марксистичка интернет архива

македонски оддел

Што има ново?


2020   2019   2018   2017
2016   2015   2014   2013
2012   2011   2010   2009
2008   2007   2006   2005

2020

јуни 2020:
Себастијан Ливингстон Консумеризмот и екосоцијализмот
Карл Маркс „Капиталот“ (III том) (извадок)
Фридрих Енгелс Општествени класи – неопходни и излишни
мај 2020:
Елизабет Терзакис Маркс и природата: зошто сега ни треба Маркс повеќе од кога и да било
Карл Маркс Економско-филозофските ракописи (извадок)
Ерих Фром Примената на хуманистичката психоанализа на Марксовата теорија (извадок)
Ерих Фром Хуманизмот како глобална филозофија на човекот
Антон Панекук Уништувањето на природата
Вандана Шива Како економскиот раст се сврте против животот
април 2020:
Отворање на архивата на Мари Букчин
Наоми Клајн Под оган (извадок бр. 1)
Наоми Клајн Како моќта профитира од катастрофа?
Прoглас на Штабот на Првата оперативна зона за воспоставување на органи на народната власт во слободниот град Кичево
Ерих Фром Бегство од слобода (извадок)
Ерих Фром Работи што не ги сакам во современото општество
март 2020:
Ненси Фрејзер Како феминизмот стана слугинката на капитализмот – и како да се врати назад
февруари 2020:
Џорџ Орвел 1984 (извадоци)
Дучо Кранго 550 во ќелијата на смртта
Ернст Блох Субјект – Објект (извадоци)
Ерих Фром Здраво општество (извадок), Догмата за Христос (извадок) и Психоанализата и зен-будизмот (извадоци)
Наоми Клајн Под оган (извадок бр. 2)
јануари 2020:
Наоми Клајн Борбата против климатските промени зависи од нас: 99-те проценти

2019

декември 2019:
Отворање на Тематската архива за Комунистичката интернационала
ноември 2019:
Карл Маркс Фетишкиот карактер на стоката и неговата тајна и Општа формула на капиталот (извадоци од „Капиталот“, том 1)
октомври 2019:
Фридрих Енгелс Развитокот на социјализмот од утопија до наука
август 2019:
Хауард Зин Проблемот е граѓанската послушност (извадоци)
јули 2019:
Отворање на архивата на Наоми Клајн
Џорџ Орвел Зошто пишувам?
Џорџ Орвел Политиката и англискиот јазик
Џорџ Орвел Зошто социјалистите не веруваат во забава
Џорџ Орвел Убивањето слон
Џозеф Стиглиц Глобализацијата и незадоволствата од неа (извадоци)
Џек Лондон Железната петица
Иван Цанкар Слугата Јернеј и неговото право
јуни 2019:
Едвард Саид Судир на незнаењата
Отворање на архивата на Кочо Рацин на албански јазик
мај 2019:
Едвард Херман Баналноста на злото
февруари 2019:
Мино Миновски Писмо до Митре Инадески
Јосиф Ќаевски – Перо Сеќавање за смртта на Кочо Рацин
јануари 2019:
Кочо Рацин Во каменоломот

2018

ноември 2018:
Договор за соработка помеѓу Штабот на Првата зона на НОВ и ПОМ и ЦК на Бали комбетар
август 2018:
Злате Тренески Несреќен случај или...?
Здравко Божиновски Дали „вистината е тука“?!
август 2018:
Резолуција на Скопската социјалдемократска организација
Михаил Цоков Нов синдикат во Скопје
Едвард Херман НАТО: империјален питбул
Мино Минов Извадок од Автобиографијата
Коце Солунски Сведоштва за последните мигови на Рацин
Страхил Гигов Така загина Рацин
Воислав И. Илиќ Усмевот на Мoнa Лиза и Рациновиот критички аспект
Славко Николов Учеството на Кочо Рацин на Четвртиот конгрес на КПЈ во Дрезден
Мито Станисавлевиќ На Четвртиот конгрес на КПЈ во Дрезден
Перо Коробар Монтирана измислица за Рацин
јули 2018:
Проглас до целиот македонски народ (1941)
Иван Катарџиев Одлуката за бојкотот на Рацин и неговиот однос спрема неа
Перо Ивановски Осуда без сослушување
Стоилко Ивановски – Планински 3агадочниот трговец (една Рацинова посета на Азот)
Митре Инадески Рацин на Лопушник и неговата смрт
јуни 2018:
Проглас од ЦК на Комунистичката партија на Македонија до македонскиот народ
Три илјади зборови
Лилјана Мијановиќ Бевме реални, го баравме невозможното
мај 2018:
Јосип Броз Тито Говор на Шестиот конгрес на Сојузот на синдикатите на Југославија
Бертолд Брехт Испрашување на добриот човек
Светозар Вукмановиќ – Темпо Писмо до Централниот комитет на КПЈ
Сергеј Есенин Балада за 26-те
Владимир Мајаковски Ете така се сторив куче, Ода на револуцијата, Отворено писмо до работниците и Владимир Илјич
Адолф Јофе Писмо до Лав Троцки
Декларацијата за правата на работниот и експлоатираниот народ
Декларација за правата на народот на Русија
Владимир Илич Ленин До членовите на Централниот комитет
Извештај по повод демонстрациите против Виетнамската војна во Белград 1966
април 2018:
Статии во „Нова Македонија“ за настаните во 1968 година
Задачата на народно-ослободителните партизански одреди
Бертолд Брехт Песни
март 2018:
Небојша Попов Универзитетот во идеолошка наметка (извадок)
Александра Колонтај Општествената основа на женското прашање
Статии во „Политика“ за настаните во 1968 година
февруари 2018:
Милан Недков, Димитар Мирчев Студентската 1968 година (избор на текстови)
Мао Це Тунг Против либерализмот
јануари 2018:
Јован Корубин Големата илузија: 1968-та

2017

ноември 2017:
Ерих Фром Хуманистичкиот социјализам
Енвер Хоџа Писмо до Светозар Вукмановиќ - Темпо
Јуџин Дебс Додека има пониска класа, јас сум во неа
Рафаел Алберти Малечок разговор на револуцијата и поетот
Луиџи Фабри Анархизам и комунизам
јули 2017:
Иво Андриќ Приказна од Јапонија
април 2017:
Кочо Рацин Селското движење на богомилите во Средниот век
Кочо Рацин Развитокот и значењето на една нова наша книжевност
Бојан Зафировски Отворено писмо до Крсто Коњушки
март 2017:
Устав на Социјалистичка Република Македонија од 1974 година
Кочо Рацин Сказна
февруари 2017:
Фридрих Енгелс „Капиталот“
Петар Кропоткин Две писма до Ленин
Кочо Рацин Драговитските богомили
Александра Колонтај Жените борци во деновите на Големиот Октомври
јануари 2017:
Фреди Перлман Постојаната привлечност на национализмот
Управа за државна безбедност на СРМ Положба помеѓу бившите приврзаници на Информбирото
Моша Пијаде За прашањето на Балканската Федерација

2016

септември 2016:
Ќамуран Тахир Писмо до Јосип Броз Тито од 15 мај 1973 година
август 2016:
Кочо Рацин Сандански
Хајнрих Хајне Шлеските ткајачи
Алтернативен превод на Манифестот на Комунистичката партија од Карл Маркс и Фридрих Енгелс (pdf)
Дополнителни песни од Назим Хикмет
јули 2016:
Бојан Зафировски Д’н’шња и јутрешња Македонија
јуни 2016:
Трајко Мишковски Биографија
Трајко Мишковски Автобиографија
мај 2016:
Коста Абрашевиќ Црвена
февруари 2016:
Миѓени Слободни стихови

2015

ноември 2015:
Први Мај одбележан во Битолско
октомври 2015:
Црвено работничко календарче за 1911 година (извадок)
Повик до македонскиот работен народ
Христовото воскресение и Први мај
Чуден заклучок
септември 2015:
Богомили (извадок од „Работничкиот речник“)
јули 2015:
Лав Троцки Преодната програма
јуни 2015:
непознат автор Ој Шпанијо земјо храбра
Борис Атков Минерот - снајперист
Хауард Зин Народна историја на САД (извадок)
мај 2015:
Отворање на архивата на Ганчо Хаџи Панзов
април 2015:
Нестор Махно Први мај: симбол на една нова ера во животот и борбата на работниците
март 2015:
Андре Бретон и Диего Ривера Манифест: Кон една слободна и револуционерна уметност
Лав Троцки Фашизам: Што е тоа и како да се бориме против него

2014

ноември 2014:
Миодраг Арсовски - Болто Борбениот пат на Карадачкиот партизански одред
Леток на Комунистичката партија на Албанија по повод бесењето на шест македонски партизани во Тирана
октомври 2014:
Салтир Путински Формирање и акции на Козјачкиот партизански одред
Кочо Рацин Испанска балада
Кочо Рацин Смртта на астурискиот рудар
Димитар Солев Дрен
Волче Наумчески Шпанија
август 2014:
Бертолт Брехт Прашања од еден работник кој чита
јуни 2014:
Стрелањето на партизанката Лена
април 2014:
Работничкото движење во Македонија (1906)
март 2014:
Љубен Георгиевски - ЉуптаПрвомајско изненадување

2013

декември 2013:
Карл Маркс: „Писмо до Џени Маркс“
Никола Кирков, Милан Сланев „Алови китки“
септември 2013:
Илија М. Топалоски „Нашата бригада и братството со албанскиот народ“
јули 2013:
Јосип Броз Тито „40 години револуционерна борба на КПЈ“
јуни 2013:
Кочо Рацин „Значението на Илинден“
Лав Троцки „За демократскиот централизам и режимот
Максим Горки „Мајка
април 2013:
Карл Маркс „Предговор на Првиот том од „Капиталот“

2012

октомври 2012:
Македонци учесници во Руската револуција од 1917 година
Андон Банџов Куса биографија на Спас Банџов
август 2012:
Антун Колендиќ „Рацин - меѓу поезијата и бојкотот
мај 2012:
Ерих Фром „Психолошките аспекти на загарантираниот приход
Ерих Фром „Психолошки проблеми на стареењето“ (извадок)
Ерих Фром „Нека победи човекот“ (извадок)
Ерих Фром „Пророци и свештеници“ (извадок)
април 2012:
Назим Хикмет „Предавник
март 2012:
Антонио Грамши „Мразам индиферентни“
Светозар Марковиќ „Пропаста на Париската комуна“

2011

декември 2011:
Антун Колендиќ „Белите дамки на македонската историја“
Кочо Рацин „Блазирани глупости за насмевката на Мона Лиза“
ноември 2011:
Кочо Рацин „Балада за стапалката“ 
Антун Колендиќ „Рацин на робија“
октомври 2011:
Карл Маркс „Госпотствувањето на парите во буржоаското општество“ (од „Економско-филозофските ракописи“)
Фридрих Енгелс „Синдикати
септември 2011:
Да живее Црвено Скопје!
Фридрих Енгелс „Наемен систем
јули 2011:
Фреди Перлман Раѓање на револуционерно движење во Југославија
јуни 2011:
Карл Маркс Теории за вишокот на вредноста“ (извадок)
мај 2011:
Елизабет Гарли Флин „Први мај: сонцето на утрешнината“
Раја Дунаевскаја „Први мај и пократкиот работен ден“
Роза Луксембург „Кои се зачетоците на Први Мај?“
јануари 2011:
Гајо Петровиќ „Хуманизмот и револуцијата
Хауард Зин „Оптимизмот на неизвесноста
Ерих Фром „Кредо
Фридрих Енгелс „Писмо до Вернер Зомбарт
Хауард Зин „Одложете ги знамињата“

2010

декември 2010:
Ерих Фром „Непослушноста како психолошки и морален проблем
октомври 2010:
Барбара Еринрајк „Што е социјалистичкиот феминизам?
Фридрих Енгелс „Конспект на Првиот том од „Капиталот“ од Карл Маркс
септември 2010:
Ерих Фром „Вовед кон „Социјалистички хуманизам: меѓународен симпозиум““
август 2010:
Ернест Мандел „Зошто советската бирократија не е нова владејачка класа“
мај 2010:
Кочо Рацин „Значењето на Хегеловата филозофија“
Трајко Мишковски „Од Мадридскиот фронт. На Македонците во Америка и Канада
Ноам Чомски „Советскиот Сојуз против социјализмот
април 2010:
Резолуција на Првата балканска социјалдемократска конференција
февруари 2010:
Никола Јонков Вапцаров „Песни за една земја
Хауард Зин „Je ne suis pas Marxiste
јануари 2010:
Кочо Рацин „Радоста е голема“

2009

ноември 2009:
Македонци учесници во Шпанската граѓанска војна
Гајо Петровиќ „Признавам“
Херберт Маркузе „Проблемот на насилството и радикалната опозиција
октомври 2009:
Ганчо Хаџипанзов „Ќе се вратам
Целите и задачите на демократскиот социјализам (Декларација на Социјалистичката Интернационала, 1951)
септември 2009:
Владимир Илич Ленин „Анархизам и социјализам“ (1905)
Џорџ Орвел „Разоткривање на шпанската тајна
август 2009:
Владимир Илич Ленин „Анархизам и социјализам“ (1901)
Фридрих Енгелс „За авторитетот
Ото Риле „Борбата против фашизмот започнува со борбата против болшевизмот
јули 2009:
Карл Маркс „Национализацијата на земјата
Фридрих Енгелс и Карл Кауцки „Правнички социјализам
јуни 2009:
Фридрих Енгелс „Праведна надница за праведен работен ден
Милован Ѓилас „За сите?“ и „Револуцијата
април 2009:
Кочо Рацин „Хегел
февруари 2009:
Карл Кауцки „Поуките од Октомврискиот експеримент“
Кочо Рацин „Богомилите“
јануари 2009:
Кочо Рацин „Националното прашање во Македонија“

2008

септември 2008:
Предраг Враницки „Државата и партијата во социјализмот“
август 2008:
Нестор Махно и др. „Организациска платформа на Генералниот сојуз на анархисти
Отворање на архивата на Воислав Вујовиќ
јуни 2008:
Анте Цилига „ Како Тито ја презеде Комунистичката партија на Југославија
март 2008:
Карл Маркс „Кон критиката на Хегеловата филозофија на правото. Увод
Отворање на архивата на Милован Ѓилас
февруари 2008:
Отворање на архивата на Живоин Павловиќ

2007

декември 2007:
Гајо Петровиќ „Филозофијата и револуцијата: дваесет снопови прашања
ноември 2007:
Карл Маркс „Критика на Готската програма
октомври 2007:
Кочо Рацин „Резултат“
мај 2007:
Едуард Бернштајн Предговорот кон „Проблемите на социјализмот и задачите на социјалдемократијата

2006

ноември 2006:
Владимир Илич Ленин Декрет за задушување на непријателските весници
Јосип Броз Тито „Троцкизмот и неговите помагачи“
Јосип Броз Тито „Исклучувања“
3 октомври 2006:
Текст од Ласло Секељ во тематската архива за диктатура на пролетаријатот
2 октомври 2006:
Карл Маркс „Наемниот труд и капиталот“
1 октомври 2006:
Тони Клиф „Евреите, Израел и Холокаустот“
26 јули 2006:
Отворање на архивата на „Праксис“
20 јули 2006:
Отворање на архивата на Гајо Петровиќ
14 мај 2006:
Отворање на архивата на Данко Грлиќ
17 февруари 2006:
Нови песни од Кочо Рацин
15 февруари 2006:
Отворање на архивата на Бранко Прибичевиќ
12 февруари 2006:
Манифест на Опозицијата на Комунистичката партија на Југославија
5 февруари 2006:
Отворање на архивата на Ото Риле
15 јануари 2006:
Отворање на Тематската архива со песни од Кочо Рацин

2005

декември 2005:
Александар Беркман „Кронштатскиот бунт“
3 ноември 2005:
Отворање на архивата на Жан Жорес.
23 октомври 2005:
Отворање на Историската архива со Андреј Митровиќ „Револуцијата во Русија“
19 октомври 2005:
Отворање на архивата на Антонио Грамши.
14 октомври 2005:
„Манифест на комунистичката партија“ од Маркс и Енгелс
19 септември 2005:
„Светската положба на социјализмот и социјалдемократската програма“ од Ото Бауер
18 септември 2005:
Отворање на Драперовата архива со “Диктатурата на пролетаријатот” кај Маркс и Енгелс
24 август 2005:
„Вовед кон „Класните борби во Франција од 1848 до 1850“ од Фридрих Енгелс
22 јули 2005:
Отворање на Орвеловата архива со „Во знак на почит на Каталонија“
10 јули 2005:
„Поопштествување на општеството“ од Роза Луксембург
10 јули 2005:
Отворање на Ајнштајновата архива со „Зошто социјализам?
3 јули 2005:
Отворање на Шиковата архива со „Трет пат: марксистичко-ленинистичката теорија и модерното индустриско општество“ и неговата биографија
25 јуни 2005:
Отворање на Бернштајновата архива
18 јуни 2005:
Интернационалата на македонски јазик
13 јуни 2005:
Отворање на Полиопулос архивата со „Македонското прашање и комунистите“
11 јуни 2005:
Отворање на Бауеровата архива со „Болшевизам или социјалдемократија?“
10 јуни 2005:
Отворање на Лениновата архива со „Државата и револуцијата“ и хронологијата на Лениновиот живот
28 мај 2005:
Отворање на Роза Луксембург архивата со „Кон Руската револуција“
30 мај 2005:
„Германска идеологија“ и „Писмо до Руге“ од Маркс и Енгелс
16 април 2005:
Започнување на Маркс-Енгелсовата архива со Тези за Фојербах
16 април 2005:
Отворање на македонскиот оддел на марксистичката интернет архива