del    
Brev från Engels till C. Schmidt En del    
Brev från Engels till J. Bloch En del    
Brev från Engels till C. Schmidt En del    
Brev från Engels till K. Kautsky En del    
Brev från Engels till K. Kautsky En del    
Brev från Engels till N. F. Danielson En del    
Brev från Engels till F. A. Sorge En del    
Brev från Engels till F. Mehring En del    
Brev från Engels till H. Starkenburg En del    
Brev från Engels till F. Turati En del    
Brev från Engels till P. Lafargue En del    
Brev från Engels till F. A. Sorge En del    
Brev från Engels till C. Schmidt En del    
Brev från Engels till K. Kautsky En del    
Brev från Engels till P. Lafargue En del    
Brevväxling mellan Marx och Engels 1853 Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Brev med anknytning till Grundrisse Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Brev om "Till kritiken av den politiska ekonomin" Korrekturläst 2007-03-29 Jonas Holmgren
Brevväxling mellan Marx och Engels Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren
Brev från Marx till Otetjestvennye Zapiski och till Vera Zasulitj Korrekturläst 2006-06-30 Jonas Holmgren

 

Mattick:

Titel X Datum Korrektur
Arbetarkontroll Korrekturläst 2009-06-06 Jonas Holmgren
Återblick över Rosa Luxemburg Korrekturläst 2009-06-06 Jonas Holmgren

 

Mehring:

Titel X Datum Korrektur
Gustav II Adolf Korrekturläst 2006-08-12 Jonas Holmgren

 

Plechanov:

Titel X Datum Korrektur
Den monistiska historieuppfattningens utveckling Korrekturläst 2006-08-12 Jonas Holmgren
Om personlighetens roll i historien Korrekturläst 2006-08-12 Jonas Holmgren

 

Lenin:

Titel X Datum Korrektur
Staten och revolutionen Korrekturläst 2006-12-17 Jonas Holmgren
Imperialismen som kapitalismens högsta stadium Korrekturläst 2007-06-02 Jonas Holmgren

 

Pannekoek:

Titel X Datum Korrektur
Olika riktningar inom arbetarrörelsen Korrekturläst 2007-07-01 Jonas Holmgren
Världsrevolution och kommunistisk taktik Korrekturläst 2007-06-03 Jonas Holmgren
Lenin som filosof Korrekturläst 2007-06-03 Jonas Holmgren

 

Kautsky:

Titel X Datum Korrektur
Etik och materialistisk historieuppfattning Korrekturläst 2007-08-05 Jonas Holmgren
Den sociala revolutionen Korrekturläst 2007-08-05 Jonas Holmgren

 

Gorter:

Titel X Datum Korrektur
Öppet brev till kamrat Lenin Korrekturläst 2009-03-22 Jonas Holmgren
Socialismens ABC Korrekturläst 2009-06-06 Jonas Holmgren

 


Last updated on: 6.6.2009