Marxistický internetový archiv - Česká sekce
Marxistický internetový archív

 

Karel Marx
Bedřich Engels

Spisy

SVAZEK

6

listopad 1848 - červenec 1849

(podle vydání vydaného Státním nakladatelstvím politické literatury Praha, 1959)

Články z "Neue Rheinische Zeitung" 9. listopadu 1849 - 19. května 1849[a]

1849
listopad

Berlínská krize, K. Marx,
Bývalé knížectví, B. Engels,
Nové zastupitelské instituce. — Úspěchy hnutí ve Švýcarsku, B. Engels,
Kontrarevoluce v Berlíně, K. Marx,

  I
II
III

*Cavaignac a červnová revoluce, K. Marx,
Výzva demokratického krajského výboru Porýnské provincie
Vláda na lavici obžalovaných, K. Marx
Prohlášení, K. Marx
Zpověď krásné duše, K. Marx
„Kölnische Zeitung“, K. Marx
Pryč s daněmi!!!, K. Marx
Eichmannovo nařízení, K. Marx
Provolání,
Volby do Spolkového soudu, B. Engels
Městská rada, K. Marx
Provolání
O proklamaci Brandenburgovy a Manteuffelovy vlády ve věci odepření daní, K. Marx
Vrchní státní návladní a „Neue Rheinische Zeitung“, K. Marx
Berlínská a kolínská prokuratura, K. Marx
Frankfurtské shromáždění, K. Marx
*Všeobecný stav obležení, K. Marx
Německá ústřední moc a Švýcarsko, B. Engels
Manteuffel a ústřední moc
*Tři soudní procesy proti „Neue Rheinische Zeitung“, K. Marx
Portréty členů spolkové rady, B. Engels
Zpráva frankfurtského výboru o rakouských záležitostech
Novinky
Manteuffelův orgán a Johannes. — Porýnská provincie a pruský král
Revoluční hnutí v Itálii, K. Marx
Podlost německých profesorů


prosinec

Pan Raumer ještě žije
*Druhé stadium kontrarevoluce, K. Marx
Národní rada, B. Engels
Státní převrat kontrarevoluce, K. Marx
Buržoasie a kontrarevoluce, K. Marx
  I
II
III
IV

Nový spojenec kontrarevoluce
Pomluvy „Neue Rheinische Zeitung“, K. Marx
Proces proti Gottschalkovi a druhům, K. Marx
  I
II

Pruská kontrarevoluce a pruští soudci, K. Marx
Dementi
Nová svatá aliance1849
leden

Revoluční hnutí, K. Marx
Buržoasní dokument, K. Marx
Rozpočet Spojených států a křesťansko-germánský rozpočet
Novoroční blahopřání, K. Marx
Švýcarský tisk, B. Engels
Montesquieu LVI., K. Marx
  I
II

Pruský zatykač na Kossutha, B. Engels
Berlínská „Nationalzeitung“ prvotním voličům, K. Marx
  I
II

Situace v Pariži
*Situace v Parižiúnor

„Kölnische Zeitung“ o volbách, K. Marx
Camphausen, K. Marx
Soudní proces proti „Neue Rheinische Zeitung“
  Marxova řeč
Engelsova řeč

Proces proti Porýnskému krajskému výboru demokratů. Marxova řeč.
Proces ve věci odepření daní, K. Marx
Politický proces
*Dělba práce v „Kölnische Zeitung“, K. Marx
Lasalle
  I
II

Pruské finanční hospodářství za Bodelschwingha a spol., K. Marx
Stein
Vídeňský dopisovatel „Kölnische Zeitung“, B. Engels
Saedt
„Kölnische Zeitung“ o boji Maďarů, B. Engels
Vyhlášení republiky v Římě
Ještě jednou o staropruském finančním hospodářství, K. Marx
Denunciacebřezen

Trůnní řeč
  I
II

Ruge
Hospodářská situace
Přísaha anglických vojáků
Březnový spolek, K. Marx
Vídeň a Frankfurt
*Tři nové návrhy zákonů, K. Marx
Vládní provokace
Hohenzollernský celkový plán reforem, K. Marx
Censura
Miliarda
Frankfurtský Březnový spolek a „Neue Rheinische Zeitung“, K. Marx
*Návrh adresy druhé sněmovny, B. Engels
*18. březen, K. Marx
*„Neue Preussische Zeitung“ o 18. březnu, K. Marx

Hohenzollernský návrh tiskového zákona, K. Marx
  I
II

Berlínské debaty o adrese, B. Engels
Válka v Itálii a v Uhrách, B. Engels

Porážka Piemonťanů, B. Engels
  I
II
IIIduben

Zahraniční politika Francouzské republiky
*Komedie s císařskou korunou, B. Engels

Námezdní práce a kapitál, K. Marx
  I
II
III
IV
V

*Vydání politických emigrantů, B. Engels
Prohlášení
Zasedání druhé sněmovny v Berlíně 13. dubna, B. Engels
Rusové, B. Engels

Debaty k zákonu o plakátech, B. Engels
  I
II

Lassalle, B. Engels
*Rozpuštění druhé sněmovny, B. Engels
*Poznaňsko, B. Engelskvěten

Kontrarevoluční plány v Berlíně, B. Engels
Lassalle, B. Engels
Pruský kopanec Frankfurtským, B. Engels
*Rozpuštění, B. Engels
Lassalle, B. Engels
Zákaz shromáždění porýnských obecních rad, B. Engels
Sjezd porýnských měst, B. Engels
*Třetí ve spolku, B. Engels
Chtějí stav obležení, B. Engels
*Pruská armáda a revoluční povstání lidu, B. Engels
*Dotaz k dělníkům, B. Engels
Car a jeho vasalská knížata, B. Engels
Hrdinské činy Hohenzollernů, K. Marx
*Nástup kontrarevoluce a rozvoj revoluce, B. Engels
Nová pruská ústava
Krvavý zákon v Düsseldorfu
Povstání v bergském kraji
*Prodejná sprostota „Kölnische Zeitung“
„Kreuz-Zeitung“
*Nový pruský kopanec Frankfurtským

Nová charta stanného práva
  I
II

*Elberfeld, B. Engels
*Policejní potlačení „Neue Rheinische Zeitung“, K. Marx
*Uhry, B. Engels
*„Mému lidu“
Kolínským dělníkůmK. Marx a B. Engels
Články a dokumenty
31. květen až červenec 1849

Redakci „Frankfurter Journal“. — Prohlášení, K. Marx
*Revoluční povstání ve Falci a v Bádensku, B. Engels
13. červen, K. Marx
Redaktorovi listu „Presse“, K. MarxZ Marxovy a Engelsovy
rukopisné pozůstalosti

Mzda, K. Marx
    (A)
    (B) Dodatky
        I. Atkinson
        II. Carlyle
        III. MacCulloch
        IV. John Wade
        V. Babbage
        VI. Andrew Ure
        VII. Rossi
        [VIII.] Cherbuliez
        [IX.] Bray. — Spořitelny
    (C)
        I. Jak působí na mzdu růst výrobních sil?
        II. Konkurence mezi dělníky a zaměstnavateli
        III. Konkurence mezi dělníky
        IV. Kolísání mzdy
        V. Mzdové minimum
        VI. Návrhy na odpomoc
        VII. Dělnická sdružení
        VIII. Kladná stránka námezdní práce

*Francouzská dělnická třída a presidentské volby, B. Engels
*Proudhon, B. Engels

Přílohy

  Karel Marx
Engelsova žádost o povolení pobytu v Bernu
Deputace k vrchnímu státnímu návladnímu Zweiffelovi
Zpráva o výslechu Marxe, Schappera a Schneidera II. před vyšetřujícím soudcem
Soudní procesy proti „Neue Rheinische Zeitung“
Mandát lausannského Dělnického spolku Bedřichu Engelsovi
„Neue Rheinische Zeitung“ vypisuje předplatné na první čtvrtletí 1849
Soudní proces proti „Neue Rheinische Zeitung“ odročen
Soudní proces Drigalského proti „Neue Rheinische Zeitung“
Ze zápisu výborové schůze kolínského Dělnického spolku z 15. ledna 1849
„Neue Rheinische Zeitung“ zproštěna obžaloby
Dva procesy proti „Neue Rheinische Zeitung“
Demokratický banket
Banket z 24. února
Banket v Gürzenichu
Usnesení plenární schůze kolínského Dělnického spolku z 16. dubna 1849
Ze zápisu výborové schůze kolínského Dělnického spolku ze 17. dubna 1849
Usnesení první odbočky Dělnického spolku v Kolíně
Usnesení plenární schůze kolínského Dělnického spolku z 23. dubna 1849
Zpráva o svolání sjezdu dělnických spolků
Osud redaktorů „Neue Rheinische Zeitung“
Odjezd Karla Marxe
Soudní proces proti „Neue Rheinische Zeitung“
Zatykač na Bedřicha Engelse

__________________________________

Poznámka:

a Stanovit autorství Marxových a Engelsových článků otištěných v „Neue Rheinische Zeitung“ je velmi těžké, protože články nejsou podepsány, sami autoři k tomu zanechali velmi málo dokladů a rukopisné originály se nezachovaly. Kromě toho mnoho článků nese stopy společné práce obou autorů. V případech, kdy nebylo možno určit, kdo z obou autorů, zda Marx či Engels, ten či onen článek napsal, není za článkem autor uveden.

K článkům, které neměly nadpis, byl titul doplněn Institutem marxismu-leninizmu a jsou označené hvězdičkou.