марксистичка интернет архива

македонски оддел

Што има ново?


2018    2017
2016    2015    2014    2013
2012    2011    2010    2009
2008    2007    2006    2005

2018

јуни 2018:
Три илјади зборови
Лилјана Мијановиќ Бевме реални, го баравме невозможното
мај 2018:
Јосип Броз Тито Говор на Шестиот конгрес на Сојузот на синдикатите на Југославија
Бертолд Брехт Испрашување на добриот човек
Светозар Вукмановиќ – Темпо Писмо до Централниот комитет на КПЈ
Сергеј Есенин Балада за 26-те
Владимир Мајаковски Ете така се сторив куче, Ода на револуцијата, Отворено писмо до работниците и Владимир Илјич
Адолф Јофе Писмо до Лав Троцки
Декларацијата за правата на работниот и експлоатираниот народ
Декларација за правата на народот на Русија
Владимир Илич Ленин До членовите на Централниот комитет
Извештај по повод демонстрациите против Виетнамската војна во Белград 1966
април 2018:
Статии во „Нова Македонија“ за настаните во 1968 година
Задачата на народно-ослободителните партизански одреди
Бертолд Брехт Песни
март 2018:
Небојша Попов Универзитетот во идеолошка наметка (извадок)
Александра Колонтај Општествената основа на женското прашање
Статии во „Политика“ за настаните во 1968 година
февруари 2018:
Милан Недков, Димитар Мирчев Студентската 1968 година (избор на текстови)
Мао Це Тунг Против либерализмот
јануари 2018:
Јован Корубин Големата илузија: 1968-та

2017

ноември 2017:
Ерих Фром Хуманистичкиот социјализам
Енвер Хоџа Писмо до Светозар Вукмановиќ - Темпо
Јуџин Дебс Додека има пониска класа, јас сум во неа
Рафаел Алберти Малечок разговор на револуцијата и поетот
Луиџи Фабри Анархизам и комунизам
јули 2017:
Иво Андриќ Приказна од Јапонија
април 2017:
Кочо Рацин Селското движење на богомилите во Средниот век
Кочо Рацин Развитокот и значењето на една нова наша книжевност
Бојан Зафировски Отворено писмо до Крсто Коњушки
март 2017:
Устав на Социјалистичка Република Македонија од 1974 година
Кочо Рацин Сказна
февруари 2017:
Фридрих Енгелс „Капиталот“
Петар Кропоткин Две писма до Ленин
Кочо Рацин Драговитските богомили
Александра Колонтај Жените борци во деновите на Големиот Октомври
јануари 2017:
Фреди Перлман Постојаната привлечност на национализмот
Управа за државна безбедност на СРМ Положба помеѓу бившите приврзаници на Информбирото
Моша Пијаде За прашањето на Балканската Федерација

2016

септември 2016:
Ќамуран Тахир Писмо до Јосип Броз Тито од 15 мај 1973 година
август 2016:
Кочо Рацин Сандански
Хајнрих Хајне Шлеските ткајачи
Алтернативен превод на Манифестот на Комунистичката партија од Карл Маркс и Фридрих Енгелс (pdf)
Дополнителни песни од Назим Хикмет
јули 2016:
Бојан Зафировски Д’н’шња и јутрешња Македонија
јуни 2016:
Трајко Мишковски Биографија
Трајко Мишковски Автобиографија
мај 2016:
Коста Абрашевиќ Црвена
февруари 2016:
Миѓени Слободни стихови

2015

ноември 2015:
Први Мај одбележан во Битолско
октомври 2015:
Црвено работничко календарче за 1911 година (извадок)
Повик до македонскиот работен народ
Христовото воскресение и Први мај
Чуден заклучок
септември 2015:
Богомили (извадок од „Работничкиот речник“)
јули 2015:
Лав Троцки Преодната програма
јуни 2015:
непознат автор Ој Шпанијо земјо храбра
Борис Атков Минерот - снајперист
Хауард Зин Народна историја на САД (извадок)
мај 2015:
Отворање на архивата на Ганчо Хаџи Панзов
април 2015:
Нестор Махно Први мај: симбол на една нова ера во животот и борбата на работниците
март 2015:
Андре Бретон и Диего Ривера Манифест: Кон една слободна и револуционерна уметност
Лав Троцки Фашизам: Што е тоа и како да се бориме против него

2014

ноември 2014:
Миодраг Арсовски - Болто Борбениот пат на Карадачкиот партизански одред
Леток на Комунистичката партија на Албанија по повод бесењето на шест македонски партизани во Тирана
октомври 2014:
Салтир Путински Формирање и акции на Козјачкиот партизански одред
Кочо Рацин Испанска балада
Кочо Рацин Смртта на астурискиот рудар
Димитар Солев Дрен
Волче Наумчески Шпанија
август 2014:
Бертолт Брехт Прашања од еден работник кој чита
јуни 2014:
Стрелањето на партизанката Лена
април 2014:
Работничкото движење во Македонија (1906)
март 2014:
Љубен Георгиевски - Љупта Првомајско изненадување

2013

декември 2013:
Карл Маркс: „Писмо до Џени Маркс“
Никола Кирков, Милан Сланев „Алови китки“
септември 2013:
Илија М. Топалоски „Нашата бригада и братството со албанскиот народ“
јули 2013:
Јосип Броз Тито „40 години револуционерна борба на КПЈ“
јуни 2013:
Кочо Рацин „Значението на Илинден“
Лав Троцки „За демократскиот централизам и режимот
Максим Горки „Мајка
април 2013:
Карл Маркс „Предговор на Првиот том од „Капиталот“

2012

октомври 2012:
Македонци учесници во Руската револуција од 1917 година
Андон Банџов Куса биографија на Спас Банџов
август 2012:
Антун Колендиќ „Рацин - меѓу поезијата и бојкотот
мај 2012:
Ерих Фром „Психолошките аспекти на загарантираниот приход
Ерих Фром „Психолошки проблеми на стареењето“ (извадок)
Ерих Фром „Нека победи човекот“ (извадок)
Ерих Фром „Пророци и свештеници“ (извадок)
април 2012:
Назим Хикмет „Предавник
март 2012:
Антонио Грамши „Мразам индиферентни“
Светозар Марковиќ „Пропаста на Париската комуна“

2011

декември 2011:
Антун Колендиќ „Белите дамки на македонската историја“
Кочо Рацин „Блазирани глупости за насмевката на Мона Лиза“
ноември 2011:
Кочо Рацин „Балада за стапалката“ 
Антун Колендиќ „Рацин на робија“
октомври 2011:
Карл Маркс „Госпотствувањето на парите во буржоаското општество“ (од „Економско-филозофските ракописи“)
Фридрих Енгелс „Синдикати
септември 2011:
Да живее Црвено Скопје!
Фридрих Енгелс „Наемен систем
јули 2011:
Фреди Перлман Раѓање на револуционерно движење во Југославија
јуни 2011:
Карл Маркс Теории за вишокот на вредноста“ (извадок)
мај 2011:
Елизабет Гарли Флин „Први мај: сонцето на утрешнината“
Раја Дунаевскаја „Први мај и пократкиот работен ден“
Роза Луксембург „Кои се зачетоците на Први Мај?“
јануари 2011:
Гајо Петровиќ „Хуманизмот и револуцијата
Хауард Зин „Оптимизмот на неизвесноста
Ерих Фром „Кредо
Фридрих Енгелс „Писмо до Вернер Зомбарт
Хауард Зин „Одложете ги знамињата“

2010

декември 2010:
Ерих Фром „Непослушноста како психолошки и морален проблем
октомври 2010:
Барбара Еринрајк „Што е социјалистичкиот феминизам?
Фридрих Енгелс „Конспект на Првиот том од „Капиталот“ од Карл Маркс
септември 2010:
Ерих Фром „Вовед кон „Социјалистички хуманизам: меѓународен симпозиум““
август 2010:
Ернест Мандел „Зошто советската бирократија не е нова владејачка класа“
мај 2010:
Кочо Рацин „Значењето на Хегеловата филозофија“
Трајко Мишковски „Од Мадридскиот фронт. На Македонците во Америка и Канада
Ноам Чомски „Советскиот Сојуз против социјализмот
април 2010:
Резолуција на Првата балканска социјалдемократска конференција
февруари 2010:
Никола Јонков Вапцаров „Песни за една земја
Хауард Зин „Je ne suis pas Marxiste
јануари 2010:
Кочо Рацин „Радоста е голема“

2009

ноември 2009:
Македонци учесници во Шпанската граѓанска војна
Гајо Петровиќ „Признавам“
Херберт Маркузе „Проблемот на насилството и радикалната опозиција
октомври 2009:
Ганчо Хаџипанзов „Ќе се вратам
Целите и задачите на демократскиот социјализам (Декларација на Социјалистичката Интернационала, 1951)
септември 2009:
Владимир Илич Ленин „Анархизам и социјализам“ (1905)
Џорџ Орвел „Разоткривање на шпанската тајна
август 2009:
Владимир Илич Ленин „Анархизам и социјализам“ (1901)
Фридрих Енгелс „За авторитетот
Ото Риле „Борбата против фашизмот започнува со борбата против болшевизмот
јули 2009:
Карл Маркс „Национализацијата на земјата
Фридрих Енгелс и Карл Кауцки „Правнички социјализам
јуни 2009:
Фридрих Енгелс „Праведна надница за праведен работен ден
Милован Ѓилас „За сите?“ и „Револуцијата
април 2009:
Кочо Рацин „Хегел
февруари 2009:
Карл Кауцки „Поуките од Октомврискиот експеримент“
Кочо Рацин „Богомилите“
јануари 2009:
Кочо Рацин „Националното прашање во Македонија“

2008

септември 2008:
Предраг Враницки „Државата и партијата во социјализмот“
август 2008:
Нестор Махно и др. „Организациска платформа на Генералниот сојуз на анархисти
Отворање на архивата на Воислав Вујовиќ
јуни 2008:
Анте Цилига „ Како Тито ја презеде Комунистичката партија на Југославија
март 2008:
Карл Маркс „Кон критиката на Хегеловата филозофија на правото. Увод
Отворање на архивата на Милован Ѓилас
февруари 2008:
Отворање на архивата на Живоин Павловиќ

2007

декември 2007:
Гајо Петровиќ „Филозофијата и револуцијата: дваесет снопови прашања
ноември 2007:
Карл Маркс „Критика на Готската програма
октомври 2007:
Кочо Рацин „Резултат“
мај 2007:
Едуард Бернштајн Предговорот кон „Проблемите на социјализмот и задачите на социјалдемократијата

2006

ноември 2006:
Владимир Илич Ленин Декрет за задушување на непријателските весници
Јосип Броз Тито „Троцкизмот и неговите помагачи“
Јосип Броз Тито „Исклучувања“
3 октомври 2006:
Текст од Ласло Секељ во тематската архива за диктатура на пролетаријатот
2 октомври 2006:
Карл Маркс „Наемниот труд и капиталот“
1 октомври 2006:
Тони Клиф „Евреите, Израел и Холокаустот“
26 јули 2006:
Отворање на архивата на „Праксис“
20 јули 2006:
Отворање на архивата на Гајо Петровиќ
14 мај 2006:
Отворање на архивата на Данко Грлиќ
17 февруари 2006:
Нови песни од Кочо Рацин
15 февруари 2006:
Отворање на архивата на Бранко Прибичевиќ
12 февруари 2006:
Манифест на Опозицијата на Комунистичката партија на Југославија
5 февруари 2006:
Отворање на архивата на Ото Риле
15 јануари 2006:
Отворање на Тематската архива со песни од Кочо Рацин

2005

декември 2005:
Александар Беркман „Кронштатскиот бунт“
3 ноември 2005:
Отворање на архивата на Жан Жорес.
23 октомври 2005:
Отворање на Историската архива со Андреј Митровиќ „Револуцијата во Русија“
19 октомври 2005:
Отворање на архивата на Антонио Грамши.
14 октомври 2005:
„Манифест на комунистичката партија“ од Маркс и Енгелс
19 септември 2005:
„Светската положба на социјализмот и социјалдемократската програма“ од Ото Бауер
18 септември 2005:
Отворање на Драперовата архива со “Диктатурата на пролетаријатот” кај Маркс и Енгелс
24 август 2005:
„Вовед кон „Класните борби во Франција од 1848 до 1850“ од Фридрих Енгелс
22 јули 2005:
Отворање на Орвеловата архива со „Во знак на почит на Каталонија“
10 јули 2005:
„Поопштествување на општеството“ од Роза Луксембург
10 јули 2005:
Отворање на Ајнштајновата архива со „Зошто социјализам?
3 јули 2005:
Отворање на Шиковата архива со „Трет пат: марксистичко-ленинистичката теорија и модерното индустриско општество“ и неговата биографија
25 јуни 2005:
Отворање на Бернштајновата архива
18 јуни 2005:
Интернационалата на македонски јазик
13 јуни 2005:
Отворање на Полиопулос архивата со „Македонското прашање и комунистите“
11 јуни 2005:
Отворање на Бауеровата архива со „Болшевизам или социјалдемократија?“
10 јуни 2005:
Отворање на Лениновата архива со „Државата и револуцијата“ и хронологијата на Лениновиот живот
28 мај 2005:
Отворање на Роза Луксембург архивата со „Кон Руската револуција“
30 мај 2005:
„Германска идеологија“ и „Писмо до Руге“ од Маркс и Енгелс
16 април 2005:
Започнување на Маркс-Енгелсовата архива со Тези за Фојербах
16 април 2005:
Отворање на македонскиот оддел на марксистичката интернет архива